Home

Offentlig administration kandidat

Offentlig administration UddannelsesGuide

 1. istration og du bliver i stand til at løse ad
 2. istration tager 2 år og bygger videre på en relevant bacheloruddannelse som fx bacheloruddannelsen i Politik & Ad
 3. istration, fordi vores samfund interesserer mig, og fordi jeg er rigtigt glad for ad
 4. istration er studiet af, hvordan man udvikler og løser offentlige opgaver set ud fra politiske, økonomiske, sociologiske og juridiske teorier og metoder. Bachelor. Bachelorfaget Politik og Ad
 5. istration er du ansat som kontorelev i en praktikvirksomhed i 2 år samtidig med at du har uddannelsesforløb på Niels Brock. Herunder finder du valgfagene for Offentlig Ad
 6. istration, BEK nr. 912 af 04/07/13 samt de aktuelle bestemmelser, der som relevant regelgrundlag knytter sig hertil. Dimittenden er berettiget til betegnelsen Professionsbachelor i offentlig ad
 7. istration i politisk styrede organisationer 3. Retslige og organisatoriske rammer for offentlig ad

Specialkompetencer inden for eksempelvis organisationsudvikling, offentlig kommunikation, digitalisering eller projektledelse. Inspirerende netværk med andre professionelle inden for offentlig forvaltning. Uddannelsen giver dig rig mulighed for at sætte dine egne erfaringer i spil med de nyeste redskaber, metoder og teorier Du kan også søge optagelse, hvis du har en anden dansk eller international beslægtet bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, hvor du som en del af din uddannelse har bestået juridiske fag og kurser på bachelorniveau svarende til mindst 15 ECTS og kan dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til B-niveau For verdenspolitik, EU, samfundsøkonomi samt organisation og offentlig forvaltning? Har du lyst til at kombinere en solid viden om samfundet og dets udvikling med en professionel kompetence til at administrere, planlægge og forandre i private og offentlige organisationer? - så er Politik & Administration måske en uddannelse for dig Langt de fleste af de nyuddannede er beskæftiget i den offentlige sektor, primært administration og sndhedsvæsen. Andre omfatter få og enkeltstående ansættelser i 18 brancher, herunder Virksmhedskonsulenter, Forsikring og pension samt Forskning og udvikling. Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse

Politik & Administration, Kandidat - aau

 1. Forvaltning handler om de aktuelle samfunds-styringsmæssige problemer, potentialer og udfordringer, som moderne organisationer står over for
 2. istration ved Aalborg Universitet September 2013 med ændring 2015 1: Forord. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i politik og ad
 3. istration. Vi ansætter som udgangspunkt 3 elever hvert år med opstart i august. Som kontorelev bliver du en del af en stor international organisation, som er i konstant udvikling
 4. Kandidat i samfundsvidenskabelig jura Vil du styrke din professionsbacheloruddannelse med juridiske kompetencer og bygge oven på den faglighed du allerede har? Så er den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura det rette valg for dig
 5. istration, politologi/offentlig forvaltning (lat.: læren om politik/offentlig forvaltning) eller på engelsk political science/public ad

Et casestudie af offentlig styring imellem forsvaret og civile inden for forsvars- og sikkerhedspolitik Politik og Administration, Kandidat, (Kandidatuddannelse. 5 tips til lønforhandlingen Kom med om på den anden side af forhandlingsbordet, og få 5 tips til lønforhandlingen fra en leder, der har forhandlet løn mere end 250 gange Det tager tre et halvt år at blive professionsbachelor i offentlig administration. På uddannelsen bliver du undervist i en række spændende grundmoduler, og du får mulighed for at opbygge lige den faglige profil, som du ønsker. I løbet af din uddannelse skal du nemlig vælge fire valgmoduler. I 2018 udbyder vi følgende valgmoduler Henrik Rolfsted var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Silkeborg kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Midtjylland. Henrik Rolfsted blev ikke valgt ind. Henrik Rolfsted er uddannet bachelor i offentlig administration og kandidat i europæiske studier fra Aalborg Universitet

Martin Lundsgaard-Lether er uddannet bibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole, og han er siden uddannet biblioteksleder fra Forvaltningshøjskolen. Han studerer nu en kandidat i offentlig administration ved Syddansk Universitet. Martin Lundsgaard-Leth arbejder til daglig som kultur- og bibliotekschef i Ikast-Brande Kommune administration Metropol, VIA UC, UCL Informationssøgning og videns organiserende systemer IVA Merkantil diplomuddannelse Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, UC SJ. DOL(offentlig ledelse) Særlige vilkår* HD1 og HD2 Flere spor, mange udbydere. MASTER Offentlig ledels Vores Administration & bogholderi er beliggende i Horsens, centralt i byen og tæt ved parkeringsfaciliteter, gågademiljøet og i nærheden af offentlig bus- og togtrafik. Vi har været repræsenteret i Horsens siden 2005 Akademiuddannelse i beskæftigelse Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Akademiuddannelse i socialt arbejde Den Sociale Diplomuddannelse - Børn og unge Den ernæringsfaglige diplomuddannelse Den merkantile diplomuddannelse Den pædagogiske diplomuddannelse Den sociale diplomuddannelse Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Diplom i Beskæftigelse Diplom i uddannelses.

Master i offentlig ledelse sætter fokus på de særlige spilleregler og forventninger, der stilles til offentlige ledere. Uddannelsen er tilrettelagt, så du som offentlig leder kan få tid til at gennemføre uddannelsen I 2015 blev Søren Gade den mest populære kandidat i Aalborg Vestkredsen med 4.259 personlige stemmer. I alt modtog Søren Gade 28.916 stemmer. Venstre har siden søgt med lys og lygte efter en ny kandidat, der kunne udfylde den populære venstremands plads i Aalborg

Mød en færdiguddannet kandidat i uddannelsesvidenskab og læs om hendes vej til det første job. Karrierevejledning. Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere Ejer, CEO, Direktør DIFOA - Dansk Institut for Offentlig Administration august 2015 - nu 3 år 9 måneder. Region Sjælland. Social- og Sundhedsmæssig Rådgivning og behandling m.v., Juridisk rådgivning, Personalejura, Personaleadministration, Tema/Studierejser, Offentlig ret, Undervisning, Organisationsundersøgelser, EU-projekter En diplomuddannet (engelsk: Diploma Graduate) er en person, der har gennemført en videregående diplomuddannelse (engelsk: Diploma Programme) i voksenuddannelsesregi på et erhvervsakademi, en professionshøjskole eller et universitet i Danmark - og som dermed har opnået en diplomgrad (engelsk: Diploma Degree), der er på samme niveau som en mellemlang videregående uddannelse (MVU. Kompetencer: Kendskab til de faktiske vilkår for at drive offentlig administration kan sikre et mere realistisk grundlag for juristers bidrag til løsning af konkrete og generelle problemer. Samtidig skabes en dybereliggende forståelse af de - delvis - modstående hensyn til borgernes retssikkerhed og effektiviteten af den administrative. Med en uddannelse inden for offentlig administration kommer du typisk til at arbejde i et kontormiljø, hvor der hele tiden sker meget omkring dig. Du har stor kontakt med andre som for eksempel borgere, klienter eller medarbejdere, så du skal være glad for at servicere og hjælpe andre. Du kan blive ansat i stat, region eller kommune

CORA - Center for Offentlig Regulering og Administration (Centre for Public Regulation and Administration) er et forskningscenter ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet 2 Forord Denne studieordning for professionsbachelor i offentlig administration er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration, BEK nr. 202 af 27/03/2008. Studieordningen for Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration er tilrettelangt således, at. Gældsstyrelsen i Middelfart har slået 50 nye stillinger op, og de nye medarbejdere søges inden for et bredt fagligt og uddannelsesmæssigt felt. Fx kan man have en baggrund som kontor- eller revisor-assistent, finansøkonom eller bachelor/kandidat i jura, finans, offentlig administration eller økonomi Gældsstyrelsen har slået 30 nye stillinger op i Grenaa som sagsbehandlere. De nye medarbejdere søges inden for et bredt fagligt og uddannelsesmæssigt felt. Fx kan man have en baggrund som kontor- eller revisor-assistent, finansøkonom eller bachelor/kandidat i jura, finans, offentlig administration eller økonomi

Bachelor i offentlig administration Mange vælger også at læse en overbygning ( kandidat eller diplom). Jeg håber på at der er job at få med uddannelsen Formålet med Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner og håndtere udviklingsorienterede situationer inden for offentlig administration og forvaltning, samt forstå centralt anvendt teori og metode inden for det samfundsfaglige og retlige område OFFENTLIG ADMINISTRATION. Specialet Offentlig administration gør dig i stand til at varetage arbejde som kontorassistent eller sekretær i det offentlige. På specialet lærer du at arbejde med og forholde dig til sagsbehandling, service og andre kontoropgaver. Specialet Offentlig administration er højt specialiseret og forholder sig derfor. 5 1 Fællesdel 1.1 Formål Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration er at kvalificere den uddannede til selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer at løse og udvikle administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer inden for de rammer, der til enhver. 110 job matchede din søgning: Offentlig administration, Storkøbenhavn Gem denne søgning som jobagent Med en jobagent modtager du en e-mail, når der opslås jobannoncer, der matcher denne søgning - så er du altid opdateret

Professionsbacheloruddannelser. En professionsbacheloruddannelse er et godt springbræt til job og videreuddannelse, da den er meget praksisorienteret Mange ender i private virksomheder som eksempelvis generelle softwarehuse eller firmaer, der specialiserer sig inden Cyber security og sikkerhed, medicinsk teknologi, offentlig administration, bank/fin-tech, grafik, bioinformatik og meget andet. Derudover har en del dataloger med succes startet egen virksomhed og ansætter nu selv dataloger Bliv klogere på hvordan du kan søge ind på UCN's uddannelser samt hvilke ansøgningsfrister og generelle adgangskrav, der gør sig gældende i forhold til vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Administrationsbachelor - Professionshøjskolen Absalo

Vi bruger cookies på aau.dk. På aau.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse. I AAU's cookie-politik kan du læse, hvad vi bruger dine data til, samt hvordan du afviser cookies Master of Public Governance er Danmarks førende masteruddannelse i offentlig ledelse og udbydes i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Copenhagen Business School. MPG styrker både din professionelle og personlige udvikling, så du bliver klædt på til at imødekomme morgendagens krav til ledelse i den offentlige sektor Public Administration Programmes in Sweden have developed along two lines. At the universities there has since long been programmes targeted towards the civil service. The main emphasis used to be on law and later on politics. Parts of the programmes gradually merged into one, training both civil servants and local official Kandidat til valget til Europa Parlamentet hos Det Konservative Folkeparti. Location DIFOA - Dansk Institut for Offentlig Administration. August 2015 - Present 3 years 9 months Kandidat i samfundsvidenskabelig jura (cand.soc. i jura) Kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura blev oprettet af Det Juridiske fakultet i 2015, da arbejdsgivere inden for både den offentlige og private sektor efterlyste kandidater, som kunne bruge deres faglighed i en juridisk kontekst

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i Administrativ medarbejder med god økonomisk forståelse og sans for detaljen. Bygningsstyrelsen, København. Har du lige afsluttet din uddannelse som kontorelev, eller er du i starten af din karriere, så tilbyder vi dig mulighed for at få et godt indblik i den finansielle og administrative del af Danmarks største offentlige bygge- og ejendomsvirksomhed samt kompleksiteten i dette View the profiles of professionals named Joanna Iwaniuk on LinkedIn. There are 9 professionals named Joanna Iwaniuk, who use LinkedIn to exchange information, ideas, and opportunities Så har du lyst til at arbejde med bogholderiet i en internationalt orienteret virksomhed, er du måske den kandidat, vi leder efter. Offentlig administration Gennemsnitlig månedsløn for en uddannet kandidat: 37.000. Kandidater i matematik-økonomi arbejder med avanceret moduludvikling blandt andet i banker og andre finansielle virksomheder, inden for offentlig administration og planlægning, i konsulentfirmaer and much more. Uddannelsen havde sidste år 308 ansøgninger til 63 pladser

Ledelsesroller og styringsparadigmer i hjemmeplejen V e j l e d e r : H e i d i H . S a l o m o n s e n 01- 10- 2 0 1 4 Louise Andersen Speciale på Politik & Administration, Aalborg Universitet - Specialet er udarbejdet i samarbejde med Frit Valg, Ældre- og Sundhed i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 2007 Kandidat for Venstre i Egedalkredsen . Medlemsperiode 2006 - 2008 Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden Medlem af forberedelsesudvalget, forretningsudvalget 2006 - 2007 Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune Medlem af sammenlægningsudvalget Næstformand for kultur- og fritidsudvalget Medlem af social- og sundhedsudvalge

På Ofir.dk finder du job indenfor alle brancher i hele Danmark. Se søgeresultat for ledige job indenfor Kontor og administration, Jura og retsvæsen, Offentlig administration, Organisation og forening - Østjylland og opret en jobagent og få nye job direkte i indbakken Vil du gerne uddanne dig til merkonom på Cphbusiness? Skræddersy din uddannelse: Uddannelsen til merkonom består af fag fra det merkantile fagområde På Ofir.dk finder du job indenfor alle brancher i hele Danmark. Se søgeresultat for ledige job indenfor Kontor og administration, Jura og retsvæsen, Offentlig administration, Organisation og forening - Syd- og Sønderjylland og opret en jobagent og få nye job direkte i indbakken

Offentlig förvaltning, offentlig administration, offentlig tjänst eller civiladministrationen avser förvaltningen av de offentliga tillgångarna, inräknat verksamhet på kommunal, län/regional och statlig nivå. Offentlig förvaltning är även namnet på den relaterade akademiska discipline Det overordnede formål med kandidat uddannelsen i socialt arbejde er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder Som fuldmægtig afhænger din indplacering på basisløntrin og rådighedstillæg af din erfaring som kandidat, altså hvor mange års akademisk arbejde du har haft, efter du blev kandidat. Som nyuddannet kandidat bliver du indplaceret på løntrin 4, som er et toårigt trin. Herefter følger trin 5 og 6, som er etårige Offentlig administration er det der i dag hedder politik & administration, de skiftede navnet i efteråret 2011. Jeg ved ikke om det er nemmere at komme ind på kandidaten i socialvidenskab end det er på den i forvaltning (som jeg selv læser), men hvis det er, så er det en rigtig god idé chrizling kommer med. Socialvidenskab og forvaltning (eller politk & administration når nu det er 2.

Politik og Administration på Roskilde Universitet Roskilde

Kandidat. Vi er din personlige rådgiver og indgangsvinkel til nye muligheder på det nordjyske arbejdsmarked. Via et fortroligt samarbejde samt mange års erfaring med rekruttering og headhunting, har pbang++ People Search & Selection hjulpet nyuddannede og erfarne kandidater videre i deres karriere Alt om din løn når du er ansat i en kommune eller region. Find din grundløn, se pensionssatser og meget mere i vores lønoversigter. Og få viden og inspiration om hvordan din løn er sat sammen

Læs Offentlig Administration på Niels Brocks Hovedforlø

Jeg er 22 år, studerende og bor i Lundby. Jeg læser til daglig administrationsbachelor (offentlig administration) på professionshøjskolen Absalon i Næstved. Det giver mig en unik forståelse for administrationen af det offentlige, med et indblik i de politiske, juridiske og økonomiske aspekter Jura, offentlig ret. Det grønlandske samfund er et retssamfund i hastig udvikling. Love og regler styrer på mange måder vores hverdag, vores administration og vores samfund - og det er derfor vigtigt, at vi har personer, som kan både formulere og fortolke disse regler til fælles gavn for udviklingen Medlemmer af gruppen forsker i offentlig styring, ledelse og forvaltning, såvel som i policy-spørgsmål. Gruppen dækker også almene organisatoriske spørgsmål så som ledelse, etik, risikohåndtering og kommunikation i relation til organisationens omverden Se Bettina Larsens profil på LinkedIn - verdens største faglige netværk. Bettina har 9 job på sin profil. Se hele profilen på LinkedIn, og få indblik i Bettinas netværk og job hos tilsvarende virksomheder

Uddannelser på Institut for Statskundskab tilbyder samfundsorienteret bachelor og kandidat uddannelser på Aalborg Universitet CBS er en af verdens førende business schools. Vi tilbyder masteruddannelser, som styrker dig og din arbejdsplads. Vores masteruddannelser forbinder den seneste forskning med de udfordringer, du står overfor, igennem praksisnær undervisning Radie: km från. Sö Som kandidat kan du eksempelvis arbejde som problemknuser i konsulent- og telekommunikationsfirmaer, eller du kan arbejde med undervisning på eksempelvis handelsgymnasier. Du kan også arbejde på universiteter, i styrelser, ministerier og hos andre institutioner inden for offentlig administration og planlægning Hillerød Kommune tilbyder følgende fire spor i kontoruddannelsen i Offentlig Administration: Teknisk spor. På dette spor vil du blive tilknyttet afdelingerne 'By og Miljø' og 'Ejendomme'. By og Miljø består af de 3 sektioner; Miljø, Byg og Kirkegårde - Klima, Natur og Byplan -Trafik, Vej og Park

På RejsRejsRejs.dk finder du de bedste rejseguides fra rigtige rejseeksperter, spændende rejseforedrag og rejsetilbud til dig, der kan li´at rejse. Altsammen på dansk Universiteternes bachelor-, kandidat- og magisteruddannelser og faglig supplering af sidefag i forbindelse med optagelse på pædagogikum Uddannelsesguiden På UddannelsesGuiden kan du læse mere om uddannelser, arbejdsmarkedet med videre, og du kan også se, om en uddannelse er godkendt til SU Bachelor i politik og administration (tidl. offentlig administration) på RUC Kandidat i politik og administration (tidl. offentlig administration) på RUC Bachelor i socialvidenskab på RU Offentlig forvaltning i et politologisk perspektiv, Redigeret af Jens Blom- Hansen, Peter Munk Christiansen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew, H. Reitzels Forlag Anbefalede faglige forudsætninge

økonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt og lærer gennem teorier, værktøjer og metoder at analysere og forbedre organisationens præstationsevne. Deltagerne får herigennem det nødvendige viden- og kompetencegrundlag til at kunne varetage ledelsesopgaver i en privat eller offentlig organisation. Målgrupp Se listen: Her er uddannelserne, som giver millionløn. Den sikre vej til en årsindkomst på 1,3 mio. kr. er en kandidatuddannelse som aktuar. En ny liste viser lønninger for 194 uddannelser Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2018-03) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter).Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan

Bliv administrationsbachelor - tag uddannelsen hos VI

Uddannelse i offentlig forvaltning og administration - Se her

Kandidat i offentlig administration, Offentlig Administration. 2005 - 2008. Skills & Endorsements Join LinkedIn to see Mingshu Meng's skills, endorsements, and. Offentlig förvaltning, offentlig administration, offentlig tjänst eller civiladministrationen avser förvaltningen av de offentliga tillgångarna, inräknat verksamhet på kommunal, län/regional och statlig nivå. Offentlig förvaltning är även namnet på den relaterade akademiska disciplinen Så er en offentlig diplomlederuddannelse (DOL) måske noget for dig. Vi er eksperter i offentlig lederuddannelse - og vi bruger vores ekspertise på dig! I COK har vi siden uddannelsens start i 2008 klædt mere end 14.000 ledere på med relevante ledelseskompetencer til at drive og udvikle den offentlige sektor

Adgangskrav - Kandidat i samfundsvidenskabelig jura

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariats administration (ledelsessekretariat, HR-afdeling, studie- og eksamenskontor, økonomiafdeling Aarhus BSS tilbyder business og samfundsvidenskabelige uddannelser på bachelor- og kandidatniveau Der kan dog ikke udbetales dagpenge, hvis ledigheden skyldes uddannelsesstedets ferieperiode, altså at det blot er perioden mellem to trin på et samlet uddannelsesforløb. Gennemførelsen af den ene selvstændige uddannelse (bachelor) er en forudsætning for at kunne blive optaget på den anden selvstændige (overbygnings)uddannelse (kandidat)

Politik & Administration, Bachelor - aau

Først skal du vælge hvilken type elevuddannelse som din elev skal tilmeldes. På Niels Brock kan du vælge mellem uddannelserne Butik eller Kontor med specialerne Administration, Offentlig Administration og Økonomi. Hvis du leder efter Handel og Event er det ikke noget vi tilbyder på Niels Brock, men vi hjælper dig videre herunder Bacheloruddannelse i politik og administration (tidl. offentlig administration) Kandidatuddannelse i politik og administration (tidl. offentlig administration) Bachelor i erhvervsøkonomi og filosofi CBS 01-07-2010 Bachelor i samfundsfag AAU Kandidat i samfundsfag Bacheloruddannelsen i bygge- og anlægskonstruktio Er du en motiverende leder, har du styr på tal og vil du være med til at gøre en forskel i en virksomhed i udvikling? Har du en solid regnskabsmæssig baggrund med erfaring inden for økonomisk rapportering og budgettering - og gerne erfaring/interesse for finansielle områder Inden Trine blev valgt ind i Folketinget, arbejdede hun seks år som seniorkonsulent i Deloitte. En stilling, som hun har orlov fra for at passe tillidshvervet som politiker. Trine er uddannet kandidat i Offentlig Administration og Virksomhedsstudier i 2007. Siden 2013 har Trine været Socialdemokratiets retsordfører

Kurset udbydes også til studerende på gamle studieordninger. Skriv til ise-studieadministration@ruc.dk SAPERE AUDE-BEVILLINGER. Lektor i statskundskab, Asmus Leth Olsen, undersøger med Sapere Aude-bevilling på 5,7 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond, hvordan borgerne bedømmer, om offentlig service er god eller dårlig, og hvem der har ansvaret for den Algoritmisk beslutningsstøtte i offentlig forvaltning og etik ved professor Thomas Hildebrandt, leder af Sektionen for Software, Data, People & Society Sagsbehandling i offentlig administration handler om mennesker og beslutningstagen. Komplekse beslutninger taget i fællesskab. Simple beslutninger taget af enkelte individer eller maskiner

populær: