Home

Fn mål 2030

3.1) Innen 2030 redusere mødredødeligheten i verden til under 70 per 100 000 levendefødte. 3.2) Innen 2030 få slutt på dødsfall som kan forhindres blant nyfødte og barn under fem år, med et felles mål for alle land om å redusere dødeligheten blant nyfødte til høyst 12 per 1 000 levendefødte og blant barn under fem år til høyst 25 per 1 000 levendefødte Klik på ikonerne ovenfor for at lære mere om de enkelte Verdensmål. Den 25. september 2015 vedtog verdens regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden, der frem til 2030 skal sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på Velkommen til et digitalt læringssite om FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Som underviser og elev på ungdomsuddannelserne kan du her finde viden om de 17 nye verdensmål, baggrundsinformation om verdens udviklingstilstand og tendenser, samt konkrete øvelser til netop dit fag Imagine the world in 2030, fully inclusive of persons with disabilities In September 2015, the General Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development that includes 17 Sustainable.

4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and Goal-4 effective learning outcomes 4.2 By 2030, ensure that. Globala målen [1] eller de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030. [2]Agenda 2030 [3] innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling, som den 25 september 2015 antogs av FN:s generalförsamling i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring Siden 2000 er der sket enorme fremskridt i forhold til målet om grundskoleuddannelse for alle. Den samlede indskrivningsrate i udviklingslande nåede op på 91 procent i 2015, og antallet af børn, der dropper ud af skolen 400 deltagere fra hele verden mødtes i denne uge i FN Byen København til den første Climate and SDGs Synergy Conference nogensinde - formelt Global Conference on Strengthening Synergies between the Paris Agreement and the 2030 Agenda for Sustainable Development

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling Access to safe water and sanitation and sound management of freshwater ecosystems are essential to human health and to environmental sustainability and economic prosperity. In 2015, 6.6 billion people (over 90 per cent of the world's population) used improved drinking water sources and 4.9 billion. Så bidrar Svenska kyrkan till FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling - Agenda 2030 Här hittar du övningar för att arbeta med Globala målen och hållbar utveckling i skolan. Hitta övningar för förskola, grundskola, högstadie och gymnasium Skoletube har i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder og mere end 20 andre organisationer lavet dette tema.. Hvert år i uge 36 afholdes Verdenstimen overalt i verden for at sætte fokus på Verdensmålene og udbrede kendskabet til Verdensmålene blandt børn og unge

FNs bærekraftsmål - fn

1. The Rio+20 outcome document, The future we want, inter alia, set out a mandate to establish an Open Working Group to develop a set of sustainable development goals for consideration and appropriate action by the General Assembly at its 68 th session The Nordic countries agree that the whole Region has to work together towards sustainable development. Achieving sustainable development is an ambitious but necessary goal Välkommen till Agenda 2030-delegationen. Vi har regeringens uppdrag att stödja och stimulera genomförandet av de Globala målen för hållbar utveckling Illustration: FN Fredliga och inkluderande samhällen. Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer What is UNDP's role? The SDGs came into effect in January 2016, and they will continue to guide UNDP policy and funding until 2030. As the lead UN development agency, UNDP is uniquely placed to help implement the Goals through our work in some 170 countries and territories

I 1990 bestemte Verdensbanken at fattigdomsgrensen skulle tilsvare et forbruk på 1 dollar om dagen. Denne grensa er justert for prisnivå og kjøpekraft slik at det er mulig å sammenligne land Millenniemålen är Förenta Nationernas millennieskiftes-satsning på åtta mätbara mål för att förbättra livet för fattiga människor och att skapa förutsättningar för en hållbar global utveckling i världen FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen

De Globale Mål - UN

 1. Konventionens formella namn är Convention on Biological Diversity (CBD), på svenska kallas den Konvention om biologisk mångfald. Ibland benämns den även som Mångfaldskonventionen
 2. nelse skickas ut efter 4 månaders inaktivitet och du aktiverar dig igen genom att logga in på Mina sidor loggar du inte in raderas ditt konto och du förlorar de köpoäng du samlat ihop
 3. Ge någon framtidstro - bli mentor En mentor är en vuxen kompis, ett stöd, någon som lyssnar. Vi tycker att alla ungdomar i Sverige förtjänar en egen mentor, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven
 4. Hvornår skal bygninger energimærkes? Energimærkning af bygninger over 60 m2 er lovpligt, hvilket gælder for alle typer af boliger, offentlige bygninger mm
 5. ska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa.Att lösa klimatkrisen
 6. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser

Verdensmålene - for bæredygtig udviklin

 1. 17 mål, som landene i FN i 2015 blev enige om skal opfyldes inden 2030. Udrydde fattigdom i hele verden. Udrydde sult, opnå bedre fødevaresikkerhed og fremme bæredygtigt landbrug. Fremme et sundt og godt liv for alle. Give alle undervisning af rimelig kvalitet og mulighed for livslang læring. Sikre ligestilling mellem kønnene
 2. Eventbrite - World Trade Center Club, Malmö Lund Helsingborg presents Helsingborg: Agenda 2030 - Vad innebär FN:s globala mål för ditt företag? - Torsdag, oktober 25, 2018 at World Trade Center Helsingborg, Helsingborg, Skåne län. Find event and registration information
 3. 1. Innledning I september 2015 vedtok FN de såkalte 17 bærekraftsmålene - 17 mål for bærekraftig utvikling frem til 2030.1 Det er snakk om 17 generelle overordnede mål (goals), men i.
 4. FN vedtager fredag aften på et særtopmøde i New York nye globale udviklingsmål frem mod år 2030. FN vedtager fredag aften på et særtopmøde i New York nye globale udviklingsmål frem mod.
 5. Detta är del fem i Pia Hellertz serie om Agenda 2030. Mål 5 - Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor egenmakt (empower) Den första frågan jag ställer mig är: Hur ska FN och nationern
 6. Det er svært at kalde det en ambitiøs handleplan for en periode, der dækker frem til 2030. Se regeringens plan her: Handleplan for FN Verdensmålene_WEB.pdf. I den danske plan er opstillet 37 politiske delmål, og for hvert mål har man anført, hvilken indikator man vil bruge for at belyse fremriften

Verdens lande vedtog i 2015 i FN 2030-dagsorde-nen for bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål. Verdensmålene er universelle, gensi-digt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling - økonomisk, social og miljømæssig. Verdensmålene har i kraft af deres universalitet både en national og en internationa Mindst 27 procent vedvarende energi i 2030 Mindst 27 procent energieffektivitet; EU's 2030-mål skal udmøntes i en national reduktionsforpligtigelse for så vidt angår udledningerne fra bygninger, landbrug og transport. Den danske reduktionsforpligtigelse er endnu ikke forhandlet på plads. FN: Kyotoprotokolle Inden 2030 skal vi udvide det internationale samarbejde og støtte udviklingslandene i at opbygge kapacitet, så de kan gennemføre programmer og aktiviteter inden for vand og sanitet. Blandt andet inden for indsamling af regnvand, afsaltning af havvand, effektiv vandstyring, behandling af spildevand samt teknologier til genbrug og genanvendelse Som led i den nye dagsorden for bæredygtig udvikling, 2030-dagsordenen, vedtog FN's Generalforsamling den 25. september 2015 17 mål for bæredygtig udvikling med henblik på at afskaffe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Hver af de 17 mål har specifikke målsætninger (169 målsætninger i alt), som skal opfyldes inden. Fra den 25. og 27. september mødes verdens ledere til FN's generalforsamlings 70. session for at diskutere de bæredygtige udviklingsmål, der skal få verden på ret kurs frem mod 2030. Mødet er således ikke kun unikt på grund af 70-års jubilæet, men også på grund af den store vigtighed, det har for fremtiden

Til september mødes verdens ledere til FN's generalforsamlings 70. session. Mødet er ikke kun unikt på grund af jubilæet, men også på grund af den store vigtighed, det har for fremtiden. Verdens ledere skal således blive enige om de nye bæredygtige udviklingsmål, der afgør rigtig menneskers skæbne frem imod år 2030 Den 25. september 2015 vedtog FN's Generalforsamling 17 mål for en bæredygtig udvikling for verden frem mod år 2030. Med vedtagelsen af Verdensmålene har verdens lande forpligtet sig til at nå 17 ambitiøse mål,. Verden kan se frem til, at ekstrem fattigdom bliver elimineret allerede i 2030, hvis alt går, som FN håber. Men rigtig mange faktorer kan få betydning for det ambitiøse mål, mener Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) med ekspertise i global regulering

Hvor de tidligere mål mest omhandlede udviklingslandene, vil de nye Verdensmål betyde, at alle lande i verden skal påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere bæredygtigt. I 2030 skal børn og unge vokse op i en verden uden sult og fattigdom, hvor alle er lige, og naturen og klimaet har det godt Millainen on maailma vuonna 2030? YK:ssa vuonna 2015 sovitut kestävän kehityksen tavoitteet koskevat yhtä lailla rikkaita, köyhiä ja keskituloisia maita. Myös Suomi on sitoutunut Agenda 2030 -tavoitteisiin. Miljoonat ihmiset ovat saaneet kehitysyhteistyön avulla mahdollisuuden parempaan elämään, mutta työtä riittää yhä Bliv klog på FN's 17 verdensmål og find ud af, hvorfor de er vigtige. Inden vi når år 2030 skal verdens fattigdom være udryddet - og vi skal allesammen leve i en mere lige verden Inget land i världen kommer uppnå FN:s mål om jämlikhet mellan könen till år 2030. Det visar en ny unik rapport. Landet som kommit längst för att förbättra kvinnors liv är: Danmark. - Rapporten är en väckarklocka, säger Melinda Gates, vars stiftelse är en av medfinansiärerna, i en kommentar

Universel adgang til sikkert og billigt drikkevand til alle inden 2030 kræver, at vi investerer i infrastruktur, leverer sanitære faciliteter og fremmer hygiejne på alle niveauer. Beskyttelse og genoprettelse af vandrelaterede økosystemer som skove, bjerge, vådområder og floder er afgørende, hvis vi skal afbøde vandmangel Se videoen Hvad er dit mål?. Overvej derefter spørgsmålet: Hvad er dit mål? Hvad kan grundene være til, at nogle lande ikke prioriterer at bruge penge på at nå FN´s 2030-mål? Undersøg, hvilke opgaver FN varetager. Du kan bruge svararket til din besvarelse FN's verdensmål for alle FN's medlemslande blev besluttet den 2. august 2015 og formelt vedtaget 25. september 2015 til afløsning af det tidligere sæt af udviklingsmål, 2015-målene. Det skete i forbindelse med FN's generalforsamling.Mange af de vigtigste forslag i de 17 nye udviklingsmål og 169 delmål bygger på 2015-målene FN har som mål att 2030, att vi skall ha en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig och full kontroll över klimatförändringar, samt fri migration i en värld utan gränser. Den rö d gröna regering tillhör de som svalt allt. Frågan är hur EU kommer att ställa sig till FN:s krav

#Envision2030: 17 goals to transform the world for persons

Education - United Nations Sustainable Developmen

 1. Verdens ledere forsamlet ved FN-topmøde i New York vedtog fredag de nye 17 mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling. Disse mål er meget ambitiøse for udviklingen frem til år 2030. F.eks
 2. FN räknar med att det krävs närmare 3 000 miljarder dollar, närmare 25 biljoner kronor, per år för att genomföra Agenda 2030. Då behövs de 1 000 miljarder dollar som varje år undanhålls världens utvecklingsländer genom skatteflykt, enligt beräkningar från tankesmedjan Global Finance Integrity
 3. Nedenfor kan du læse mere om FN's 17 verdensmål (også kaldet the Sustainable Development Goals) og finde relevante links. 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling blev vedtaget af alle FN's medlemsstater i 2015, og går ud på at løse centrale globale udfordringer inden udgangen af 2030
 4. FN 2030. 181 likes. Denne side er dedikeret til at formidle og informere FNs 17 mål for år 2030

DH: FNs globale 2030 mål skal også omfatte mennesker med handicap. 31. marts 2016. Hvordan kan vi måle på, om FN´s 17 nye globale mål også opfyldes for mennesker med handicap? Det stillede Danske Handicaporganisationers formand, Thorkild Olesen skarpt på ved FN Kommissionens møde om data og statistik i marts Finansministeren erkender, at FN har sat meget ambitiøse mål for verdens udvikling indtil 2030. Men det er ikke umuligt at nå i mål, mener han. Foto: Martin Sylvest / Scanpix Denmark Vi må. FN's 17 Verdensmål. Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs plan: FN's 17 Verdensmål. Verdensmålene trådte i kraft den 1. januar 2016 og består af i alt 17 mål og 169 delmål, som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030 Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Styrk fred i verden og beskyt alle mod kriminalitet og vold. Mål 17: Partnerskaber for handling. Styrk det globale samarbejde og hjælp til, at alle mål kan nås alle steder i verden. LæseRaketten

Globala målen - Wikipedi

In parallel with the definition of an agenda for Åland, the rest of the world has done the same. In September 2015, UN member states formally adopted the Agenda 2030 with 17 sustainable development goals for the world. The realization of the local agenda is at the same time the Åland contribution, albeit small, to the implementation of Agenda. Hans mål er klart: Vi vil kæmpe for et drivhusgasreduktionsmål på mindst 40 pct., et bindende EU-mål for vedvarende energi på 30 pct. og et bindende EU-mål for energieffektivitet på mindst 30 pct. Det er vigtigt, at vi får fastlagt ambitiøse mål for EU's klima- og energipolitik for 2030 På hösten 2015 antog FN 17 mål för hållbar utveckling, SDGs, som en del i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 och målen handlar framförallt att få slut på fattigdom, skydda planeten, skapa välstånd för alla och nå en hållbar värld

Mål 4: Kvalitetsuddannelse Verdensmålene - for bæredygtig

 1. Til september mødes verdens ledere til FN's generalforsamlings 70. session. Mødet er ikke kun unikt på grund af jubilæet, men også på grund af den store vigtighed, det har for fremtiden. Verdens ledere skal således blive enige om de nye bæredygtige udviklingsmål, der afgør rigtig menneskers skæbne frem imod år 2030
 2. handlingsprogram. Agendan omfattar 17 mål för hållbar utveckling och 169 närbesläktade mål, som mobiliserar alla länder och deltagare så att de kan uppnå målen och påverka inrikespolitiken. Agenda 2030 omfattar också FN:s Addis Ababa-handlingsplan som antogs i juli och som anger vilka medel so
 3. Un.d
 4. Agenda 2030 Globalportale
 5. Goal 6 .:. Sustainable Development Knowledge Platfor
 6. Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Skolmaterial - Skolövningar om Globala målen från förskola

populær: