Home

Medicinsk endokrinologisk ambulatorium

Endokrinologisk Afsnit varetager undersøgelse, diagnostik, behandling og kontrol af endokrinologiske sygdomme, dvs. kirtel- og hormonsygdomme Har du ikke mulighed for at komme, vil det være en stor hjælp, hvis du melder afbud til os på telefon eller ved at skrive til os Som Region Nordjyllands største hospital har Aalborg Universitetshospital en central rolle i det samarbejdende nordjyske sundhedsvæsen. Vi leverer høj faglig kvalitet, og vores patienter er da også blandt de mest tilfredse i landet Steno Diabetes Center Nordjylland skal tilbyde behandling af højeste faglige kvalitet til de nordjyske patienter med diabetes. Steno Diabetes Center Nordjylland skal tilbyde behandling af højeste faglige kvalitet til de nordjyske patienter med diabetes

Endokrinologisk Afdeling behandler patienter med endokrinologiske sygdomme. Det er blandt andet diabetes, knogleskørhed, svær overvægt, stofskiftesygdomme og sygdomme i hypofysen og binyrerne Se kontaktoplysninger for leverandører og virksomheder.. Kontakt afdelingerne. Du kan ringe eller skrive til vores afdelinger. På grund af datasikkerhed kan du ikke sende almindelige mails til os fra fx h

Afdelinger på Holbæk Sygehus. Overblik - alle afdelinger på Holbæk Sygehus. Find kontaktoplysninger, information om afdelingernes opgaver og praktiske informationer Akuthjælp på mobilen Med regionernes gratis akuthjælp-app kan du hurtigt få overblik over dine muligheder for akuthjælp Oversigt over afdelinger og afsnit på Amager Hospital. Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog eller den region som du befinder dig i Oversigt over afdelinger og afsnit på Hvidovre Hospital. Find den afdeling, enhed eller afsnit du søger. Oversigten er alfabetisk opdelt Forekomst. Diabetiske fodsår forekommer ved alle former for diabetes, dog hyppigst hos personer med type 2 diabetes, som kan have diabetiske senkomplikationer allerede på diagnosetidspunktet, samt hos personer med længerevarende type 1 diabetes

Forekomst. Cirka 4% af akut indlagte medicinske patienter har P-natrium <130 mmol/L1-3. Årsager til hyponatriæmi er mange og ofte er flere til stede samtidig (SIADH, Hjerte, nyre eller leverinsufficiens, medikamina (thiazider), hypovolæmi samt alkohol, hyperglylæmi og polydipsi2), hvilket vanskeliggør diagnostik og behandling H . HAACK Kai. HAAGEN Thorkil. HAAGENSEN Inge. HAAGENSEN Niels Erik. HAAGENTOFT Haagen. HAAGERUP Niels Jørgen. HAAHR Ivar. HAARBY-HANSEN Einar. HAARDER Hans. HAARGAARD Harry

Endokrinologisk Afsnit - Sydvestjysk Sygehu

  1. Kontakt Medicinsk Endokrinologisk Klinik - rigshospitalet
  2. Aalborg Universitetshospital - Region Nordjyllan
  3. Steno Diabetes Center Nordjylland - aalborguh
  4. Endokrinologisk Afdeling - Hvidovre Hospita
  5. Kontakt - Sydvestjysk Sygehu
  6. Afdelinger - Region Sjællan

Alle EAN-numre - Region Sjællan

populær: