Home

Retsplejeloven 255

6.pants. Civillietas ierosināšana tiesā (1) Tiesnesis ierosina civillietu pēc to personu pieteikuma, uz kurām šī lieta attiecas. (2) Tiesnesis ierosina civillietu arī pēc to valsts vai pašvaldību iestāžu un personu pieteikuma, kurām ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt tiesā citu personu tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses §1 Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, herunder private og udenlandske fordringer på underholdsbidrag, tilbagebetalingskrav fra A-kasser, fordringer på kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer fra jernbanevirksomheder og. Jeg er flyttet til ny præstebolig og har fået flyttegodtgørelse. Under flytningen er der flere af mine ting, der er gået itu, men flyttefirmaet svarer mig ikke, når jeg ringer Kreditorer i konkursboer Kreditorer der har krav mod konkursboer, der behandles af advokater i Homann, kan anmelde deres krav i boet ved at følge dette link Małżeństwo osób tej samej płci, małżeństwo homoseksualne, równość małżeństw (ang. marriage equality) lub małżeństwo jednopłciowe (ang. same-sex marriage) - uznany przez prawo, związek religijny lub społeczność trwały związek dwóch osób tej samej płci będący jedną z form małżeństwa

Civilprocesa likums - Latvijas Republikas tiesību akt

Die gleichgeschlechtliche Ehe ist eine Zivilehe, in der beide Partner das gleiche Geschlecht haben. Neben der Eheschließung existieren in manchen Ländern andere Rechtsinstitute zur Anerkennung homosexueller Paare, insbesondere in Form der eingetragenen Partnerschaft Bekendtgørelse af sundhedsloven1). Herved bekendtgøres sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, med de ændringer der følger af § 1, nr. 2 og 3, i lov nr. 254 af 6. april 2018, § 20 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, § 1 i lov nr. 557 af 29. maj 2018, § 1 i lov nr. 558 af 29. maj 2018, § 1, nr. 10-21, i lov nr. 728 af 8. juni 2018, lov nr. 729 af 8. juni 2018 og. Kommende lovændring. 1/7 2019 ved lov nr. 1555 af 18/12 2018 (Autorisation af ambulancebehandlere og registrering af ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), opgavespecifik autorisation af behandlerfarmaceuter, genordination af receptpligtig medicin, ordination af dosisdispensering med tilskud, organisatorisk ansvar m.v.) § 3 [LF 63 2018-19] indsættes

1. Vejledningen omhandler servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge og deres familier samt udsatte børn, unge og familier. I vejledningen behandles både reglerne for iværksættelse af hjælp og foranstaltninger på frivilligt grundlag og tvangsmæssige foranstaltninger

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlig

  1. Spørgsmål og svar Præsteforeninge
  2. International arv og bobehandling - homannlaw
  3. Małżeństwo osób tej samej płci - Wikipedia, wolna encyklopedi
  4. Gleichgeschlechtliche Ehe - Wikipedi

Sundhedsloven - Bekendtgørelse af sundhedsloven

populær: