Home

Løsningsfokuseret teori

Danish Solutionfocused Institute. Dansk Løsningsfokuseret Institut. Dansk; Englis Løsningsfokuseret terapi er således først og fremmest orienteret mod at klarlægge det, man ønsker, der skal ske i fremtiden samt hvordan man opnår det. I praksis handler det om at blive klar over, hvad man kan ændre eller gøre anderledes for at blive i bedre overensstemmelse med sine fremtidsønsker. Løsningsfokuseret terapi handler om. Hej Jesper Uh, lang svarfrist Hvis vi antager, at mennesket er ekspert i eget liv, så er det præcis så mange måder at bedrive en løsningsfokuseret samtale, som der er mennesker - ikke to samtaler vil bliver ens, da den enkelte for sine unikke forforståelser, antagelser, tanker, ideer, erfaringer mm. På baggrund af den enkeltes unikke svar, konstrueres vores næste spørgsmål. TEORI OG PRAKSIS - MED FOKUS PÅ DET SOM FUNGERER Det er uddannelsens mål, at du opnår såvel teoretiske som praktiske forudsætninger for at arbejde løsningsfokuseret med dine klienter - herunder at: * Du tilegner dig grundlæggende forståelse for løsningsfokuseret og systemisk tankegan LØFT - En løsningsfokuseret tilgang. LØFT -Løsningsfokuseret tilgang er opfundet af Gro Jonsrud Langslet fra Norge. Hun er uddannet familie- og organisationsterapeut. Det er en alternativ måde at forholde sig til problemstillinger. Hun fandt at i mange virksomheder var der fokus på fejl og ikke på det, der virker

solutionsurfers international ltd. solutionsurfers danmark / Jesper H Christiansen / (+45) 4094 0013 / info@solutionsurfers.dk / www.solutionsurfers.d Hvordan er den løsningsfokuseret tilgang anderledes? At fokusere på løsninger og at gøre mere af det, der virker, er ofte langt hurtigere og mere effektivt for klienter end at analysere problemer og deres årsager. Den løsningsfokuserede tilgang kan skabe mere bæredygtige resultater og et varigt skift mod kontinuerlig udvikling for klienten Systemisk terapi er et træ med mange grene. Nogle af dem præsenteres og afprøves eventuelt gennem øvelser: Milano-systemisk terapi, strategisk terapi, løsningsfokuseret terapi, dialogisk eller socialkonstruktionistisk terapi. 4) Metoder i systemisk terapi. Der vil blive vist og arbejdet med en række metodiske greb

Løsningsfokuseret coaching og samtale er kendetegnet ved at være kortvarig og effektiv. Denne type coaching hjælper klienten med at få redt trådene ud og komme tilbage på sporet med færre samtaler. Løsningsfokuseret coaching og samtale har lige så høje succesrater som andre tilgange til coaching, på trods af de markant færre samtaler Når du sidder med din mentee og skal have åbnet op for posen, så prøv at finde ind til energien hos den unge - hvad brænder han eller hun for? Den anerkendende samtaleform understreger over.

Dansk Løsningsfokuseret Institu

Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias Fra teori til praksis. Uddannelsen som forandringscoach har stort fokus på at at afprøve teorien i praksis, så Mikkel og de andre kursister har fra første undervisningsgang skullet øve deres nye kundskaber ved at blive coachet og selv coache deres medkursister ud fra den løsningsfokuserede samtale Vi arbejder løsningsfokuseret ved at stille skarpt på de muligheder, som er knyttet til en given problemstilling, fremfor at kanalisere det primære fokus ud på årsagerne til problemet. Ydermere tror vi på, at mange løsningsmuligheder ligger i udviklingen af de styrker og ressourcer, som organisationen allerede besidder

Løsningsfokuseret terapi - Psykolog Birgitte Hultber

2. løsningsfokuseret tilgang Som navnet allerede ved denne fremgangsmåde gør det går ud fra opløsningen og ikke af problemet. Løsningen-fokuseret tilgang værker fra visionen, at arbejde hen imod en ideel situation. Fremgangsmåde til tilnærmet løsning, for eksempel, spørger miraklet spørgsmål Dansk Løsningsfokuseret Institut tilbyder efteruddannelse og kurser i løsningsfokuseret metode, teori og praksis. Dansk Løsningsfokuseret Institut har til formål at skabe en variation af læringsrum for praktikere, der ønsker at udvikle og styrke sine komptencer i løsningsfokuserede samtaler med andre

Således kan en løsningsfokuseret tilgang i dag ses og diskuteres som en praksis, der reproducerer politiske ideer om, at menneskets væsentligste mål her i tilværelsen er at realisere sig selv, for således at udnytte sit fulde potentiale og bidrage til statens vækst Løsningsfokuseret praksis er blevet omfattende evalueret. Pr. oktober 2008 er der 80 relevante undersøgelser: 2 metaanalyser, 8 randomiserede kliniske forsøg som finder udbytte af løsningsfokuseret terapi, heraf 5 med bedre resultater end sammenlignede metoder. I 25 sammenlignende studier findes den løsningsfokuserede tilgang i 18 at giv Skal du slide i det for at lave samtaler og supervision, eller er der ideer du bruge til at lade det vokse frem af sig selv? Se Jacobs oplæg om løsningsfokuseret korttidsterapi, anerkendelse og.

Modulet giver dig indblik i løsningsfokuserede, terapeutiske metoder som bygger på narrativ teori. Du lærer at anvende dele af denne teori i samtaler med børn, unge og deres familier samt at udvikle egen praksis. På modulet fokuserer vi på. narrativ teori; teori og begreber i løsningsfokuseret korttidsterapi; magtbegrebet i samtalepraksis Professionelle praktikere i socialt arbejde møder ofte problemer, der ikke kan løses med én metode eller en simpel manual. De har brug for at kunne foretage perspektivskift i forståelsen af borgerens situation og afstemme teori og metoder i forhold til den respons, de møder. De har behov for at kunne arbejde multiteoretisk Domæneteorien - i teori og praksis; Domæneteorien - i teori og praksis. Filosoffen Wittgenstein er ofte blevet citeret for mit sprogs grænse er min verdens grænse. Med domæneteorien som værktøj kan et team eller en afdeling udvide deres sproglige grænse og herved forståelsen af hinanden Få LØFT og narrativer i professionell samtaler af Kirsti R Haaland som bog på dansk - 9788750039235 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com

se teori, som det systemiske verdenssyn baserer sig på. Vores målsætning med denne bog er at illustrere systemisk coaching i praksis, gennem cases, eksempler på spørgsmålstyper, redskaber, modeller med videre. samtidig introducerer vi det teori- og begrebsapparat, den systemiske coach træk Den studerende opnår gennem dette modul en indføring i og forståelse for løsningsfokuseret teori . og praksis i terapi og at den studerende opnår gennem dette modul en indføring i og forståelse for . narrativ teori og praksis i terapi . Forår 2015 . Kursus 8 • København uge 9.-13. marts 2015 Metropol, Kbh. N Web site dedicated to the study of Music Theory. Articles, reference, interactive exercises Teori og metode. I Supervisionshuset arbejder vi alle med en systemisk, narrativ, løsningsfokuseret og mentaliseringsbaseret tilgang. Derudover kan vi tilbyde en vifte af forskellige metoder, som tilpasses den enkelte opgave

5 myter om den løsningsfokuserede tilgang Løsningsfokus

 1. Vi arbejder løsningsfokuseret ved at stille skarpt på de muligheder, som er knyttet til en given problemstilling, fremfor at kanalisere den primære energi ud på årsagerne til problemet. Vi går sammen med jer på opdagelse i parforholdets ressourcer og potentialer og hjælper jer med at forstørre disse
 2. Signs of safety er en systemisk og løsningsfokuseret metode, som anvendes i samarbejdet om og med udsatte børn, unge og deres familier. Metoden blev introduceret til Københavns Kommunes Socialforvaltning i 2006 og er en metode som sagsbehandlere og familier har fundet særlig brugbar fordi metoden er enkel og umiddelbart anvendelig til at skabe dialog og samarbejde mellem forældre og.
 3. Gregory Bateson og Humberto Maturana. Vi arbejder derfor ud fra et helhedssyn baseret på en ankendende tilgang til læring og personlig udvikling. Vi arbejder med narrativ teori inspireret af Michael White, mentalisering inspiret af bl.a. Peter Fonagy og løsningsfokuseret teori, inspireret af Enzo Kim Berg og Steven Shazer
 4. Lester Johannesen-Henry er kendt som en engageret, interessant og blændende formidler, og tidligere deltagere, fx på kurset Det inddragende netværksmøde, fremhæver Lester Johannesen-Henrys evne til at overføre teori og metoder til konkret praksis, så deltagerne hurtigt kan overføre det lærte og skabe resultater i egen hverdag
 5. Af Ann-Jeanette Weitling, psykolog, og Rikke Baden, leder Bak-Op ApS. Denne artikel handler om, hvordan voksne i flygtningefamilier kan tilbydes en pædagogisk helhedsorienteret støtte på måder, der tager højde for deres traumesymptomer samtidig med, at de støttes i at blive i stand til at varetage omsorgen for deres børn og over tid blive integrereret i det danske samfund
 6. Du får på den måde en grundig indføring i den systemiske tankegang, herunder løsningsfokuseret teori, narrativ teori, mentalisering og eksternalisering, og gennemgående har vi fokus på hvordan denne teori kan anvendes i forhold til din praksis i folkeskolen, i et specialpædagogisk skoletilbud, eller i daginstutionen
 7. Den systemiske og anerkendende teori foldes ud i bogen, der også har kapitler om løsningsfokuseret, værdsættende og narrativ tilgang og om meningskoordinering, (CMM - Coordinated Management of Meaning) der er et af kommunikationsteoriens nyere bidrag, som kan tilføre samtaler helt nye vinkler

LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE - Solutio

Vi udbyder kurset Ledelse af upopulære forandringer - med fair proces og løsningsfokuseret til-gang. Et 6 dages kursus med 3 x individuel sparring på brug af tanke- og handleværktøjerne i dit konkrete forandrings- eller innovationsprojekt. Se www.act2learn.dk (forsiden). Involvér Præcisér Forklar forventninger FAIR PROCE Den præsenterer derudover flere nyere teorier for socialt arbejde, herunder løsningsfokuseret korttidsterapi og empowerment, og diskuterer bl.a. evidensbaseret praksis, miljøorienteret socialt arbejde og neurvidenskab Herunder en introduktion til løsningsfokuseret spørgeteknik. Den løsningsfokuserede tilgang arbejder med spørgeteknikker og rammesætning som det metodiske grundelementer; Viden og redskaber til at anvende den løsningsfokuseret metode i samtaler, som det primære redskab til at fremme empowermen Den narrative teori og metode er udviklet af australieren Michael White. Narrativ betyder fortælling, og ordet repræsenterer den fortælling, vi har om os selv og vores liv. Den narrative metode lægger vægt på, at kun problemet er problemet - og at det ikke er personen, der er problemet Løsningsorienteret terapi og narrativ praksis Løsningsorienteret terapi og narrativ praksis 10 ECTS. Den strategiske korttidsterapeut er ikke optaget af årsagen til problemet, men koncentrerer sig om, hvordan klienten kan komme fri af sit problem hurtigst muligt

LØFT Løsningsfokuseret tilgang - Gro Coachin

 1. Video: Løsningsfokuseret korttidsterapi - fokus på forandring med udgangspunkt i klientens ressourcer Oplæg i Vartov på Prescribas psykologkonference Skriv mig en mail , hvis du skal booke et oplæg, træningsforløb eller undervisning i løsningsfokuseret korttidsterapi
 2. Bliv mere end bare introduceret for løsningsfokuseret teori og metode: På basiskurset kan du over tre dage arbejde grundigt omkring de værktøjer og begreber, man bruger i løsningsfokuserede samtaler. Kurset veksler mellem oplæg, øvelser, videoklip af undervisernes egen praksis, demonstrationer o
 3. Multiteoretisk praksis i socialt arbejde. I socialt arbejde er det ofte nødvendigt at foretage perspektivskift i forståelsen af borgerens situation og afstemme teori og metodevalg, når du møder reaktioner fra borgeren
 4. At koble an til hverdagslivet og egne erfaringer står højt på dagsordenen i vores måder at arbejde med klienter og kunder og derfor også i dette kursusforløb. Kurset tager udgangspunkt i dét vi selv laver til daglig med løsningsfokuseret og narrativt inspireret supervision, coacing, organisationsudvikling, ledelsudvikling m.m. Udbytt

Diplomudannelse i Løsningsfokuseret Teori og Praksis. Master i pæd. udviklingsarbejde; Indehaver af Dansk Løsningsfokuseret Institut, der tilbyder træning, kurser og uddannelse i den løsningsfokuserede tilgang. Jeg tilbyder. Individuel terapi og coaching ved depression, stress, angst og ande I uddannelsesforløbet vægtes Grundteorier i den socialkonstruktivistiske tankegang - Løsningsfokuseret teori - udviklet af Steve de Shazer og Insoo Kim Berg, Brief Family Therapy Center, Wisconsin, USA. Reflekterende samtaler og reflekterende processer - udviklet af Tom Andersen, Norge for løsningsfokuseret teori. Du får en kort intro-duktion til den løs-ningsfokuserede teoris historiske opståen og videnskabsteoretiske placering. På kursusgangene får du blandt andet viden om hvordan du kan arbejde med begrebet udtagelser og klart be-skrevne mål. På disse kursusgange bliver du præsenteret for narrativ teori og begreber Der er få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem.Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande, som fremføres i artiklen..

Om det narrative perspektiv . Udtrykket narrativ betyder fortælling. Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger, og at fortællinger med deres implicitte moral udgør et af livets grundvilkår Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Positiv psykologi er et paraplybegreb, som dækker et stort forskningsområde inden for psykologi, der fokuserer på studiet af menneskets psykiske sundhed og udvikling baseret på empiriske undersøgelser filosofiske baggrund for systemisk teori (kapitel 3) Socialpsykiatri - et systemisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag Dybvad, Henrik m.fl. (2000): Anvendte begrebet indenfor systemisk teori (kapitel 4) Socialpsykiatri - et systemisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag • Cirkulær tænkning • Begrebet kontekst • 16.01.19 Løsningsfokuseret. Herunder bestræber vi os på at tænke og arbejde dynamisk, særligt inspireret af viden om relationsarbejde samt mentaliseringsbaseret, narrativ og løsningsfokuseret teori og metode. Din profil Det er et ufravigeligt krav at du har relevant uddannelsesbaggrund (fx pædagog eller socialrådgiver) og at du har arbejdserfaring med målgruppen.

Løsningsfokuseret Psykolog Judy Hjulman

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog 2. 239 Styrkeperspektivets rødder 244 Styrkeperspektivets vidensgrundlag 245 Antagelser om og principper for praksis 248 Løsningsfokuseret. Få Intensiv dynamisk korttidsterapi af Patricia Coughlin Della Selva som bog på dansk - 9788741226422 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com Wulf er mit efternavn, og jeg er født i 1963. Jeg er uddannet socialrådgiver med diplomuddannelser i systemisk familieterapi og løsningsfokuseret teori og metode. Jeg har en lang række videreuddannelser indenfor børne- og familieområdet, erfaring med voksen- og børnehandicap samt misbrug og psykiatri LØFT er en løsningsfokuseret tilgang til løsning af problemer og frembringelse af ønskede ændringer. LØFT har hentet inspiration fra systemisk familieterapi. Hensigten med LØFT er vækst og udvikling for på den måde at styrke menneskets individuelle løsningskompetencer og ressourcer er uddannet socialpædagog eller har lignende uddannelse, gerne med særlig viden om småbørns udvikling; har viden om aktuel teori om tilknytning, udviklingspsykologi, mentalisering, neuroaffektiv teori, resiliens, systemisk teori og løsningsfokuseret teori

Psykodynamisk terapien lægger stor vægt på ubevidste fortrængninger. Ubevidste fortrængninger er blandt andet, når vi selektivt glemmer oplysninger o Teori og praksis bliver koblet tæt sammen, når dine egne erfaringer og din egen situation danner grundlag for din læring. Du lærer og afprøver i et trygt miljø med undervisere, der alle er certificerede coaches. Det gør dig hurtigt til en bedre samtalepartner, der tør bruge det lærte i din egen arbejdsdag bygger på en række studier af forandringsprocesser vi kobler med anerkendende og løsningsfokuseret systemisk teori. Vi fokuserer på din håndtering af forandringens procesniveau, som påvirker medarbejdernes tillid til ledelsen og påvirker deres engagement i udvikling og anvendelse af løsninger. Du præsentere En teori- og metodebog om tilgange til borgerarbejdet for den professionelle. Her diskuteres den multiteoretiske platform, relationsdannelse, magt og kommunikation. Desuden præsenteres og eksemplificeres en række tilgange som bl.a. systemisk tilgang, løsningsfokuseret tilgang, anerkendende tilgange, narrati

Den metodiske tilgang til undervisningen i Memox Familiebehandleruddannelse er praksisorienteret. Vores uddannelse er bygget op omkring en vekselvirkning af teori og praksisnære øvelser. I familiearbejdet fokuserer vi på mål og på planlægning, samt gentagelsens betydning i ønsket om at skabe en forandring Terapi og behandling kaldes også for psykoterapi. Der er mange forskellige retninger, som er baseret på forskellige teorier og metoder. Én teori og metode er psykoanalyse, hvor terapeut og klient sammen har fokus på indsigt, forståelse og analyse af klientens oplevelser fra fortid og nutid

Kursus i Systemisk teori og praksis - Psykolog Jacob Mosgaar

Cand. psych.Gro Johnsrud Langslet, som har bred erfaring med brug af løsningsfokuseret terapi i organisationer, er slået igennem med sine dynamiske og for mange opsigtsvækkende tanker om, hvordan en konflikt bør løses. Grundprincippet i teorien er, at en konflikt bedst løses ved at fokusere på løsningen og ikke på problemet o narrativ teori og praksis. o systemisk teori og praksis. o lØsningsfokuseret teori og praksis. o mentaliseringsbaseret behandling. o samtale med bØrn og unge. o relationskortet (læs mere her) o netvÆrksbehandlingsplan - nbp (læs mere her) o projekt- og procesfacilitering (læs mere her

Pernille er grundlægger af PE3A BusinessAntropologi. Pernille hjælper ledere og virksomhedsejere i mindre og mellemstore virksomheder med at forandre virksomhedskulturen, når markedet ændrer sig (disruption), når virksomheden vokser eller når virksomheden fusionerer Poststrukturalismen tager udgangspunkt i strukturalismen, men forkaster de fleste af strukturalismens konklusioner. Poststrukturalismen danner grundlaget for det som senere bliver kaldt postmodernismen. Poststrukturalistisk teori er blandt andet væsentlig indenfor feministiske og postkolonialistiske samfunds-, kultur- og litteraturstudier Teorien om LØsningsFokuseret Tilgang præsenteres her i et ledelsesperspektiv, og det demonstreres, hvordan metoden kan indgå i teambuilding, konfliktløsning samt strategi- og organisationsudvikling. Michael White: Narrativ teori. Fra australsk-engelsk, Hans Reitzel 2004. Originaltitel: Ikke udgivet samlet på engels I undervisningen veksler vi mellem teori og konkrete øvelser, så du får en solid indsigt i den løsningsfokuserede samtale, spørgeteknikker m.m. Undervisningen er udviklet på baggrund af mange års praktisk erfaring med udviklingssamtaler og coaching af klienter og medarbejdere i virksomheder

udgangspunkt i flere tilgange i form af: Systematisk teori, an-derkendende metode, løsningsfokuseret teori, Game-Mastery, empowerment m.m. Endelig er praksisnære redskaber, manualer, hjælpespørgsmål-sark m.m. et gennemgående tema i hele forløbet. Gode undervisningsdage giver mening, men i en forandringsproces kan det vær Psykolog - Prescriba. Jobs, companies, people, and articles for LinkedIn's Psykolog - Prescriba members Jeg er særligt skarp inden for anerkendende, løsningsfokuseret og systemisk teori og. arbejdes med narrative fortællinger og løsningsfokuseret teori, herunder Signs of safty. De Unges Hus har et fast samarbejde med psykiater Mie Bonde, som superviserer personalet og har enkelte samtaler med unge. Mie Bonde kommer ca en gang om måneden. DUH tilbyder fire forskellige typer af forløb: akut, afklaring, udvikling og. Jeg er autoriseret psykolog fra Psykolognævnet og har kandidateksamen fra Københavns Universitet med fokus på Klinisk og Arbejds-/Organisationspsykologi samt Sundhedspsykologi (sammenhængen mellem krop & psyke - herunder stress)

Om LØFT » Solutionsurfers Danmar

narrativ teori og løsningsfokuseret tilgang. Vittrup Fri Fagskole har en stærk pædagogisk profil, hvor al samvær og alle relationer hviler på den . narrative teori og en løsningsfokuseret tilgang. Det er ganske enkelt en bestemt måde at være i verden på -nysgerrig, lyttende, aner Fra Michael White og dennes teori om narrativitet har Hvem Kan ladet sig inspirere af mange elementer. Først og fremmest at se det, vi siger til hinanden, som fortællinger. Som perspektiver. Som opbygget af et valg af episoder i dagligdagen koblet på en konklusion Du er uddannet pædagog, gerne med efteruddannelse i børnebehandling. Du har viden om aktuel teori fx tilknytning, udviklingspsykologi, mentalisering, neuroaffektiv teori, resiliens, systemisk teori og løsningsfokuseret teori. Du har erfaring med at arbejde målrettet og metodisk med afsæt i handleplanens udviklingsmål

Løsningsfokuseret terapi, hvor man har sat særlig fokus på løsninger og ikke selve problemet (mere om det på andet modul) I 80'erne og fremefter udvikledes konstruktivistisk teori. Her har man fokus på, at vi mennesker konstruerer vores egen virkelighed. Konstruktionerne er baseret på vores tidligere erfaringer og ha Kognitiv coaching er en samtaleteknik , som bygger på den kognitive teori og metode. Gennem spørgsmål og dialog hjælper man fokuspersonen til at se på situationer med nye øjne og derved skabe nye muligheder for udvikling. Ved at stille de rigtige spørgsmål hjælper coachen fokuspersonen til a PDF | Artiklen giver et overblik over bredden af coaching modeller i Danmark og fremstiller i detaljeret grad 'Praksis'modellen. Modellen anses som et centralt redskab i løsningsfokuseret. Personcentreret og løsningsfokuseret vejledning. Egans model . udviklet løbende fra 1975 til 1998. Vejledningens to vigtigste formål • At hjælpe vejledte til at klare deres problemer i tilværelsen mere effektivt og udvikle uudnyttede eller utilstrækkeligt udnyttede muligheder bedr

Dansk Løsningsfokuseret Institut / Danish SF Institute Vangedevej 225 Søborg, 2870 . Dansk Løsningsfokuseret Institut tilbyder efteruddannelse og kurser i løsningsfokuseret metode, teori og praksis børnene/de unge gør som de gør' baggrund for indsatsen. Projektets teori for, hvorledes man med indsatsen afstedkommer en forandring, kan udgøre grundlaget for evalueringsdesignet (Weiss, 1998). Modellen gennemgås nedenfor. Problemforståelse: Den unge savner anerkendelse og mulighed for selv- realisering i normalsamfundet. De Du kan også læse mine artikler om forskellige aspekter af systemisk og narrativ teori og praksis. De er at finde her på hjemmesiden, både i html- og pdf-format: Om de systemi ske ideers udvikling; Om hvordan der kan arbejdes med nysgerrighed og uærbødighed i praksi

Anerkendende samtale - YouTub

coachingmetoderne i form af gamemaster-modellen, nøgleord og den løsningsfokuseret tilgang (LØFT) uddybes i afsnittet om systemisk coaching. Efterfølgende belyses Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik og dialogforståelse samt Anders Lindseths filosofiske praksis. Lindseths position præsenteres ud fra teksten Når vi blive 2. udgave. Udkommer 4. januar 2016. Opgavecentreret praksis: Et kort historisk overblik 210 Centrale principper i opgavecentreret praksis 213 Opgavecentreret praksis: Anvendelsen af modellen i. Efteruddannet i kognitiv terapi og siden i Appreciative Inquiry, Teori U, Løsningsfokuseret og systemisk metode. Clarissa har specialiseret sig i personligt og professionelt nærvær og har arbejdet med fokuseret ledelse og mindfulness i organisationer, ledelse og livet siden 2001 BOGhandleren Lyngby Lyngby Hovedgade 23, Kongens Lyngby . Arnold Busck Lyngby Storcenter Lyngby Storcenter 54, Kongens Lyngb Fusion Løsningsfokuseret ledelse af forandringer, herunder fusioner LOS landsmøde 13. april Funderet i systemisk teori og praksis.

Research on text-dialogues from three mentees working with two mentors, two mentees of mine and one from a colleague. The analysis are based on microanalysis and am focusing on questions and formulations, meaning: what happens in mentees response Jeg er meget glad for Mindfulness meditation og bevidsthedstræning, og jeg opfordrer tit mine klienter til at prøve det, men netop fordi det ikke er en metode i sig selv eller en komplet teori, så bruger jeg det sjældent i mine sessioner med klienter, fordi jeg oftest mener, at selve Mindfulness meditationerne ligeså godt kan laves udenfor.

Baggrunden — Dansk Løsningsfokuseret Institu

Socialt arbejde i teori og kontekst. herunder løsningsfokuseret korttidsterapi og empowerment, og diskuterer bl.a. evidensbaseret praksis, miljøorienteret. Dansk Løsningsfokuseret Institut tilbyder efteruddannelse og kurser i løsningsfokuseret metode, teori og praksis. Dansk Løsningsfokuseret Institut har til formål at skabe en variation af læringsrum for praktikere, der ønsker at udvikle og styrke sine komptencer i løsningsfo kuserede samtaler med andre Mål og målgruppe. MI, også benævnt motivationssamtalen, er en tilgang, der anvendes over for et stort udvalg af målgrupper og forskellige problematikker Linda Hill og Robert Nathan. Studie og Erhverv. Fredensborg, 2008. 130 sider. Metodebog om voksenvejledning på dansk. Bogen henvender sig til alle, der vejleder voksne om uddannelse, job og karriere

Derudover arbejder han med konsulent- og undervisningsopgaver, typisk i feltet mellem faglig og organisatorisk udvikling. Jakob er godkendt supervisor på diplomuddannelsen i familieterapi og superviserer inden for børnefamilieområdet på systemisk, løsningsfokuseret og narrativt grundlag Løsningsfokuseret korttidsterapi. . Denne efteruddannelse vil især fokusere på systemiske og narrative teori- og praksisformer. Etik Denne efteruddannelse følger Dansk Psykologforenings etikregler. De studerende trænes desuden i, at Enhver gør sit bedste ud fra egne præmisser - dvs Signs of Safety (SoS) er en metode til at skabe gode samarbejdsrelationer med forældre og professionelle såsom sagsbehandlere, lærere og vejledere. Der er fokus på den gode samarbejdsrelation, uden at alvoren i vanskelighederne for det udsatte barn eller den unge minimeres Du er uddannet socialpædagog eller socialrådgiver, gerne med efteruddannelse i familiearbejde. Du har viden om aktuel teori om tilknytning, udviklingspsykologi, mentalisering, systemisk teori, løsningsfokuseret teori og socialt arbejde. Du har erfaring med at arbejde målrettet og metodisk med afsæt i handleplanens udviklingsmål

Du bliver introduceret til de centrale pointer fra en række psykologiske teorier - heriblandt adfærdspsykologi, humanistisk psykologi, kognitiv psykologi, systemisk teori, socialkonstruktionisme, narrativ teori, løsningsfokuseret tilgang, kritisk psykologi og HRM-teorier. Du vil også blive bekendt de forskellige tilganges styrker og. En narrativ tilgang kan give elever større selvværd. Af: Thorkild Thejsen. Ved at finde de positive ting frem og ved at tale om problemerne som noget, der ligger uden for personen, kan den voksne og eleven bliver 'allierede' mod problemet, fortæller Sofie Rudebeck i sit bachelorprojekt Jeg har udviklet teknologien med hensyn til Marte Meo, idet jeg redigerer filmene på computer og fremstiller en dvd til brug for tilbagemeldingen, hvor familien ser det, der lykkes, samtidig med at de får relevant teori om, hvorfor det lykkes, og om, hvorfor det er vigtigt for barnets udvikling. Denne dvd bliver forældrenes ejendom Udgangspunktet for undervisningen er den systemiske teori, der tilbyder en række stærke forståelser, redskaber og teknikker til en anerkendende, positiv og konstruktiv coachingstil. Coaching handler her om at udvikle den coachede person med udgangspunkt i hans/hendes styrker og evner - ikke om at finde fejl og mangler

populær: