Home

Trafik bygge og boligstyrelsen færdselsstyrelsen

Om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - trafikstyrelsen

Om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med arbejdsopgaver, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder samt boligsektoren Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Version 1.2.7019.1757 Færdselsstyrelsens bevisadministrationssystem sikrer en effektiv ansøgningsproces og udstedelse af beviser. Klik på knappen nedenfor for at logge ind

Taxilov.dk Den 1. januar 2018 trådte en nye taxilov i kraft. Taxiloven omfatter al erhvervsmæssig persontransport i bil, dvs. taxikørsel, limousinekørsel og kørsel for offentlige myndigheder Administration og tilsyn Kan du stadig kontakte din kommune om tilladelser, førerkort og trafikbøger? Kommuner og taxinævn kan ansøge styrelsen om at administration og tilsyn i kommunen overgår til styrelsen

BAT2 - Bevisadministration i Færdselsstyrelsen

Fra den 01. okt. 2015 udsprang Færdselsstyrelsen af Trafik- og Byggestyrelsen Du kan også søge efter synsrapporter på din smartphone og tablet uden at installere en app. Siden tilpasser sig automatisk skærmstørrelsen 14 Maj Regler for eksamenskørsel Syn og Køretøjer. Sæsonen for eksamenskørsel nærmer sig, og derfor orienterer Færdselss... Læs nyheden 8 Maj Nye regler om kontrol og afprøvning af ibrugtagne.. Krav til varebilsvognmænd Fra den 1. juli 2019 skal varebilsvognmænd, der transporterer gods for fremmed regning, have gennemført og bestået en uddannelse som varebilsvognmand samt have udstedt en varebilstilladelse fra Færdselsstyrelsen Nyhed Minister vil dække piloters udgifter til nye helbredsundersøgelser Transport-, bygnings- og boligministeren mener, det kun er rimeligt, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjælper med at dække udgifter til nye flyvemedicinske helbredsundersøgelser for de piloter og flyveledere, der skal have udstedt nye helbredsbeviser som resultat af styrelsens lukning af Doctors.dk. Han vil.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - Færdselsstyrelsen

  1. Overenskomstforhold Som indehaver af en varebilstilladelse skal vognmandsvirksomheden overholde de gældende løn- og arbejdsvilkår, som findes i de kollektive overenskomster for chauffører, der udfører godskørsel
  2. Du skal henvende dig til Borgerservice, når dit kørekort skal fornyes eller ændres. Du kan få dit kørekort fornyet når: dit kørekort udløber (tidligst 3 måneder før udløbsdato) du har mistet dit kørekort dit kørekort er meget slidt du har skiftet navn du ønsker et nyt kørekort af kreditkorttypen Du kan også få udstedt
  3. isteriet med arbejdsopgaver, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder samt boligsektoren
  4. Du kan også søge efter synsrapporter på din smartphone og tablet uden at installere en app. Siden tilpasser sig automatisk skærmstørrelsen

Blanketter Blanketter vedrørende varebilsområdet kan tilgås via nedenstående links. Ansøgninger til varebilschaufføruddannelsesbevis. Gå til styrelsens. Krav til varebilsvognmænd Fra den 1. juli 2019 skal varebilsvognmænd, der transporterer gods for fremmed regning, have gennemført og bestået en uddannelse som varebilsvognmand samt have udstedt en varebilstilladelse fra Færdselsstyrelsen

Taxilov.d

Køre- og hviletid - Færdselsstyrelsen

  1. Krav til varebilsvognmænd varebilskrav
  2. Transport-, Bygnings- og Boligministerie
  3. Overenskomstforhold Krav til varebilsvognmænd varebilskrav
  4. Kørekort Varde Kommun

Blanketter varebilskrav

populær: