Home

Hegn i skel med niveauforskel

Tag et par øl med over og tag en snak om tingene, det er ofte det bløder op på ingene når man nedværdiger sig til at tage initiativ. En af grundene er at det kan være meget dyrt at være uenige om skel osv. Skal man have en landinspektør ud at påvise skel osv. kan det blive ret kostbart Hæk og hegn i skel - her er de vigtigste regler. Naboer kommer ofte op at skændes om hæk og hegn i og tæt på skel. Se alle de vigtigste regler om fælles, eget og indre hegn, så du undgår en nabokonflikt

Som jeg forstår dit spørgsmål, er det jeres ejendom der har foretaget en afgravning. Dermed er det også jeres ejendom, der på egen grund skal sikre, at jorden ikke skrider. Samtidig skal der stadig være mulighed for etablering af hegn eller hegnsbeplantning i skel, dvs. Jeres regulering og anlæg skal afsluttes i passende afstand til skel Vil du fjerne et eget hegn, skal naboen varsles 1 måned i forvejen. Vil du opsætte eller ændre et eget hegn på steder, hvor der ikke er et fælleshegn, skal naboen varsles 1 måned i forvejen. Ved eget hegn, der med tiden er vokset ind på nabogrunden, er det ejeren af hegnet, der ejer hele hækken, hvis den ikke står i skel Naboen har fra starten snakket om at han vil have et hegn opsat i skel af hensyn til at deres hund skal kunne være haven om sommeren. På nuværende tidspunkt er der i skel noget spredt bevoksning. Vi har sådan set ingen interesse i at få et hegn i skel, men vil på den anden side heller ikke lægge ud med naboen

Havenyt.dk - Hæk i skel med niveauforskel

Kender I reglerne for hegn i skel med niveau-forskel? Har rådført mig med entrepenør og anlægsgartner som begge frygter for murens holdbarhed og anslår prisen for ny mur til 200.000. Kommunen har efter sigende også beset muren men mener ikke der er nedstyrtningsfare. Men jeg er noget betænkelig ved den Carporte og udhuse må gerne stå i skel og erstatte et hegn. Bygninger i skel må ikke være højere end 2,5 meter eller længere end 12 meter. Bygninger i skel er omfattet af byggeloven, og klager skal sendes til kommunen. Selvstændige hegnsmure direkte i skel eller parallelt med skellet er dog omfattet af hegnsloven, hvis den væsentligste. Nå men det er jeg ærlig talt sur over.. Jeg synes, der må være et hul i lovgivningen, når hegnsloven siger, at ved hegn i skel skal udgiften deles ligeligt af naboerne. Når det så er nødvendigt med en støttemur i skel, samt en hæk ovenpå så er det pludselig os der hænger på en regning på 30.000 kr Skel hegn Et skel hegn eller et afskærmningshegn er navnet for det hegn, som bruges til at skelne mellem en grænse eller at afskærme en grund fra et eller andet. Sådanne hegn kan benyttes i utallige sammenhænge, men uanset hvad du skal bruge et skel hegn eller et afskærmningshegn til, så er det nødvendigt, hvis du vil afgrænse noget Indre hegn Indre hegn står ikke langs skellet eller længere fra skel end 1,75 meter Måske er hegnet også omfattet af andre bygnings bestemmelser, lokal planer, servitutter osv. Fordeling af udgifterne til hegn: Udgifterne eller arbejdet til et nyt fælleshegn skal deles mellem naboerne

Ved egne hegn forstås hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel. § 2. Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinien, dog. De bygget til, at kunne holde til både hård vind og vejr, og er derfor de hegn du er på udkig efter, hvis du gerne vil have et skel hegn og afskærmningshegn. Se vores udvalg af træhegn, som du kan bruge til skel hegn og afskærmningshegn herover

o Ved eget hegn, der med tiden er vokset ind på nabogrunden, er det ejeren af hegnet, der ejer hele hækken, hvis den ikke står i skel. Regler og retningslinjer for hegn mod vej, sti eller plads. o Skal stå på egen grund Ved egne hegn forstås hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel. Et af de vigtigste punkter, der bør afklares før nyt hegn skal opsættes i eller ved skel, er, at du er bekendt med, hvor skellet faktisk er, således at hegnet bliver placeret rigtigt enten som fælleshegn eller som eget hegn. Læs mere om Skelafsætning Hyppigt skete plantningen op til naboens skel. Nu har træer det jo med at . En sammenhængende række træer eller buske kan være et hegn - afgørende. Træerne må ikke stå længere end meter fra skellet. Vi har et skel til naboen, hvor der står et trådhegn og et stort træ. Endelig skal træerne udgøre en væsentlig del af skellets. Med naboen i den ene hånd og hegnsloven i den, skal jeres nye fælleshegn findes. Læs om hegnsloven og om muligheder for hegn i skel

En pergola er ikke en småbygning da det er en åben konstruktion. Den må principielt sættes tæt på skel men ikke i selve skellet med mindre den også er udformet som et decideret hegn (og hegn er tilladt i lokalplan eller hvad der nu gælder for området) Fælles hegn: Begge naboer skal være enige om hegnets udseende og vedligeholdelse , og de. Rødder fra store træer i. Et massivt hegn kan virke . Indre hegn er et hegn, som enten ikke følger skellinien , eller som står. Udvendig vedligeholdelse af bygninger mv. I skel mod øst, vest og syd må plantes hæk med en maksimal højde på 1cm Skel mod vej, sti og fællesarealer Skel mod nabo 180cm Nabo Vej Retningslinjer for opsætning af fast hegn bag levende hegn, I områder med fritliggende parcelhuse, i naboskel, samt skel mod vej, sti og fællesarealer. Nærværende gælder for områder, hvor lokalplanen forskriver levende hegn

Hegnsloven gælder for nabohegn, som står i skel (normalt med højde på mellem 1,8 og 2,0 meter) men også for grundejers egne hegn, der står indenfor maksimalt 1,75 meter fra skel. Egne hegn, der ikke står langs skel, eller som er mere end 1,75 meter fra skel, er ikke omfattet af loven Kurset indledes med en introduktion til nogle af de konflikter, der kan opstå i forhold til hegnsloven i forbindelse med eksisterende og nye hegn. Hvordan kan landinspektøren i sit arbejde forebygge disse konflikter, og hvordan løses de, når de først er opstået stenhave helt ind til plankeværket med roser bundet op ad det, hvilket jo indebærer at han befinder sig på min grund (3/4 meter) i plankeværkets længde. Dette er sket uden at informere mig om det eller spørge hvad jeg skel*, så begge sider af plankeværket er inde på din grund Indre hegn er ikke omfattet af hegnsloven. Hovedreglerne for hegn ved boligbebyggelser finder du i hegnsloven. Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Du må derfor ikke rejse et nyt hegn i skel eller ændre et fælleshegn, før du har aftalt dette med din nabo

Undgå nabotvist med diplomati. Det kan ofte forekomme vanskeligt at blive enig med naboen om, hvordan hegnet mellem jeres grunde skal se ud. I kan have vidt forskellige meninger om stil, farve, højde, pris - og om hegnet skal opsættes af håndværkere, eller I skal bruge jeres weekender på at sætte det op Når eget hegn står mere end 1,75 meter fra skel, er det et såkaldt indre hegn, og det er ikke omfattet af hegnsloven. Der er flest klager over levende hegn. Når danskerne bliver uenige, og hegnssynet må rykke ud, så er det oftest de levende hegn, der volder kvaler. Årsagen er jo nok, at de levende hegn har det med at vokse

Hæk og hegn i skel - her er de vigtigste regler - bolius

Niveauforskel til nabogrund - voresvilla

 1. flåede plankedeværket ned der stod i skål og lavede et bed med små sten og kantstensfliser som den ny skel. Altså intet nyt hegn. Vi (læs damen og undertegnede) var meget glade for det omtalte plankeværk da vi ligesom fik lidt privatliv den vej rundt. Spørgsmålet er så naboen må vel ikke bare pille det ned uden videre når det.
 2. Fælleshegn, og Egen hegn, men ikke for Indre hegn. Fælleshegn, står i skellet mellem dig og din nabo. Det er kutyme at hegnet ikke overstiger 1,80 m. Egen hegn, står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 m. Højden på dette hegn må umiddelbart hæves med det samme antal cm, som du har flyttet hegnet ind på din grund
 3. Skel og hegn Hvis du skal sælge din ejendom eller købe er vigtigt at få opmålt og fastlagt ejendommens skel, så du bedre kan undgå fremtidige nabostridigheder om skellets placering. Som regel vil det registrerede skel være sammenfalden med ejendommens hegn og hæk, men det er ikke sikkert
 4. Hegnet må højst være 1,8 meter højt i skel. Vær opmærksom på de fælder der kan være, med forskellig nivue nabo/dig. Der kan også være lokalplaner, der kræver lavere hegn i skel
 5. Undgå nabostrid: 5 tips om hegn i skel. Du skal fx være enig med din nabo først, inden du ændrer på hækken eller plankeværket mellem jeres grunde. Du må heller ikke klippe jeres fælles hæk så langt ned eller tynde den så meget ud, at hækken ikke længere giver læ..
 6. Hvor fordyrende er det at bygge et hus i 2 niveauer på en skrånende grund? Jeg tænker ikke på den slags huse, hvor der er to plan på grundens laveste niveau og et plan på det højeste niveau, eller fritlagt kælder, men på den slags, hvor det blot er et forskudt et-plans hus med en niveauforskel på 0,5 til 1 meter mellem de forskudte plan
 7. Udhusbebyggelse med placering mere end 2,5 meter fra skel skal overholde et højdegrænseplan på 1,4 x afstanden til skel. Totalhøjden må ikke være over 8,5 meter. I sommerhusområder er der andre krav til maksimal højde

Hæk og hegn i skel - her er de vigtigste regler - Pingvinnyt

Hegnssynet vurderer, om træerne har karakter af et hegn. Vurderingen bygger bl.a. på, hvor mange træer der er, og om de er ensartede og af samme størrelse. Træerne skal stå på række og med kort indbyrdes afstand og ikke længere end 1,75 m fra skellet. Træerne skal desuden udgøre en væsentlig del af skellets længde Det kan have stor betydning i forhold til hegnssynets afgørelse, om der er tale om et fælleshegn eller et 'eget hegn', dvs. om hegnet står i skel eller ej. Dette spørgsmål kan alene afgøres, hvis skellet er tydeligt afmærket i marken med officielle skelrør med skelmærker

Hegnsloven: Forstå reglerne om hegn i skel - advodan

Bent Cramer, Kalundborg (partner) Bent Cramer er en af Skel.dk's mest rutinerede landinspektører med mere end 30 års erfaring. Bent er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i 1984 og kunne i 2017 fejre 25 års jubilæum som selvstændig i Kalundborg Et sådant hegn skal holde en afstand til hækken, så den ikke beskadiges, og det må maksimalt have følgende højde: Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinien

Havenyt.dk - Hæk i skel med niveuforske

Hvis træer eller grene ødelægger jeres fælles hegn, eller din nabos træer tilsammen har dannet et hegn, som ikke står mindst 1,75 m væk fra skellet, kan du klage til hegnssynet. Du kan ligeledes klage til hegnssynet, hvis grene hænger og er til fare fx på grund af alder. Ønsker du at klage over bygninger i skel, skal du kontakte kommunen Hegnssynet kan også bestemme, at hegn af træer eller buske skal suppleres med midlertidigt fast hegn, indtil plan­terne danner et forsvarligt hegn. En­hver grundejer har pligt til, når naboen forlanger det, at deltage i udgiften eller arbejdet med etablering af fælleshegn Definering af skel; Alt efter hvad dine ønsker og behov er, findes der mange muligheder for både type og opbygning af hegn og afskærmning. Inspiration til hegn i din have. Hvis du mangler inspiration til dit nye hegn, din nye espalier eller din nye pergola, så benyt dig af en af vores professionelle havekonsulenter

Hæk og hegn i skel - her er de vigtigste regler Samvirk

Der er forår i luften, og hus og have trænger måske til et grundigt tjek. Skal du også have nyt hegn, eller skal hækken studses, så træd varsomt over for din nabo. Her får du hegnslovens vigtigste regler fra advokat Rune Strøm Danvold fra Advodan Regler for hegn og hæk på skel. De vigtigste regler kan du læse her, så du undgår problemer med kommunen og at blive uvenner med din nabo. Hæk mellem nabogrunde. Hækken, der står i skellet mellem din og din nabos grund, må være så høj eller lav, som I bliver enige om.. Med naboen i den ene hånd og hegnsloven i den, skal jeres nye fælleshegn findes. Læs om hegnsloven og om muligheder for hegn i skel

Hegn, skel og fortov. Hegn, hæk og plankeværk. Fælleshegn, egne hegn og indre hegn. Opsætte, vedligeholde og ændre hegn. Fortove og overkørsler. Del denne side med dine venner Følg os på Facebook Følg os på LinkedIn Hegnssynet kan efter hegnsloven behandle nabotvister om: Fælleshegn (hegn i naboskel) Egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel) Grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen Hvis du ønsker et hegnssyn, skal du lave en begæring og sende den til Favrskov Kommune Læs mere om, hvordan du begærer et hegnssyn Et hegnssyn består af tre medlemmer og tr Hegn i naboskel. Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om hegnet mellem jeres ejendomme, kan I kontakte kommunen. Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om fælleshegnet, skal I bruge de hegnsbestemmelser, der gælder for København. Disse bestemmelser findes i. Hvis du og din nabo ikke selv kan blive enige om at etablere eller vedligeholde hegn, kan hegnsynet træffe en afgørelse. Hegnsynet er et uafhængigt nævn og består af tre personer, der er udpeget af byrådet i Solrød Kommune Hegnsloven skelner mellem fælleshegn sat i skel og eget hegn på privat grund. Løber hegnet i skel, skal man være 100 procent enige om materialer, fælles udgifter og vedligeholdelse. Beslutninger om eget hegn på privat grund tilhører ejeren, som dog er forpligtet til at over-holde aktuelle regler om højde og placering

Hvem skal betale støttemur? - Lav-det-selv

 1. Sune Iversen, landinspektør og specialist i skelforhold ved Danmarks største landinspektørfirma, LE34, fortæller her om reglerne på området og giver sine ekspertråd til, hvordan du kan håndtere uenigheder om skel. Vær i god tid: Husk, at hegnslovens regler gælder for både egne og fælles hegn. Hvis du planlægger at opsætte, fjerne.
 2. Sådan gør du med et rammehegn Skal du bygge et hegn med felter af faste rammer, kan du ikke tilpasse længden på hvert felt. Længden på dit afstandsbræt skal i dette tilfælde være lig med.
 3. Bygningsmure, der ligger op til skel. Espalier, halvtage og lignende på faste hegn eller mur i naboskel, der ikke er et fælleshegn. Vær opmærksom på, at det ikke er Hegnsynets opgave at hente oplysninger om din sag. Det er dig, som klager, der selv skal sørge for at skaffe alle oplysninger til sagen
 4. hegn påhviler normalt hegnets ejer. Egne hegn må dog ikke påføre naboen større ulempe end fælleshegn. Egne hegn må derfor ikke have større højde end fælleshegn med tillæg af afstanden til skel. Ansvaret for hegnsforpligtelserne efter hegnsloven påhviler altid de respektive grundejere

Skel, hegn og Hegnsyn. I første omgang bør naboer prøve at lave en aftale eller et forlig om det hegn, de er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan man skrive til hegnsynet og bede om at få foretaget et hegnsyn. I brevet skal der stå hvem og hvad, man klager over. Hvis i er uenige om hvor skellet er, skal i selv kontakte en landinspektør. -Må min nabo beskære hækken, så den kun er 1,4 meter høj, og så han nu kan kigge ind i min have hele tiden?-Kan vi forlange, at naboen skal fælde to høje træer, som bevirker, at vi snart kun har skygge på vores terrasse?-Skal vi være med til at betale for en ligusterhæk, fordi naboen [ sitkagran, sejlrøn, eg eller bøg. Fordelen ved de enkeltrækkede hegn er, at de er meget lidt pladskrævende, og bliver tit brugt ved in-tensiv brug af jorden som fx. gartneri, frugtavl og planteskoler. Hegn med kun én art er dog mere følsomme over for sygdomsangreb, derfor anvendes der i dag ofte flere forskellige arter Poda Hegn i et kvart århundrede Birgitte Carstensen fik sit første Poda Hegn med Insultimber i 1975.Insultimberpælene står stadig som nye,nu hvor det er hendes søn,Per,der har overtaget hegnet.Jaføjer Per til ,hvis Christian en dag skal overtage gården,så skal han ikke tænke på hegn,Poda Hegn holder i g enerationer Få skræddersyet hegn præcis efter dine ønsker og behov. Vi tilbyder hegn af højeste kvalitet med fokus på solidt håndværk. Hvad enten du ønsker et smukt og tidløst hegn til haven eller hegn af mere robust karakter, kan vi hos Hegnssnedkeren finde en individuel løsning der passer til netop dig

Det skal du bruge: En skovl eller spade Tørbeton eller almindelig beton til at støbe med Trin for trin: Ret stolpen ind, så den er i lod. Kom 15-20 cm jord omkring stolpen og stamp det godt Hegn og et godt naboskab Hegnsyn målt i skel. Et fælleshegn skal stå i selve skellet. Heg- også vedligeholde de hegn, som hører med til ejen-dommen. Vil man klage over et hegn, der hører til en udlejet ejendom, skal man henvende sig til ejeren Fældning af træer i eller ved skel Showing 1-24 of 24 messages. > Ja, der er jo to parter - og den ene nabo generer den anden med et hegn, > der ikke er i overensstemmelse med reglerne for den slags. Der er nok snarere noget der tyder på, at den nye nabo gerne vil genere. Velkommen til hjemmesiden om hegnslovens regler om nabohegn. Her kan du finde oplysninger om, hvordan naboproblemer om hegn håndteres, så du undgår alvorlige konflikter med din nabo. Oplysningerne kan anvendes både af offentlige myndigheder og private grundejere. Du kan finde Forstå reglerne for hegn og skel. Presse. Hvis du vil være fri for nabostridigheder, når det kommer til hegn, er det en god idé at sætte sig ind i reglerne i hegnsloven. For at gøre det nemmere for dig selv, kan du læse med i denne artikel, hvor de vigtigste regler vil blive opridset.

I første eksempel finder vi fem ensartede træer (eks. vis fyr, gran, lærk, lind eller birk) på række langs skel med sammenvoksede kroner, 1,60 m fra skel med en højde på 5 m. Disse træer kan betegnes som eget hegn. Spørgsmålet er, om naboen kan kræve at disse træer bliver beskåret. Sandsynligvis JA - Fælleshegn (hegn i skel) - Egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel) Grene, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at dette herved udsættes for beskadigelse, eller som er til ulempe for den for naboejendommens drift nødvendige færdsel med redskaber, maskiner og køretøjer, er naboen berettige Egne hegn Opsætter man et hegn på sin egen grund i en afstand fra skel på op til 1,75 meter, skal man ikke konsultere naboen om udseendet. Også vedligeholdelsen har man selv ansvaret for. Egne hegn må dog ikke forhindre, at fælleshegn kan vedligeholdes, og det må heller ikke vokse ud over ens egen grund Eget hegn må ikke være til større ulempe for naboen end fælleshegnet, og må derfor ikke fjerne lys, luft eller udsigt. Tag og snak med naboen. Jeg vil foreslå, at du indgår i en positiv dialog med din nabo, da I begge vil det samme; nemlig at sætte nyt og bedre hegn op mellem jeres grunde

Skel hegn - Få et solidt skel- og - jmkiil

Den regel, som din nabo påberåber sig, står i hegnslovens § 2, hvorefter såkaldte egne hegn ikke må have større højde end fælleshegn (180 cm) med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinien. Hegnsloven definerer i § 1 egne hegn som hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel For selv om hegnet isoleret set kun er 2,2 meter højt og derfor i overensstemmelse med de gældende regler for hegn i skel, så er der en niveauforskel mellem matriklerne på 40 cm. Den udfordring har Folketingets håndværkere løst ved at støbe hegnet i en stor betonklods, så hegn plus beton er 2,6 meter højt set fra nabomatriklen Hvis man ikke kan blive enig med sin nabo er udgangspunktet efter hegnsloven, at hegnet må være 1,80 - 2 meter højt målt i skel. Egne hegn må have samme højde som fælleshegn (udgangspunkt 1,80 - 2 meter højt) plus afstanden til skellet. Det må dog ikke være til større ulempe for. Hvis du vil være fri for nabostridigheder, når det kommer til hegn, er det en god idé at sætte sig ind i reglerne i hegnsloven. For at gøre det nemmere for dig selv, kan du læse med i denne artikel, hvor de vigtigste regler vil blive opridset, så du kan undgå konflikter

Undgå nabostrid: 5 tips om hegn i skel. Lagt på Billig-murer.dk den 12-04-2016 af Thomas. Inden du går i gang med at plante ny hæk eller sætte nyt plankeværk op, bør du have helt styr på, hvor skellet går mellem din og naboens grund Vores folde var etablerede da vi overtog ejendommen. De står ca 3 meter fra skellet men dette gør at bevoksningen er ret voldsom udenfor hegnet. Nu skal vi indhegne et resterende stykke og jeg ville gerne helt ud til skellet. MEN - er der en regel for hvor tæt man må sætte hegnet? Vores nabos hegn går så vidt jeg kan se helt til skel Så tal med din nabo og hør hvad han kan acceptere for måske er der en simpel løsning til dit problem. Som eks. at beplante eller sætte hegn på en lille plet i skellet som ikke behøver at tage hele hans udsigt men måske nok til at i begge kan leve bedre og fredeligere

Hegnsloven kort - Pris på raftehegn, H-stolpe hegn, rafter

det endte med at de planerede det ind over vores grund, ca 1,5 meter ind over skel, og 40 cm i højden. det var først dengang landmåleren bekræftigide at det var fakta at de forstod det. men vi stod og skulle lave hæk mm. opsætte et fælles hegn, da de havde en skråning der gik ned til mig ( min grund bakker 2 meter i forvejen) ville d Hegn mod vej og sti skal plantes 30 cm fra skel. I øvrigt påhviler der parcelejerne hegnspligt efter lovgivningens almindelige regler. Hegn i skel: Hegn imod vej skal plantes i overensstemmelse med deklarationen, og de skal klippes som vist i kommunens vejledning om beskæring mod veje og fortov (klik her). Hegn imod nabo er et fælles.

Vedligeholdelsesfrit hegn er blevet et populært og sikkert valg. At hegnet er vedligeholdelsesfrit gør at du slipper for det årlige arbejde der typisk følger med ved køb af sektioner af træ. Vi tilbyder 2 forskellige typer vedligeholdelsesfrit hegn i 2 forskellige materialer. Fiberbeton(ivar plan) Komposi Erfaring med hæk og hegn. Typiske hækplanter er i Danmark bøg og liguster, men mulighederne inden for levende hegn er utallige. Hækken kan være stedsegrøn, blomstrende eller med grønne, røde eller gule grene. Dit nye skel kan sættes af en enkelt type hækplante eller flere forskellige planter Snak med naboen. Uanset om du vil opsætte, ændre eller fjerne et hegn, eller du ønsker en ny carport i eller langs skellet, er det en god idé at inddrage naboen tidligt i forløbet. Snak om, hvilke ønsker og muligheder der giver mening for begge parter, og undgå at starte udesæsonen med nabostrid på tværs af skel

Generelt er det ikke tilladt i kommunen at placere et fast hegn i skel mod vej. Nogle lokalplaner åbner dog op for etableringen af faste hegn, så længe der sættes hæk eller tæt beplantning foran Du kan læse mere om reglerne for hække og faste hegn herunder - husk at tjekke din lokalplan og se hvilke regler, der gælder i dit område Byg tæt på skel Hej jeg står og er ved at købe et sommerhus som i sin tid er bygget ca 1.5 meter fra skel. problemet er nu at jeg gerne vil bygge en stue ud i forlængelse med huset, altså 1.5 meter fra skellet. kan. Der er ikke noget, der kan skabe ufred mellem naboer som stridigheder om hegn og skel. I forhold til reglerne om fælleshegn er det meget enkelt, idet et hegn eller en hæk i skel er fælleseje. Du vil i følge hegnsloven som grundejer altid kunne forlange at der bliver opført et fælleshegn i skel

Hvis du vil opsætte et hegn, der grænser op til en vej, sti eller plads, skal det stå på din egen grund. Der vil med andre ord være et eget hegn, som du selv skal opsætte, vedligeholde og betale. Hegnet må ikke vokse ud på vejen, stien eller pladsen. Bygninger i skel Bygninger i og ved skel kan erstatte behovet for hegn mellem. Hvis man ikke kan blive enig med sin nabo om hegnet, skal man bruge reglerne i Hegnsloven. Hegnsloven gælder for: Fælles hegn i skel. Hegn, der står langs skel i en afstand af indtil 1,75 meter. Ved uenighed er udgangspunktet, at fælles hegn må være 1,8-2,0 meter højt Højden på et hegn i skel. Spørgehjørnet. Vores håndværkere og eksperter svarer løbende på spørgsmål, eller måske er der en anden bruger som kan hjælpe dig. Skabe med hylder og låger Det drejer sig om to ens skabe med hylder og 13. maj. 2019 (Udløber: 16-05-2019 kl 10:02. Søgning på skel i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Se flere ord med samme stavning under søgeresultatet til højre. skel substantiv, intetkøn. afmærket med fx hegn eller gærde

populær: