Home

Afsagte domme byretten svendborg

domstol.dk - Domme og retsbøge

 1. Domme og retsbøger . Reglerne om aktindsigt fremgår af retsplejelovens kapitel 3 a (§ 41 - § 41 g). Hovedreglerne er: Enhver kan gratis få adgang til at gennemse konklusionen i en dom, når anmodning herom fremsættes inden en uge efter dommens afsigelse
 2. Re: Find retslister på nettet. Jeg kiggede på retslisten for retten i Holstebro, hvorunder Retten iThisted også hører. Der havde været afholdt en tvangsauktion, som jeg havde interesse i, men jeg fandt ikke noget der ligner oplysninger om den slags og heller ikke under retten iThisted, hvor auktionen angiveligt skulle være afholdt
 3. Offentliggørelse af afsagte domme Jeg har været vidne i en sag om vold, mod mig selv. Nu er jeg jo blevet nysgerrig og ville gerne vide hvad den lille satan har fået i dom. Jeg var i retten i roskilde, ud fra deres hjemmeside: domstol.dk/roskilde kan jeg ikke se nogen afgørelser
 4. Hvis man gerne vil have indsigt i de afgørelser, byretten træffer, leder man imidlertid forgæves. For selv om nogle domstole er begyndt at lægge enkelte pressemeddelelser og domsresuméer på nettet, er det overhovedet ikke den systematiske offentliggørelse af domme, som blev stillet i udsigt allerede i 1980'erne
 5. I 2015 indgik Bygningsstyrelsen kontrakt med OPP Retten i Svendborg P/S om at anlægge Retten i Svendborg, og drifte bygningen i 20 år. Bygningen fik Svendborg Kommunes arkitekturpris i 2017. Læs mere om projektet hos Bygningsstyrelsen. For mere information om projektet se udbudsbekendtgørelsen he

Journalisten » Find retslister på nette

Så vidt jeg ved, skal alle afsagte domme være tilgængelige for offentligheden, så der er ingen grund til at betale for det. Hej Jesper, tak for tippet, men desværre er har de kun nye sager fra 2009 og frem. Jeg har nogle referencer i form af U 19xx.123 H, så jeg skal lidt længere tilbage Klik på Højesterets afgørelsesdatabase, hvis du ønsker at se de senest afsagte domme og kendelser.. Du kan også gå direkte til domsoversigtens søgeside, hvis du f.eks. ønsker at søge på sagsemner, domme afsagt i en bestemt periode m.v Her har du mulighed for at søge efter EU-domme efter sagsnummer, sagsområde og sagens parter. Domsoversigt EU. Oversigten indeholder en opstilling af sammendrag af domme og kendelser, som Domstolen, Retten og Personaleretten har afsagt Højesteret bringer resuméer af domme og udvalgte kendelser fra juni 2009 under punktet Afsagte domme mv. For afgørelser truffet efter september 2009 er hele afgørelsen tilgængelig i pdf-format, som findes efter resuméet. Landsretterne bringer omtale af nogle sager som pressemeddelelser Domme fra byretten i civile sager kan ankes til landsretten. Hvis sagen har en økonomisk værdi på højst 20.000 kr., kan der kun ankes med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Domme fra Sø- og Handelsretten kan ankes til Højesteret, hvis sagen er principiel og ellers til landsretten

[løst] Offentliggørelse af afsagte domme - Eksperten

 1. Det er byretten i henholdsvis Svendborg, Odense, Kolding, Sønderborg og Esbjerg der dækker Region Syddanmarks geografiske område. Herudover kan der være ankesager i Vestre- og Østre Landsret i henholdsvis Viborg og København/Odense. Domstolene har kompetence til at prøve både det materielle og formelle grundlag for frihedsberøvelsen
 2. RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. oktober 2010 af retten i Aalborg, 10. afdelmg i sag nr. BS 10-1057/2007: C mod Patientskadeankenævne
 3. § 901. Byrettens domme i straffesager kan ankes til landsretten af anklagemyndigheden eller af tiltalte i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel. Anke sker til den landsret, i hvis kreds byretten ligger. Anken kan ud over dommen omfatte den forudgående behandling af sagen og de afgørelser, der er truffet under sagen

Domme afsagt af byretten kan ankes til landsretten10 og med procesbevillingsnævnets godkendelse til I 2016 var 13 % af de afsagte domme i skatte- og afgiftssager i 1. instans afsagt af en landsret, hvilket er Svendborg 0 1 1 2 5 Sønderborg 0 0 0 0 12 Viborg 2 1 0 3 14. Der er offentlighed i retsplejen i Danmark. Det siger grundloven. Men tidligere skulle du selv møde op i retten for at følge en sag og høre dommen blive afsagt. Kun »parterne« i sagen fik udskrifter af dommen. Den 1. juli sidste år blev der indført ret til aktindsigt i domme og kendelser for. Vi har sendt dig en e-mail med et bekræftelseslink. Dit nye password træder i kraft, når du klikker på dette link Ljusstakar och ljuslyktor från välkända varumärken som Iittala, Kosta Boda och Menu. Välkommen att handla i vår webbutik

Mildere domme til narko-handlere som ved byretten i Svendborg modtog hårde fængselsstraffe november sidste år. der i Østre Landsret modtog en fængselsdom på et år og seks måneder. Højesteret Prins Jørgens Gård 13 1218 København K Telefon: 33632750 Email: post@hoejesteret.dk Prins Jørgens Gård 13 1218 København K Telefon: 33632750 Email: post@hoejesteret.d

Domme skal være offentlige, billige og nemme at s

Dansk Folkeparti er blevet dømt til at betale 10 dagsbøder á 1000 kroner samt erstatning på 10.000 kroner i en injuriesag anlagt af 15 personer, der følte sig udstillet af partiet, da de ansøgte om statsborgerskab. Den samlede erstatning kan blive meget højere af tidligere afsagte domme i EU retten, i Højesteretten, i Landsretten, i Byretten og i Ligebehand-lingsnævnet. Af dem er EU retten den højeste på dette speciales område, og af disse domme er de nyeste de mest gældende, og det man kan støtte ret på. Som det er gældenden inden for den retsdogmatiske metode skal det holdes in mente, at. Indeholder en database over samtlige afsagte domme. Man kommer direkte ind i søgefeltet og kan søge på fx sagsnummer, navn eller dato. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). Under menupunktet Recent judgments findes en database med samtlige domme afsagt af EMD. Har en god søgefunktion til at få specifikke domme frem Årets afslutning nærmer sig, og hos Mette Klingsten Advokatfirma vil vi gerne benytte lejligheden til at takke klienter, samarbejdspartnere og venner for et godt og begivenhedsrigt år samt ønske en glædelig jul og et godt 2019

Byretten i Svendborg - kfst

3 1. Indledning Denne årsrapport er nummer 2 i rækken af opgørelser over retssager om tvang i Psykiatrien i Region Syddanmark. Den første årsrapport blev udgivet i september 2011 og viste resultaterne af det første år, efter at psykiatriens ledelse i maj 2010 besluttede at hjemtage opgaven med at føre retssager om tvang ved domstolene Afsløret sidste år. Sagen begyndte i april 2016, hvor Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi, standsede en af selskabets lastbiler. Her blev der afsløret snyd med førerkortet, herefter viste efterforskningen, at der var tale om et omfattende misbrug af førerkort for at skjule overtrædelser af køre- hviletidsreglerne Vi har samlet en række domme og afgørelser fra de danske domstole, der alle er inden for vores kompetencer. Du er velkommen til at kontakte os

RETTEN I HORSENS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS /2014: Hedensted Kommune Niels Espes Vej Hedensted mod Ole Flemming Lyse Overvej 26, Vrigsted 7140 Stoub Højesteret bringer resuméer af domme og udvalgte kendelser fra juni 2009 under punktet Afsagte domme mv. For afgørelser truffet efter september 2009 er hele afgørelsen tilgængelig i pdf-format, som findes efter resuméet. Landsretterne bringer omtale af nogle sager som pressemeddelelser

Hvordan får jeg fat på domme? - Amino

Domme afsagt af byretten kan ankes til landsretten10 og med procesbevillingsnævnets godkendelse til I 2016 var 13 % af de afsagte domme i skatte- og afgiftssager i 1. instans afsagt af en landsret, hvilket er Svendborg 0 1 1 2 5 Sønderborg 0 0 0 0 12 Viborg 2 1 0 3 14.

Domme og kendelser - Højesteret Højestere

 1. Juridiske Domme & Afgørelser - Jurainfo
 2. Hvor findes Retspraksis (domme, afgørelser mm
 3. Ret godt at vide - Domstolsstyrelse
 4. Retssager i psykiatrien - regionsyddanmark
 5. RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM mod

Søg på Synopsis - Juraportalen Themi

Afsagte domme byretten helsingør - uolemaidli

Liste over relevante domme inden for vores juridiske kompetencer

 1. RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21 ..

populær: