Home

Overenskomstforhandlinger regioner

Overenskomstforhandlinger 2018 Løn og arbejdsvilkår, DS

 1. Overenskomstforhandlinger 2018. I OK18 blev der indgået forlig for alle ca. 750.000 offentligt ansatte i regioner, kommuner og staten. 1. april 2019 træder forbedringerne i kraft
 2. Her kan du blive klogere på, hvad overenskomstforhandlinger generelt er samt læse om tidligere overenskomstforhandlingers temaer og resultater. Nyt om overenskomster efter OK18 Følg med i offentliggørelsen af de opdaterede overenskomster og aftaler efter OK18
 3. Her finder du de overenskomster og aftaler som gælder for regionalt ansatte djøfere
 4. Regioner. Akademikerne arbejder for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked med gode løn- og ansættelsesvilkår. Det kommer bl.a. de godt 19.000 akademikere, der er ansat i regionerne, til gode
 5. SAMMENBRUD: Efter et halvt års forhandlinger er overenskomstforhandlingerne mellem de alment praktiserende læger og Danske Regioner brudt sammen. Regioner anklager PLO for at stille urealistiske krav. Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er enige om en ting: De kan ikke.
 6. Fagforeningerne har forud for de aktuelle overenskomstforhandlinger indgået en såkaldt musketered, hvor de har givet hånd på ikke at indgå aftaler på nogen områder, før der ligger en.
 7. Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har til opgave at aftale eller fastsætte løn- og øvrige ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne og forhandle overenskomster for praksissektoren

Når du er ansat i en kommune, en fælleskommunal virksomhed eller en region, er du omfattet af HK Kommunals overenskomster med KL og Danske Regioner.. HK Kommunal forhandler overenskomsterne for cirka 60.000 mennesker hver andet eller hver tredje år Forhandlingsfællesskabets formål er at sikre organisationerne størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår. Der er 51 medlemsorganisationer med ialt 565.000 medlemmer

Overenskomstforhandlinger - modst

Danske Regioner og Sundhedskartellet har oprettet en Udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne. Det er et af resultaterne af sidste års overenskomstforhandlinger, hvor der blev afsat godt 17 millioner kroner til puljen De offentlige overenskomstforhandlinger i stat, regioner og kommuner går nu for alvor i gang. Her er de centrale slagsmål. Højere løn, ligeløn og arbejdstid: Din guide til overenskomstforhandlingerne | Netavisen Pi - Jeg er glad for, at sundhedsministeren slår fast, at ejerskab til tandklinikker er et anliggende, som hører til i overenskomstforhandlinger mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen Om overenskomstforhandlingerne Forhandlingerne mellem parterne forløber efter køreplaner, som aftales mellem Moderniseringsstyrelsen og CFU og Akademikerne Find din FOA-overenskomst og se de overordnede vilkår, der gælder for din ansættelse. En overenskomst er en aftale mellem én eller flere fagforeninger og arbejdsgivere

Overenskomster og aftaler - region Djø

 1. www.okportal.dk Overenskomster og aftaler mv. gældende i regioner på løn-, personale-, og praksisområdet
 2. AC-organisationerne samarbejder med de øvrige organisationer med medlemmer i regioner i KTO. De generelle aftaler for de regionalt ansatte medlemmer kan findes på KTO's hjemmeside. Kommuner. Hovedaftale. Fællesakademisk overenskomst OK18; Fællesakademisk overenskomst OK1
 3. Nedenfor finder du medlemmerne af Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi og Fysioterapipraksisfonden. Medlemmer. Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).
 4. Dansk Sygeplejeråd (DSR) er forhandlingsorganisation for alle sygeplejersker. Det betyder, at det er DSR, der indgår overenskomster og aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for 63.000 sygeplejersker

Regioner - ac.d

FOA anvender cookies Vi bruger cookies til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Benytter du www.foa.dk, accepterer du, at vi bruger cookies.Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte Du kan læse alt om løn for kommunalt og regionalt ansatte her. I lønoversigterne finder du eksempelvis løn for chefer og ledere i kommuner og regioner, løn for lægesekretærer og lægesekretærelever, løn for tandklinikassistenter, løn for kontorelever og mange andre faggrupper. Lønoversigterne er senest opdateret den 1. april 2019 Danske Regioner hædrer den bedste inddragelse af patienter Førende klimaeksperter ikke i tvivl: Regionerne bør spille en langt større rolle Nu får diabetikere adgang til verdensklasse behandling i alle regioner PLO varetager de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser. PLO indgår overenskomster og aftaler på vegne af de praktiserende læger

Forligsmanden er en person, der skal skabe enighed og dermed forlig mellem de stridende parter især i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Ved denne overenskomstforhandling er det Mette Christensen, der er forligsmand. Forligsmanden ikke tvinge parterne til at blive siddende indtil, de er enige Torsdag den 1. marts skal repræsentanter for både kommuner, regioner og stat i Forligsinstitutionen til orienterende møder med forligsmand, Mette Christensen. Fredag den 2. marts mødes lønmodtagersiden fra kommuner, regioner og stat på Hotel Scandic i København for at vedtage et fælles konfliktgrundlag

Forhandlinger brudt sammen mellem PLO og Danske Regioner

Hvis du arbejder på en klinik og behandler patienter under praksisoverenskomsten, er det vigtigt, at du kender overenskomstens bestemmelser, da du er forpligtiget til at overholde de regler, der er fastsat i den Foreningen afTV2-regioner/Dansk Journalistforbund Overenskomstforhandlinger 2018 • Forslagtil, hvordan medarbejderens viden og erfaring kandeles med andre medarbejdere. Stk.3.Medarbejdere på40 årogderover kantil enhver tid vælge at opspare optjente sabbatuger udover de 6uger anført i§20

Du kan se alle overenskomster for regioner på OK-portalen. Her kan du søge en konkret overenskomst eller aftale frem. Vær opmærksom på, at du skal skrive overenskomstnummeret uden punktum imellem tallene i søgefeltet. Find overenskomster og aftaler gældende i regionerne. Overenskomstforhandlinger Find din overenskomst Her finder du en liste over alle 3F's overenskomster. Du kan også finde din overenskomst ved at søge på dit fag

OVERBLIK: Få svar på ofte stillede spørgsmål om

Overenskomstforhandlinger med TV2-Regionerne er begyndt Overenskomstforhandlinger med TV2-Regionerne fortsætter Efteruddannelse på dagordenen ved TV 2-Regione Lærernes Centralorganisation melder, at KL er villige til at indgå reelle forhandlingerne om lærernes arbejdstid. Det betyder, at alle de andre overenskomstforhandlinger - som har været sat på pause i en måned - nu kan gå i gang. Læs mere . 17. januar 2018 OK18: Stadig ingen forhandlinge

Løn og ansættelsesforhold - kommuner og regioner samt private virksomheder Overenskomstforhandlinger på det offentlige område Emil Bindseil ter for kommuner og regioner, vil regeringen efter drøftelse med KL og Danske Regioner søge tilslutning til at sikre kompensation herfor i efter-året 2007. * * * (1) Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF er enige om at opfordre til, at parterne ved de offentlige overenskomstforhandlinger i 2008 styr

RLTN.dk - RLTN.d

Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang. Det er nu, det bliver afgjort, hvor meget du stiger i løn - hvis du altså overhovedet gør det. 744.000 offentlige ansatte skal have ny overenskomst, heraf 564.000 i kommuner og regioner, inden 1.april Overenskomst om almen praksis. Her finder du OK18, der er indgået mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Det er også her, du finder de seneste nyheder om OK18 Svendborg Kommune vinder KL's Forebyggelsespris. KL's Forebyggelsespris er netop blevet uddelt på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum. Prisen går i år til Svendborg Kommune, som har arbejdet med at skabe mere bevægelse hos alle børn i kommunen Overenskomstsstrejkerne i 2008 er en serie af strejker, der opstod i foråret 2008, efter at flere overenskomstforhandlinger brød sammen i Forligsinstitutionen.Det var planen at forhandlingerne om overenskomsterne skulle have været afsluttet allerede med udgangen af februar

Dansk Tandplejerforenings formand mødte sammen med Sundhedskartellets forhandlingsudvalg Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) den 18. december 2014 for at præsentere og uddybe kravene til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område 15. december: Krav til de aftaler der dækker alle ansatte i kommuner og regioner, KTO-aftalerne, besluttes på KTO's repræsentantskabsmøde. 17. december: De krav (fra 15. december) og alle kravene til FOA's egne overenskomster overleveres til arbejdsgiverne - og herefter går forhandlingerne i gang Den samlede økonomiske ramme på forligene i kommuner og regioner ligger på 8,1 procent. Udover de generelle lønstigninger på 6,81 i regionerne og 6,82 i kommunerne indeholder den samlede ramme også aftaler om uddannelse, særlige puljer til lavtlønnede og ligeløn, samt særlige puljer til rekruttering af sundhedspersonale Created Date: 2/21/2015 3:55:50 A For ansatte i kommuner og regioner løber urafstemningen frem til d. 3. juni kl. 23.59. Vi anbefaler, at du tjekker dit spamfilter, da visse mail-konti kan markere linket som spam. Læs mere her. OK18: Nyhedsbrev om forligene og informationsmøder. Nu kan vi endelig sætte hak ved ikke bare de generelle overenskomst forlig, men også de specielle

Krise i offentlige overenskomstforhandlinger: Skuffede fagforeninger forlænger time-out. Onsdag skulle have været dagen, hvor forhandlingerne om nye overenskomster for 750.000 offentligt ansatte endelig gik i gang. Men lærerne og kommunerne er stadig langt fra en ny arbejdstidsaftal kommuner, regioner og stat. Der er kun opstillet nogle overordnede hovedprincipper i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, så mange spørgsmål, som får vidtræk-kende betydning for personalet, er endnu uafklarede. Den endelige lovgivning kan først forventes færdig i sommeren 2005, og derfor går de offentligt ansatte og deres. Løn og overenskomst for rengøringsassistenter Der er forskellige overenskomster for rengøringsassistenter ansat i kommuner, regioner, staten, private skoler og gymnasier, visse private daginstitutioner og forsyningsvirksomheder Årets overenskomstforhandlinger drejer sig ikke bare om kroner og ører. Hele det politiske system fra regering/Folketing over regioner og Kommunernes Landsforening er gået sammen om at sænke lønniveauet for de offentligt ansatte. Mens vi skændes om rammen, forsøger de at kapitalisere gevinsten ved at optimere arbejdskraften

LO-forbundene og Dansk Socialrådgiverforening har natten til onsdag indgået ny overenskomst med Danske Regioner. Senere på dagen afholder FOA kongres, og Mona Striib bliver valgt som ny formand for FOA. Dennis Kristensen takker af som formand, men fortsætter som forhandlingsleder indtil de samlede overenskomstforhandlinger er afsluttet. 27. Patienter, der ikke lige når den aftale, de havde hos lægen, er »enormt generende«, lyder det fra lægerne, der er på vej i overenskomstforhandlinger med Danske Regioner. Her skal de to parter blandt andet kigge på, hvordan de kan løse udfordringen med patienter, der bliver væk Regioner har som modsvar varslet lockout i et betydeligt omfang. Konflikten er nu blevet yderligere kompliceret af, at de offentligt ansatte mener, at statens, KL's og Danske Re-gioners lockoutvarsel er for upræcist beskrevet og ikke lever op til reglerne for lockout. De offentligt ansatte truer derfor staten, KL og Danske Regioner med sag Få et hurtigt overblik over de historier, der rykker inden for din branche og i din livssituation - uanset om du er i job, søger et job, er under uddannelse eller har trukket dig tilbage fra arbejdsmarkedet

Ved overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked skelnes som regel mellem generelle ok-krav og specielle ok-krav. Generelle krav: Omfatter typisk samtlige ansatte, fx være størrelsen af de generelle lønstigninger eller hvor mange uger, man har ret til løn under barsel Storkonflikten er endeligt afblæst. Alle tre områder, hvor der blev forhandlet, er på plads. Der er aftaler for stat, kommuner og regioner. Det er lykkedes fagbevægelsen at få langt bedre resultater, end forhandlerne selv havde regnet med. Tilbage da overenskomstforhandlinger begyndte, så udgangspunktet sort ud for fagbevægelsen

Vi har samlet inspektører, bådførere, tandteknikere og mange flere fag i én fagforening for at kunne give dig den bedste service. Vi er eksperter i din løn, pension og overenskomst Sundhedskartellet udvekslede i dag krav til de kommende overenskomstforhandlinger med Danske Regioner og KL. Torsdag eftermiddag mødtes Sundhedskartellets forhandlingsudvalg med Danske Regioner og KL for at præsentere og uddybe kravene til de kommende... OK15: Realløn skal sikres. dec 15, 201 Praktiserende læger i Billund Kommune vil gerne have lov til at åbne for selektiv tilgang af patienter fra nærområdet, selvom de ellers har fuld kapacitet Alt det så vi gerne behandlet af en lønkommission, som så i ro og mag kunne se på sagen og fremlægge sine vurderinger forud for de nye overenskomstforhandlinger i foråret 2009, siger. OK-resultatet er offentliggjort. Søndag den 3. juni kl. 23.59 lukkede afstemningen om de nye overenskomster. Stemmerne er talt op, og resultatet er soleklart: Det blev et rungende ja til aftalerne om de nye løn- og arbejdsvilkår for offentligt ansatte medlemmer

Dansk Psykolog Forening arbejder for at sikre psykologers vilkår og kompetencer i et samfund i udvikling - og for menneskers psykiske velfærd og trivsel. Dansk Psykolog Forening har 9.400 medlemmer, der arbejder inden for fx klinisk børnepsykologi, psykiatri, sundhedspsykologi og arbejdspsykologi Lønoversigt for ledende ergoterapeuter i regioner, L3-L16 41 Lønoversigt for ergoterapeuter i basisstillinger i regioner 42 OK-aftalt tillæg 42 Eksempler på tillæg, årligt og månedligt, Danske RegionerSygdom i forbindelse med ferie 43 Adresser og telefonnumre til Etf 44 Indhold Læs først her 4 Overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2018 Det er også i overenskomstforhandlinger man ser forskellige goder blive indført først, f.eks. ferie, betalt frokost, diverse tillæg, fuld løn under barsel og ret til betalt uddannelse. Det er sådan du som SPV'er har fået isolationstillæg eller ret til betalt bolig som lægevikar Ifølge Kasper Palm er der basis for, at uddannelsesplanlægning kan blive en del af forårets drøftelser om de kommende overenskomstforhandlinger. Vi hører i hvert fald fra mange medlemmer, at det kunne være et oplagt område at tage med ind i forhandlingerne, siger han

Alt om OK18 - overenskomst for kommunalt og regionalt - H

Overenskomstfornyelse 2018: Aftaletekster og bilag

Regioner: Søg penge til forskning og udvikling - fysio

Ved forhandlinger om overenskomster kan alle forhold som udgangspunkt forhandles. Men kan ikke indgå en aftale, der stiller en ansat dårligere end det, der er fastsat i loven. Et eksempel er ferieloven, som giver ret til 5 ugers fri. Derimod giver ferieaftalen i kommuner og regioner ret til 6 ugers ferie. Overordnede aftale Ansættelseskontrakt Din arbejdsgiver har pligt til at lave en ansættelseskontrakt til dig, hvis du er ansat i mere end 30 dage og arbejder mere end otte timer om ugen

Højere løn, ligeløn og arbejdstid: Din guide til

Et forsøg på at presse lægespecialister til at tage job på mindre sygehuse i provinsen skaber nu alvorlige kontroverser mellem regionerne og lægernes organisationer, der har valgt at afbryde samarbejdet med regionerne forud for de kommende overenskomstforhandlinger RLTN-formand forlader midlertidigt overenskomstforhandlinger med lægerne torsdag den 27. april 2017 Anders Kühnau (S) søger om barselsorlov, hvilket også betyder en pause fra overenskomstforhandlingerne med PLO Danske Regioner: Psykiatri skal fylde mere under lægeuddannelsen I et nyt udspil foreslår Danske Regioner at forlænge KBU'en med et halvt år for at give psykiatrien en mere fremtrædende rolle i den enkelte læges uddannelsesforløb. Forslaget skal være med til at afhjælpe specialets store rekrutteringsudfordringer, lyder det

Minister: Danske Regioner og Tandlægeforeningen afgør, hvem

Om overenskomstforhandlingerne - modst

Danske Regioner har via Region Syddanmark udsendt et brev til alle regionens praktiserende læger. Brevet opsummerer forløbet omkring overenskomstforhandlinger, der lige nu foregår mellem Danske Regioner og de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) 23. februar brød de første overenskomstforhandlinger sammen. Siden har de været henvist til 'Forligsen' Cirka ti procent af de omtrent 745.000 offentligt ansatte i kommuner, regioner og. Offentligt ansatte indleder svære overenskomstforhandlinger AF: regioner og staten skal have forhandlet nye aftaler om løn og arbejdsvilkår på plads i løbet af de kommende måneder

Find din FOA-overenskomst med ansættelsesvilkår FO

Nu melder Dans... ke Regioner ud: Sæt cigaretprisen op til 80 kroner. Vi ved, det virker. Vi kan spare tusinder af liv, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. Del gerne, hvis du også ønsker en sundere fremtid med mindre pres på sundhedsvæsenet og samfundsøkonomien See Mor I løbet af de sidste to år har de regionale arbejdspladser haft mulighed for at få ekspertrådgivning indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Forløbet er nu forlænget, og der starter en ny runde i 2019-2021, hvor samarbejdet med leverandørerne fortsætter

Overenskomster og aftaler gældende i regioner på løn

Dansk Journalistforbund står foran sit første reelle OK18-forhandlingsmøde med Danske Regioner. Torsdag kommer turen til Kommunernes Landsforening. Umuligt at forudsige forløbet, siger formand og næstformand: Den seneste måned har det bølget næsten fra time til time (Senest opdateret 18/4 kl. 10.32 B. De regioner og øvrige ansættelsesmyndigheder, der er omfattet af en kollektiv overenskomst vedrørende løn‑ og arbejdsforhold for håndværkere m.fl. indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og de organisationer eller et samarbejde heraf, der er nævnt under pkt. C. BEMÆRKNINGER

De kommunale overenskomstforhandlinger gik for alvor i gang i det sene efterår 2017. Forhandlingerne forventes afsluttet i slutningen af februar eller begyndelsen af marts, hvis der ikke er større knaster undervejs i forløbet Dansk Psykolog Forening har forhandlet forhåndsaftaler i de 5 regioner om lønvilkårene for de nye specialpsykologer. Her vil du kunne læse om forhandlingerne og finde forhåndsaftalerne vedr. specialpsykologer. Oversigt over resultaterne af forhandlingerne om specialpsykolog i de 5 regioner (PDF) Region Sjællan IDA er et fagligt fællesskab med 118.000 medlemmer der brænder for teknik og naturvidenskab. Meld dig ind og bliv en del af fællesskabet Topforhandleren for de ansatte i kommuner og regioner, FOA-formand Mona Striib, lægger allerede nu op til at indgå en ny musketéred forud for de kommende overenskomstforhandlinger i 2021

populær: