Home

Pääehdotus

Ehdotuslajit - yhdistystieto

  1. Pääehdotus. Pääehdotus on hallituksen valmistelema ehdotus, joka käsitellään kokouksessa asian esittelyn yhteydessä (puheenjohtaja tai joku muu esittelee ehdotuksen). Pääehdotus poikkeaa kaikista muista ehdotuksissa siinä, että se ei tarvitse kannatusta ollakseen mukana äänestyksessä
  2. asiakkaan palvelutarve huomioiden. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston hallintoyksikkö.
  3. Siihen merkitään päätöksen lisäksi pääehdotus, keskustelussa tehdyt ehdotukset ja niiden tärkeimmät perustelut ja myös ehdotusten kannatukset ja suoritetut äänestykset. Keskustelupöytäkirja: Sanatarkka kuvaus kokouksen kulusta. Se sisältää kaikki kokouksessa käytetyt puheenvuorot
  4. en - lykkäysehdotus - pannaan pöydälle - palautetaan valmistelijoille - siirretään muille 2.2.3 Työjärjestyspuheenvuoro - keskeyttää asian käsittelyn - Puheenjohtaja
  5. pääehdotus ja hylkäävä ehdotus. Jos hylkäävä ehdotus voittaa, ei muuta äänestystä tarvita, koska se on saanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos taas pääehdotus voittaa, niin toisessa äänestyksessä asetetaan vastakkain pääehdotus ja kaikki vastaehdotukset yhteisesti

Yksityiskohtaisessa äänestysjärjestyksessä pääehdotus ja kaikki muut kannatetut ehdotukset tulevat äänestykseen niin, että osallistujat voivat määritellä kantansa kaikkiin ehdotuksiin. Pääehdotus on yksityiskohtaisen äänestysjärjestyksen pohjana. Aluksi vastakkain asetetaan mahdollinen lykkäysehdotus ja asian käsittely 7 Kesäleirin ajankohta Leiritoimikunnan pääehdotus oli kesäkuun toinen viikko. Koska muita ehdotuksia ei ollut, päätettiin, että kesäkuun toinen viikko on leirin ajankohta: 8 Muut asiat Ari Mikkola ehdotti partiotaitokilpailussa menestyneen joukkueen palkitsemista pienillä lahjoilla Jos pääehdotus voittaa tässä äänestyksessä, on se päätös. Jos vastaehdotukset voittavat, jatkuu äänestys yksityiskohtaisen äänestysjärjestyksen mukaisesti eli ensin äänestykseen pääehdotus ja siitä eniten poikkeava ehdotus vastakkain. Äänestykset jatkuvat kunnes kaikki. Pääehdotus Pohjaehdotus, jonka lähtökohtana on usein hallituksen, työryhmän, johtokunnan tai muun elimen valmistelema ehdotus. Jos etukäteen valmisteltua ehdotusta ei ole, keskustelussa ensiksi tehty ehdotus voi toimia pääehdotuksena

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo ja sen kirjoittanut yhdistymaailman guru FK Kari. pääehdotus 6) edellisen voittanut ehdotus - hylkäysehdotus Lyhyt äänestysjärjestys antaa tuloksen nopeammin, mutta on hieman summittainen. 9.2.2015 20 5.4. Äänten laskeminen ja tuloksen julistaminen •Ääntenlaskijat laskevat äänet sessä asetetaan vastakkain pääehdotus ja hylkäävä ehdotus. Jos hylkäävä ehdotus voittaa, ei muuta äänestystä tarvita, koska se on saanut enemmän kuin puolet an-netuista äänistä. Jos taas pääehdotus voittaa, niin toisessa äänestyksessä asete-taan vastakkain pääehdotus ja kaikki vastaehdotukset yhteisesti. Jos pääehdotus

Työttömien määräaikaishaastattelujen arvioint

äänestyksen voittaja (siis joko jokin muutosehdotus tai pääehdotus) ja hylkäävä ehdotus. Tämän äänestyksen voittaja tulee kokouksen päätökseksi Pääehdotus Pääehdotus on hallituksen valmistelema ehdotus, joka käsitellään kokouksessa asian esittelyn yhteydessä (puheenjohtaja tai joku muu esittelee ehdotuksen). Pääehdotus poikkeaa kaikista muista ehdotuksissa siinä, että se ei tarvitse kannatusta ollakseen mukana äänestyksessä. Kaikki muut

Kia Merkonomina: Pöytäkirja & Muistio (Joulu-teemalla

Mikä on pääehdotus? Mikä on kannatuspuheenvuoro? Miksi kannatuspuheenvuorot ovat tärkeitä? Mikä on pöytäkirja? Milloin pöytäkirja on pätevä? Miksi pöytäkirja on tärkeä asiakirja? Kuka allekirjoittaa / Ketkä allekirjoittavat pöytäkirjan? Miten pöytäkirja voidaan tarkastaa? (kolme tapaa Pääehdotus on yksityiskohtaisen äänestysjärjestyksen pohjana. Aluksi vastakkain asetetaan mahdollinen lykkäysehdotus ja asian käsittely. Jos lykkäysehdotus voittaa, on se kokouksen päätös. Jos asiaa päätetään käsitellä edelleen, tulee seuraavaan äänestykseen vastakkain kaksi. Grahnénin pääehdotus oli vanhan sillan sulkeminen moottoriliikenteeltä, ja että uusi silta rakennettaisiin Västra Esplanadenin jatkeeksi. Ilmakuvaa joesta vuonna 2013. Kyrkbron on lähimpänä oleva silta keskellä kuvaa pääehdotus ja hylkäävä ehdotus. Jos hylkäävä ehdotus voittaa, ei muuta äänestystä tarvita, koska se on saanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos taas pääehdotus voittaa, niin toisessa äänestyksessä asetetaan vastakkain pääehdotus ja kaikki vastaehdotukset yhteisesti

KOKOUSTEKNIIKKAA Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksen

Kokouksen kulku Suomen Partiolaise

populær: