Home

Øvelse gensplejsning

Hvordan et insulingen indsplejses i en bakterie. Figur fra biologibogen s. 22 Genet, der koder for enzymet Lipolase fra Novo Nordisk, er ved hjælp af gensplejsning overført fra en Humicola-svamp til en Aspergillussvamp, som man let kan dyrke i store fermenteringstanke. Herefter kan enzymet oprenses og anvendes i f.eks. vaskepulver. Lipolase er et fedtspaltende enzym, son spalter triglycerider til glycerol og fedtsyrer Skriv et svar til: gensplejsning! hjælp. Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind. Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger

Papirmodellen af et stykke DNA, der bliver resultatet af denne klippe-klistre-øvelse, er lidt drilsk at lime sammen, men det er anstrengelserne værd. Du lærer helt fundamentalt at forstå opbygningen af DNAs dobbelt helix. Materialer: Et klippeark med DNAs rygrad Et klippeark med DNAs trin Sakse Limstifter Tøjklemme Nedenstående skema viser hvor og hvornår hvert enkelt hold skal lave hvilken øvelse. Laboratorium 108 Laboratorium 112 Dato Øvelse Underviser Hold Øvelse Underviser Hold 12/11 3, 4, 5 RHP A 6, 8, 10 DM & PAP B 14/11 3, 4, 5 RHP A 6, 8, 10 DM & PAP B 19/11 3, 4, 5 RHP A 6, 8, 10 DM & PAP

gensplejsning af bakterier - YouTub

Øvelse 2.1.a kræver brug af agarplader - hvorimod øvelse 2.1.b anvender fotos af agarplader til at illustrere smitteoverførsel via hænder.Øvelse 2.1.a ligger under Lærer og elevark - Øvelse 2.1.b finder du under Alternative øvelser her nederst på siden Evolution. Darwiniade. En ide til en anderledes idræt- eller temadag . Formålet er, at lærere og elever får et kendskab til Darwin og et indblik i hans videnskabelige arbejde ved at være aktive og arbejde sammen på tværs af klasserne Forsøg, der undersøger transformation af pGLO plasmid af E coli bakterier ved gensplejsning. Først redegøres der for pGLO transformation i teoriafsnittet, hvorefter vi viser pGLO transformation i vores forsøg

Jeg har det også på A-niveau så vi laver desværre ikke så tit nemme forsøg. Så et nemt forsøg har jeg desværre ikke til dig. Men du kunne fx opstille en masse produkter fra hverdagen hvor der bliver brugt gensplejsning til at lave dem, fx. vaskepulver. Jeg tror derudover desværre ikke jeg kan hjælpe dig, men skal nok gå i tænkeboks Hvordan udvikle nye afgrøder, der lever op til de mange krav, der blev omtalt i det foregående afsnit: Afgrøder der på den ene side kan bidrage til at løse vigtige samfundsproblemer som klimaforandringerne; på den anden side kan gøre det på en måde, der ikke frembringer eller forstærker sundheds- og miljørisici i fødevareproduktionen - og meget gerne tvært imod

genteknologi, betegnelse for en række metoder, hvormed man kan undersøge og gøre indgreb i det genetiske materiale (arvemassen) hos levende organismer. Den genteknologiske viden og metodik er central inden for bioteknologi, hvor man vha. genetisk ændrede organismer fremstiller en lang række stoffer, fx enzymer og lægemidler, i stor mængde Enzymer • Tag to 250 ml bægerglas og kom 100g revet æble i hver. • Sæt en Post-it på hvert glas og skriv vand på den ene og enzym på den anden

3. biologi B-niveau-holdet har udført en øvelse med gensplejsning af colibakterier. Forsøget forløb over 2 dage, og resultatet var vellykket. De blå bakteriekolonier indeholder bakterier, der er gensplejsede. De lyse pletter er bakterier, der ikke er gensplejsede, men resistente overfor ampicillin RINGKJØBING GYMNASIUM er et mindre gymnasium med ca. 320 elever og 33 lærere, hvilket giver et godt, overskueligt og hyggeligt miljø med masser af fællesskab. Vi kender hinanden, og overgangen fra folkeskolen eller efterskolen føles ikke så svær

Gensplejsning og sikkerhed. ØVELSE Transformation af E. coli med GFP-genet. Teori om DNA og gensplejsning. Rollespil om gen-splejsning af planter I denne øvelse vil du lære, hvordan man flytter gener fra en organisme til en ancien ved hjælp afet plasmid. Ud over et stort kromosom indeholder bakterier et eller flere små cirkulære stykker DNA kaldet plasmider. Plasmid DNA indeholder gener for en eller flere egenskaber, der kan være gavnlige for bakteriernes overlevelse Men ifølge Martinus har nye evner og anlæg deres oprindelse i det kendte princip: Øvelse gør mester. Er genteknologien et kosmologisk paradoks? Gensplejsning er blevet kaldt den traditionelle forædlings syvmilestøvler. Hidtil har man møjsommeligt arbejdet med krydsning og parring DR (2009) Fremavl ærteplanter (interaktiv øvelse) Mendelsk nedarvning med møntkast Dominante og recessive gener (Rapport) Oprensning af DNA fra kiwi Særlige opgaver m.v.: Hvem står tilbage? - kort med genetiske træk Papir-øvelse: Genetisk fingeraftryk (en detektiv-opgave med papir og saks) Papir-øvelse: Gensplejsning med papir og saks. Ved at finde de gener, som udtrykker den røde farve, kan man ved hjælp af gensplejsning rykke disse gener over i en mikroorganisme. Denne mikroorganisme kan man dyrke i en fermenteringstank, og på den måde vil man få produceret en masse naturlig rød farve. 4) Giv en vurdering af case

Ved gensplejsning bliver der overført et genmateriale fra en organisme til en anden organisme. Formålet er at fremme en plantes egenskaber. Det kan fx være en plante, der bedre kan modstå lave temperaturer eller et tørt klima. Der er en frygt for, at gensplejsning kan påvirke biodiversiteten negativt Gensplejsning er en teknologi som åbner op for uanede muligheder. Men samtidig giver genteknologi anledning til megen skepsis og debat. Denne øvelse giver dig mulighed for at stille skarpt på de nyeste metoder inden for bioteknologi og arbejde specifikt med de gener, der koder for de enzymer, der danner naturstoffet cyanogen glucosid

Gensplejsning af colibakterier. Torsdag, 11 April 2019. 3. biologi B-niveau-holdet har udført en øvelse med gensplejsning af colibakterier. Læs mere Transformation er indsættelsen af fremmed DNA i en celle, som det fx sker ved gensplejsning. I denne øvelse designer man et insulingen, som gærcellerne skal optage og derefter udtrykke. For at gærcellerne kan optage plasmidet, anvendes netop elektroporatoren til at katalysere transformationen

Figur 215. - Gensplejsning ved hjælp af skimmelsvampe (111 kb) Figur 216. - Copy-DNA-metoden (416 kb) Figur 217. - Gensplejsning (402 kb) Figur 218. - Sortering ved hjælp af markørgener (453 kb) Figur 219. - Gæringsproces i produktionsgæringstank (429 kb) Figur 222. - Optimering af enzymers egenskaber (764 kb) Figur 223 pH´s afhængighed af syrekoncentration (teori og øvelse) Absorptionsspektrum og standardkurve for kobbersulfat Fermenterings-mini-konkurrence Bakteriers vækst - dyrkning og spektrofotometrisk måling Småforsøg med enzymer Gærcellers udnyttelse af forskellige carbohydrater Mini-forsøg: Maltning og mæskning Katalases enzymaktivitet Omfan

gensplejsning! hjælp - Biologi - Studieportalen

Gensplejsning og isolering af DNA fra løg. DNA-profiler teoretisk. Kompendium. Rapport. Øvelse ELISA. Biologibogen s164-173 og174-178. Kompendium. Per Hindkjær. Fødevarer er ikke kun mad for os, men også for en lang række mikroorganismer. Når mikroorganismerne nedbryder føden, optager de næringsstoffer som de bruger enten til deres vækst eller som energikilde Hvis man ved lovgivning hindrer en fortsat udvikling i forståelsen af forholdene omkring os og i os selv, er det at gøre vold mod hele grundlaget for vor kultur fagb-biol.86a J Schultz-Larsen: Genteknologi - Lovgivning I Danmark; Gensplejsning Og Forskning. 1986 Forud for læsning af artiklen: Nyt effektivt værktøj i jagten på naturens værdifulde enzymer skal man kende til det centrale dogme i biologi samt grundlæggende genteknologiske teknikker som gensplejsning og transformation. Desuden er det nyttigt at vide hvad begrebet syntetisk biologi dækker over Gensplejsning og transformation 93 Opsummering 94. INDUSTRIEL UDNYTTELSE AF MIKROORGANISMER 95 Mikroorganismer i produktion 96 Produktion af øl 96 Gærsvampe og ølbrygning 98 Et historisk tilbageblik 98 Carlsberg Laboratorium 99 Forædling af gær 100 Enzymproduktion 101 Mikroorganismers rolle 102 Stor-skala-produktion 103 Genmodificerede.

Spredning af infektion - Håndhygiejn

Biologiforbundet - Undervisning - evolutio

GMO: Er gensplejsning af afgrøder en god teknologisk løsning eller en unødvendig fare?, Af Kasper Gade, 18. april 2014, videnskab.dk. Kunsten at brødføde verdens befolkning, Af Kristian Thorup-Kristensen, 28. december 2010, videnskab.dk. Med velstand kommer fed, vestlig kost og diabetes til verden c. Forklar hvordan gensplejsning kan give rapsplanter resistens overfor Roundup. Diskuter i forlængelse heraf fordele og ulemper ved anvendelse af gensplejsning af planteafgrøder. 6. Kost og ernæring a. Beskriv opbygningen af de energigivende næringsstoffer Øvelse: Krydsningsskemaer (kaninøvelse), Byg-DNA-streng. Eksperimentelt: blodtypebestemmelse, mikroskopering af celler Omfang 11 moduler af 100 minutter Særlige fokuspunkter. Kompetencer: - vurdere konkrete eksempler på anvendelse af biologisk viden - indhente og vurdere biologisk information fra forskellige kilder -kritisk netkilde vurderin Evolution foregår hele tiden og lige for øjnene af os. Vi tager udgangspunkt i Darwins evolutionsteorier og taler om hvad evolution går ud på og kommer med konkrete eksempler på arters tilpasninger, udvikling af karakterer og naturlig selektion. Herefter forklarer vi naturlig selektion ud fra en praktisk øvelse, som inddrager eleverne

som er afledt ved gensplejsning . Isoleret DNA, RNA eller protein, der er fremstillet ved gensplejsning, er således ikke omfattet af denne definition. Når der arbejdes med biologisk aktivt materiale skal dette foregå i områder, som er klassificeret af Arbejdstilsynet (klasse 1). Klasse 1 godkendelse tillader arbejde me Her kan du logge ind på Skolehjælpen.d Den øvelse/aktivitet var og er meget lig det vi laver med ungerne til sommerskole i Knuthenborg. Finde dyr og bestemme dem for at kunne sige noget om søens renhed. Det var en ganske fin øvelse, men den virkede desværre lidt forjaget. Min fornemmelse er at Jimmi og Elise ikke lavede den her slags ture særlig ofte • Gensplejsning (valgfagsprojekt) • Celledyrkning (Københavnsk Universitet), har jeg fået øvelse i at undervise og formidle, da stedet afholder undervisning og kurser for.

pGLO-transformation hos E

 1. Mel og gær og et skvæt vand. Mere skal der ikke til for at bage et brød. Men hvorfor bliver denne blanding af ingredienser faktisk til noget, som hæver op og bliver spiseligt
 2. Indtil nu har lignin indholdet i præriegræs forhindret, at det kan anvendes til udvinding af brugbare mængder biobrændstof. Med gensplejsning kan lignin indholdet sænkes, og dermed kan der udvindes fermenterbart sukker, der efterfølgende kan laves til biobrændstof
 3. Genteknologi, herunder gensplejsning, genmodificerede organismer og miljøpåvirkning. Eksperimentelle arbejdsmetoder der anvendes inden for bioteknologi, herunder celledyrkning, transformation, elektroforese. Litteratur: Grundbog i Bioteknologi 2 side 7-39 Planter: genetikbogen B+A side 95-10
 4. En anden årsag til, at denne øvelse med at finde forudsigelser tilsyneladende giver resultater, er at man opfatter fænomenerne meget bredt. I slutningen af tresserne var medierne fulde af historier om hvordan Jules Verne havde forudset månerejsen i sin roman Rejsen til månen fra 1865
 5. Eller snup en enkelt øvelse når det passer ind. Hvis kulturen på arbejdspladsen endnu ikke er til det, kan I hænge øvelserne op på væggen på toilettet eller i garderoben, så I hver især.
 6. Tiden vil vise om gensplejsning eller andre højteknologiske behandlingsmetoder vil kunne leve op til de store forventninger man har. Der er dog grund til at beherske sin optimisme. I bogen The Clay Pedestal beskrives en velkendt cyklus: En ny behandling introduceres og bliver prist i høje toner på lægekongresser og i medicinske.

Undervisningsbeskrivelse for: hf19CK 0817 Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Forløbsoversigt (5): Samlet materialeliste Litteratur: 1) Egebo et al: Biologi til tiden, nucleus, 2005: s19-50, 101-137, 141-151, 154-158 og 163-18 Side 4 Genetik Figur 3 Oversigt over og sammenhæng mellem de genetiske begreber. Det centrale begreb er genet Generne er placeret på kromosomerne (der er formentlig 35 000 gener i en menneskecelle Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. AlphaZero er altså baseret på AI og lærer af sig selv uden hjælp fra omverden. Efter kun 4 timers øvelse var AlphaZero i stand til at slå den førende skakcomputer på markedet (Stockfish) i en 100-spils kamp med 28 sejre, 0 tab og 72 remiser

Bioteknologi, gensplejsning, kloning, PCR, det humane genomprojekt. Øvelser: oprensning af DNA, Blodtypebestemmelse, gel-elektroforese. Arbejdsformer: * eksperimentelt arbejde * lærergennemgang Udskrevet den 13.04.17 CSC LUDUS Web Side 2 af Undervisningsbeskrivelse . Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser . Termin Juni 2016 Institution Teknisk Gymnasium Skanderbor

- Eksempler: rette sine egne blodtyperapporter ud fra pointskema, elev-metareflektion (læring if.b. med fordybelse under rapportskrivning vs. test), Forløb snup en DNA-test inkl. tre forskellige forsøg med gel-elektroforese -->peer-feedback på gruppe-rapporter, stilladsering af rapportskrivning i 1.g, skrive-øvelse omkring en ært. Studieretning Ma A - Bt A - Fy B på Haderslev katedralskole. Få mere at vide om de enkelte fag og hvilke emner de kan bruges indenfor. Nederst på siden under Adgangskortet kan du få en ide om hvilke videregående uddannelser denne studielinje giver adgang til Sidste øvelse er det med kulden Nej du skal ikke rende ud og få lungebetændelse ved at lege vildkvinde/mand i lændeklæde og bar overkrop en råkold februar-morgen. MEN, du skal heller ikke tro, at kulden er din fjende Hvad er et gen - Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=5MQdXjRPHmQ Bioteknologi kan ses som en naturlig forlængelse af teknologier, vi har brugt i generationer.

Gummitræer vil ved hjælp af gensplejsning kunne anvendes til produktion af mange kostbare finkemikalier og enzymer, idet disse blot tappes af træet som en ekstra bestanddel af den saft (latex), der i dag tappes til brug for fremstilling af naturgummi SO-forløb i forbindelse med klassens studietur til Island. Fokus i SO-forløbet var på præsentation og evaluering. I grupper blev der arbejdet med præsentationer af de biotek Tema 4: Enzymer og gensplejsning. Bioteknologiserien retter sig mod faget Bioteknologi A i de gymnasiale udannelser. Udgivelserne er bygget op om i alt 11 temaer som desuden vil være meget anvendelige i den..

Projektopgave - Genteknologi - Biologi - Studieportalen

 1. 14.30 - 15.45 Opdeling, øvelse samt rundvisning Hold A: Introduktion til forskningsaktiviteter og rundtur v/ besøgsservice kloning og gensplejsning. Vi giver.
 2. Under den sidste præsentation i forbindelse med keynote-seancen optrådte forskningsdirektør for LabView ved NI David Fuller med et gigantisk touch-interface, som han behændigt trak linjer og bokse rundt på. Og budskabet i forhold til den øvelse var ganske klart, da David Fuller sagde med henvisning til Labview
 3. Jeg er lidt af hver af de tre natursyn, dette deler jeg med en stor del af befolkningen, jeg har et stort hjerte for dyrevælfærd, og jeg er ikke ligeglad med hvilket kød, jeg køber og spiser. Jeg er ikke glad for gensplejsning, og jeg mener, at det er forkert at gribe ind i naturens orden
 4. Kære BLOG-læsere! Nu er det allerede længe siden, kommunalvalget blev afviklet. Jeg fik 118 personlige stemmer, og Vordingborg Kommune fik ikke nyt flertal i kommunalbestyrelsen

GMO - etikoglivetgym

om gold øvelse i faglig paratviden og en såkaldt teaching for the test . Dette vil ikke kun være uheldigt, men er helt misforstået! Det skyldes dels, at denne type undervisning ikke vil bibringe eleverne en funktionel faglig forståelse med mulighed for at anvende det tilegnede faglige stof i forskellig Øvelse: graviditetstest (j) + øvelsesvejledning Omfang 9 moduler Særlige fo-kuspunkter - analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller - udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddra-gelse af relevante faglige begrebe

genteknologi Gyldendal - Den Store Dansk

 1. Teoretist øvelse reaktion mellem forskellige grundstoffer og kemiske forbindelser. Omfang. Anvendt uddannelsestid i biologi 38 lektioner = 31,7 timer. Anvendt uddannelsestid i geografi 36 lektioner =30 timer. Anvendt uddannelsestid i kemi 36 lektioner=30 timer Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progressio
 2. Det betyder eksempelvis, at det kan være overordentlig vanskeligt offentligt at erklære sig imod pesticidrester i grøntsager eller gensplejsning, hvis ikke der er videnskabeligt belæg for, at disse ting kan udgøre en risiko for sundhed eller miljø i den betydning, det defineres af lovgivningen og af de videnskabelige myndigheder
 3. • Gensplejsning (valgfagsprojekt) • Celledyrkning Jeg trives med teamwork og arbejder selvstændigt, grundigt og omhyggeligt. Jeg har kendskab til kvalitetssikring og vil sagtens kunne arbejde under GMP-forhold, da jeg under hele mit studie/praktiktid har ført journalbog og dokumenteret mit arbejde
 4. kloning og gensplejsning. Vi giver en introduktion til DNA's placering og funktion i cellen og sammen med eleverne laver vi DNA udtræk af løg og tomater. 13.15 - 13.30 Snak om biologistudiet Der er åbent for spørgsmål til de biologistuderende omkring studiet og det at være studerende på AU. 13.30 - 15.00 Besøg på Naturhistorisk museu
 5. til udtryk, gensplejsning og hvordan man kan isolere DNA - At kursisterne får kendskab til evolution og Darwins tanker. - At lære kursisterne om DNA's opbygning og proteinsyntesen. - At give kursisterne erfaring i eksperimentelt arbejd e, herunder at genne m føre observationer og undersøgelser, bearbejde data og formidle resultate rn

Ringkøbing Gymnasium - Posts Faceboo

 1. Mundtlig fremstilling ved tavle, Par- og gruppearbejde, klasseundervisning, teoretisk øvelse, eksperimentelt arbejde. Skriftligt arbejde: Fordøjelse af stivelse og madvarers stivelsesindhold Rappor
 2. Alle mennesker, garvet såvel som nybegynder, som aktiveres ved at udføre en form for, det vi vil kalde fitness, må have oplevet at udføre en øvelse tilbagesiddende med følelsen af ikke at kunne aktivere den ønskede muskel optimalt. Jeg har selv bodybuildet i et par år nu og var bidt af det såkaldte pump fra starten
 3. utter Særlige fokus-punkter Faglige mål: - anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af enkle problemstillinger i fage
 4. What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at
 5. Gud, men uden Krarups syndsbevidsthed, og ingen skal blande sig i
 6. 5 Berlin 8. klasses studietur Så kom endelig dagen, vi alle havde ventet på - studieturen til Tysklands hovedstad, Berlin! 5/11: Vi mødtes ved bussen ved Hovedbanegården, udfordret af en strejke hos S-togene og e

Fremtidens fødevarer forsyning, forskellige dyrkningssystemer, den grønne revolution, gensplejsning, dyrkningsproblemer i nord og syd, fødevarepolitik, U- og I-lande, udviklingsstrategier Befolknin 1s: PPshow om gensplejsning. Jeg har bare lavet åbne dokumenter, hvor alle kan skrive, men jeg håber, at de holder sig til deres egen gruppe. Hver gruppe får et PP og et worddokument, hvor de kan skrive om deres slides og hvor de skal beskrive den røde tråd i showet (på ordre fra dansklæreren) Mad og kemien i den fylder meget i vores hverdag, og den offentlige debat tvinger os ofte til at tage stilling til emner som gensplejsning, transfedtsyrer, tilsætningsstoffer i vores fødevarer osv. Hvorfor det for det moderne menneske er essentielt at kunne tage et velovervejet standpunkt

Ringkjøbing Gymnasium - Faglighed og Fællesskab

Side 1 af 9 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer, 2019 Institution VUC Lyngby Uddannelse Hf Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe niveau gensplejsning og etik. Hvis du er optaget af problematikken omkring gensplejsning, skulle du måske kigge forbi det arrangement, Etisk Råd afholder den 17. marts. Det er et debatmøde om, hvorfor økologiske produkter ikke må være gensplejsede. Se mere her: www.etiskraad.dk - på siden kan du også tilmelde dig rådets nyhedsbrev..

Søren Hahn: Gensplejsning - et kosmologisk paradoks

Det falder i den kategori af videnskabelige fakta, som kan finde flere skeptikere end troende. Naturligt, at vox populi betyder ikke aflede opmærksomheden fra sagens udvikling, gensplejsning, kloning, Big Bang theory, sociocybernetics, neuropsykologiske fortolkning af tanke og bevidsthed, osv En svær øvelse Princippet lyder relativt simpelt (i hvert tilfælde i en molekylærbiologs ører), men selv om det nu er lykkedes at indsætte genet for glyphosate-resistens i en tobaksplantes kloroplast-DNA - så kan teknikken ikke umiddelbart overføres til korn-afgrøder som hvede, byg og majs Kreativitet Paletten - Stedet for de kreative I Paletten kan du komme med lige det håndværk, du har lyst til at lave: male, tegne, strikke, modellere o.s.v. Det er kun din fantasi, der sætter grænsen og så lige det, at vi ikke har plads til opbevaring Kloning, halvering og fordobling af antallet af kromosomer, udskiftning af organeller og gensplejsning er eksempler på bioteknologiske metoder, der forudsætter, at man kan dyrke plantevæv på sterilt dyrkningsmedium i laboratoriet. Biologi, Naturvidenskabeligt grundforløb: Snegl-o-Meter. Kend din snegl Udgiver Hej alle, jeg bruger rigeligt med vand før sengetid. Og med mit ben i en stigning i nogle øvelse stretching. Sæbe bundlaget, telefon længere væk fra sengen. Intet hjælper mod de frygtelige muskelkramper! Nu gå se på den medicin, at en anden dame sagde

Undervisningsbeskrivelse - PD

Øvelser - Biotech Academ

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Accepté 3-D-scanning med vand En nyskabende teknik er udviklet, som mere fuldstændigt rekonstruerer udfordrende 3-D objekter. Denne nye tilgang til 3-D form erhvervelse er. 1 forord... 4 svangreperspektivet som beskyttelsesvÆrdigt resumÉ... 5 english summary... 7 indledning og problemstilling..

Teknologibidrag og fødevareproduktion NaturgeografiGrundbogen

 1. K
 2. Det sker på Ringkjøbing Gymnasium - rkbgym
 3. Del 3 - Insulinproduktion - Biotech Academ
 4. Biologi til tiden - Bogens figure
 5. Fordele/Ulemper ved gensplejsning - Prez
 6. Styrketræning for begyndere: Sådan kommer du godt i gang med

populær: