Home

Fælles adgangsveje belysning

Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal have kunstig belysning i fornødent omfang. Arbejdspladsbelysning skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 12464-1 Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser, med DS/EN 12464-1 DK NA BR 15 Belysning af fælles adgangsveje og rum, 6.5.3 stk. 1; BR 15 Kap. 8 Installationer. BR 15 Installationer og teleslynge, 8.1. stk. 11 og 12; Valglokaler og stemmerum. Valglokaler og stemmerum Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer. Tjekliste til vejledningen: Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer Fælles adgangsveje I Elektriske Installationer §804.4 er beskrevet, at i indvendige fælles adgangsveje og flugtveje skal et armaturs kapsling, spe-cielt plastdele, bestå en speciel brandtest. Generelt opfylder plastmaterialer som polycarbonat denne prøve, mens akryl ikke kan opfylde kravet. Maj 2011 / EAN 57 05158 086542 / www.

ARTIKEL FRA 2006: Der stilles særlige krav til de elektriske installationer i forsamlingslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje. Kravene gælder steder, hvor det ikke kan accepteres, at alt lyset slukker som følge af en enkelt fejl i installationen Fælles adgangsveje skal markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. BR 10 3.2.2. stk. 1 Kra v Formålet er at gøre adgangsvejene nemme at orientere sig på for synshandicappede. Farver kan fx gøre dørkarme, døre og fodlister mm. mere synlige, hvis der er en forskel i kontrast til væggenes farve. Steder med fare markeres.

Indendørs adgangsveje skal også være forsvarlige at færdes på og derfor indgå i planlægningen af det færdige byggeri . Vær særlig opmærksom på, at indendørs adgangsveje: • etableres uden huller og niveauspring, • ikke er et arbejdssted, men et areal som skal friholdes for materialer, affald og rod - så færdsel kan ske. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje forsynes med automatisk dagslysstyring. Forklarende tekst til Stk 2.: I rum med begrænset dagslysadgang kan dagslysstyring udelades • Godkendt til brug i fælles adgangsveje . belYSning- NEM AT HANDLE MED gnbelysning.dk - gnbelysning@gnbelysning.dk Tilgængelighed - GN Belysning A/

6.5.3 Elektrisk belysning - historisk.bygningsreglementet.d

Frokosten er en kærkommen pause midt på dagen, og miljøet omkring en er en del af madoplevelsen. På grund af det aktivitetsniveau, er kravene til belysningen i skolekantiner højere end de tilstødende lokaler, så som gange og fælles adgangsveje. Køkkenet er arbejdspladsen for kokke og rengøringen, og derfor er der høje krav til. Armaturet er godkendt til installation i Fælles adgangsveje. 230V/50Hz IP44 Class I (skal jordes) Udført iht. EN60598-1 CE 64/2013 A = Ø30CM B = 9CM Energi klasse A (LED versionerne) Der kan tilsluttes slave til Master modellerne på max. 1200W (Ohmsk) og 300W (induktiv). Varenr. Lyskilde: Lumen Kelvin Svarer ca. til Master/slav • Arbejdsrum og fælles adgangsveje skal have en kunstig belysning i fornødent omfang • Belysning skal overholde krav i DS700 (tilfredstillende lys og have dagslys) Hele bygningen skal overholde en energiramme. Belysning er vigtig for at overholde energiramme, men ingen specifikke krav til energieffektivitet B.E.G. s helt nye sensor PD4-M-TRIO-3P-i forenkler installationen ved fælles adgangsveje . Sensoren kan håndtere tre faser. Sensoren har et helt unikt detekteringsområde, da den har en speciel korridorlinse

Ved reparation og servicering af eksisterende installationer i fælles adgangsveje kan du med fordel bruge de nye bestemmelser. De stiller ikke krav om fx trykkontakter inde i de enkelte lejligheder eller trykkontakter i trapperummet. Nu kan der bruges tekniske løsninger, fx sensorer, til at opretholde et tilstrækkeligt belysningsniveau 8 5. (BR-vejledning, tilvalg med formodet merpris): Mindst én handicapparkeringsplads bør have et brugsareal på 4,5 x 8 m af hensyn til minibusser med lift bag på Lamperne kan fåes i flere forskellige farver, enten mat eller skinnende, og med forskellige muligheder for dæmpning og farvetemperatur som kan styres ved hjælp af en smart phone app. Radius består af nedhængt, påbygget eller stående LED belysning med et effektforbrug mellem 6-160W og en farvegengivelse på RA90+ Bygningsreglementet kræver, at arbejdsrum og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys, skal arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje forsynes med dagslysstyring. Det betyder, at lyskilder og armaturer skal være så energieffektive som muligt, uden at det går ud over kvaliteten af lyset

6 3. Belysning af adgangs- og tilkørselsarealer skal være retningsgivende og ikke blændende. 1. Armaturer opsat med relativ lille afstand, fx 10 meter eller mindre, o at der til almen belysning af fælles adgangsveje skal be-nyttes lyskilder med en energieffektivitet på minimum 50 lm/W. En LED-lyskilde til montering i et lysrørsarmatur har en energieffektivitet på mere end 90 lm/W. Der kan være væsentlig forskel på det lysudbytte, man vil opleve i praksis. LED-lyskilder udsender lyset i e I forsamlingslokaler, i butikker og lignende salgslokaler, i undervisningslokaler, i fælles adgangsveje og i flugtveje skal lysinstallationen fordeles på mindst to grupper, der kun omfatter den pågældende belysning

Krav til adgangsveje chauffører kommer til mange og forskellige kun-der hver dag for at afhente og levere forskellige typer af varer. som alle andre vil chaufførerne gerne have en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig arbejdsplads. din virksomheds adgangsvej er en del af chauf-førernes arbejdsplads og gennem din omtank Fælles adgangsveje, der fører til to eller flere boliger, kontorer, mødelokaler, udstillinger, salgsarealer eller andre enheder og funktioner på de enkelte etager, og som omfatter vindfang, forrum, gange, altangange, svalegange, plads foran elevatorer, ramper og reposer såvel i som uden for bygningen, herunder udvendig adgangsareal til kælder, skal projekteres og udføres således, at Gangstier og adgangsveje Bredde og belægning Adgangsvej fra vej herunder krav p-plads til ejendommens Belysning Adgangs- og tilkørselsarealer ska

adgangsveje eller stiller sin affaldsbeholder ud til skel, vil kommunen som udgangspunkt ikke være forpligtet til at afhente affaldet på ejendommen, da grundejer har tilsidesat sine forpligtelser for at deltage i indsamlingsordningen. Kommunen skal i den situation indskærpe, at regulativet ska trapper og fælles adgangsveje incl. belysning placeringer og brug af eventuelle brandalarmer eller brandsluk-ningsudstyr 4. Fælles faciliteter oversigtsplaner parkeringsforhold postkasseanlæg affaldsrum og affaldssortering - placeringer fællesvaskeri fællesrum depotrum og disses placeringer 5. Kontakt hvem skal kontaktes, hvis der opstår. styrke på adgangsveje mv. citeres følgende fra anvisningen: Måleplan Belysningsstyrken på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer skal bestemmes på vand-ret plan i færdselsniveau, dvs. hvor der foregår færdsel på jord- eller gulvniveau, uden per-sonskygge Særlige bestemmelser for belysning i fælles adgangsveje Forsamlingslokaler og fælles adgangsveje LED plafond Loftlampe med bevægelsessensor. Til entréer, garage og gange m.m. Justerbar lysetid og lysfølsomhed (lux). Rækkevidde: 30 mete

Universelt design og tilgængelighed — SBi's tjeklister om

  1. Installation & montering. Montering: Monteres på væg eller loft, til indendørs brug. Nem installation med centrale BESA-beslag og kabelindgang bagpå. 3-polet klemrække (4-polet til nødlysversion)
  2. 2 1. Beskrivelse af ulykken Giv en detaljeret og konkret beskrivelse af hvad der skete op til ulykken. (Start med en tydelig overgang til et nyt forløb, f.eks. afgang fra station ved trafikulykke
  3. dst 1,3 m x 1,3 m for hver ende af rampen
  4. Fælles adgangsveje. Effekt belysning Energi optimering Dør telefoner Døgn service: Opstår der problemer med det elektriske udenfor normal arbejdstid,.
  5. I fælles adgangsveje uden dagslys skal belysningen i indgangspartiet være stedsebrændende. Såfremt der i indgangspartiet er dagslys, skal belysningen være tændt i lygtetændingstiden. Med indgangspartiet menes overgangen fra det fri til den fælles adgangsvej. Formålet med bestemmelsen er at sikre tilstrækkelig belysning, så der ikke.
  6. Elektrisk belysning § 382 - § 384 § 382 Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal: have elektrisk belysning i fornødent omfang. Arbejdspladsbelysning skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 12464-1 Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser sammen med DS/EN 12464-1 DK NA
  7. utters gang fra centrum.. Fakta boks: 115 m 2 for delt på 2 plan.; Stue - Entre, wc, bryggers med vaskefaciliteter, køkken, alrum og stu

6.5 Lysforhold, 6.5.3 Elektrisk belysning, Stk. 2: Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys, skal arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje forsynes med dagslysstyring. effektiv belysning el er særligt belastende for energi-regnskabet, eller energirammen i e Godkendt til fælles adgangsveje. Fås i enten trafikhvid eller antracitgrå . Se produktark. Smart LED projektør til belysning af skilte, facader, pladser mv § 382 - § 384 Elektrisk belysning § 382 Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal: have elektrisk belysning i fornødent omfang. Arbejdspladsbelysning skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 12464-1 Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser sammen med DS/EN 12464-1 DK NA Er du autoriseret el-installatør er du meget velkommen som kunde hos GN belysning. Det giver mange fordele. Vi har ingen gebyrer Der skal ikke købes i hele colli Over 4000 lagerførte produkter Vi sender samme dag; Bliv kund

• Belysningen i arbejdsrum mv. og fælles adgangs-veje skal overholde kravene i DS/EN 12464-1 (Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser). • Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal for-synes med effektiv belysning. Energieffektiv belysning betyder bl.a., at man an Intelligente pærer. Med intelligente pærer kan du styre lyset enten samlet eller enkeltvis med en fjernbetjening eller din smartphone. Styring efter scenarier Du kan tilpasse din belysning præcis efter dine behov ved at oprette scenarier i systemet for, hvornår du har brug for lys, hvor meget og i hvilke rum

Forsamlingslokaler og fælles adgangsveje - sik

fælles implementeringsgruppe med repræsentanter fra bykernens forskellige interessegrupper med adgangsveje, belysning, udsmykning, parkeringsmulighede Det kan være ønskeligt at sætte et højere kvalitetsniveau, eller en højere standard, for visse typer byggeri. Det kan være byggeri rettet mod bestemte anvendelser, fx museumsbyggeri, hvor et højere kvalitetsniveau på områder som adgangsveje for publikum og slidstyrke af gulve og vægge vil være at foretrække g an e - er - e VINTERFORANSTALTNINGER Vinteren er atter over os, og det sætter særlige krav til blandt andet belysning, adgangsveje og inddækning af stilladser opfylder kravene i de særlige bestemmelser for fælles adgangsveje i Stærkstrøms- bekendtgørelsen. 5.2 BN2­krav til elektriske installationer Der stilles krav til udførelse af de elektriske installationer i BN2-83-2 Drifts- og beskyttelsesjording på fjernbanen, Banedanmark

Kantiner og køkkener - Glamo

GAMMA 4000K 12 LED/2,5W 24V. Firkantet fladt udendørsarmatur i sort med nedadrettet belysning/ Kan montes både som indbygget- og påbyggetarmatur OAKLAND Plafond armatur i LED, er ideel til loft / væg montage. IP40 og i PC bund med PMMA afskærmning. Den er yderst monteringsvenlig og passer bl.a. ovenpå PL-dåser og Europadåser. Godkendt til fælles adgangsveje. Fås i 3 forskellige varianter: 10W/Ø239mm, 17W/Ø284 og 27W/330. Fås med og uden HF sensor. NVC Lighting yder 5-års. Rund LED plafond udført i trykstøbt aluminum, ring i børstet stål og skærm i frostet glas. Udskifteligt effektiv LED modul. Hele armaturet er godkendt til fælles adgangsveje. Kl II, to kabel indgange og mulighed for videresløjfning via de integrerede hurtigklemmer. Monteres på væg eller loft med både skjult og synlig kabling

Fælles adgangsveje Installatø

Hvad er en privat fællesvej? En privat fællesvej er en vej, som oftest ejes af de grundejerne, der har grund op til vejen. Det kan også være en grundejerforening eller en tredje part, der ejer vejen Væg LED armatur med integreret bevægelsessensor. HF sensor med 12 meters rækkevidde. Sensoren kan indstilles på tid, lux og rækkevidde via dip switches. Fast udskiftelig LED blok med 610 lumen, 50.000 timer, 3000K. IK10 vandal sikkert, IP65, Ø270. Godkendt til fælles adgangsveje Korrekt belysning på hvert trin er vigtigt for at give en sikker vej frem. Dette skal kombineres med luminans kontraster, dvs ændringer i farven yderst på trappetrinnet i forhold til resten af trinnet. Farveforskel mellem trin og vægge er også vigtigt. Trapper kan ofte være flaskehalse, når elever løber op og ned

Arbejdsdæk, arbejdsplatforme, stilladser, adgangsveje og lign. skal være forsynet med rækværk eller anden effektiv afspærring overalt, hvor der kan ske fald på mere end 2 meter til det omgivende underlag, og tillige ved mindre højde, hvor der er særlig fare, jf. § 22, stk. 2. Stk. 2 Elektrisk belysning Der stilles ingen krav til boligers elektriske belysning. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal have kunstig belysning i fornødent omfang. Arbejdspladsbelysning skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 12464-1 Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser

SPORT Lens er effektiv armaturserie specielt designet til idrætshaller. Armaturet er udstyret med nyeste og mest effektive LED teknologi Den effektive optik sikrer en god lysstyring for optimal belysning i aktivitetsområdet. Armaturet er designet således at eksempelvis badminton fjerbolde ikke bliver liggende på overside af armaturet MEMI LED 18W 220-240V 4000K. Rundet udendørs armatur i grå med nedadrettet belysning. H150 B300 & H200

Boligbyggeri. Når mange mennesker skal bo sammen, gælder det om at skabe de bedst mulige vilkår gennem boligbyggeriet. Uanset om det gælder etagebyggeri eller etplansboliger, så er god belysning vigtigt, så man opnår den mest optimale rummelighed og tryghed for beboerne Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje forsynes med dagslysstyring. I arbejdsrum, der benyttes lejlighedsvist, skal der som hovedregel installeres bevægelsesmeldere (PIR), siger stk. 3 I standarden DS/EN 12464-1:2011, Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - del 1: Indendørs arbejdspladser sammen med det særlige danske anneks DS/EN 12464-1 DK NA, kan man finde talværdier for de fleste arbejdsopgaver. Belysningsstyrkerne er her angivet som værdier, der skal være til stede i hele anlæggets levetid Lovgivning og regler omkring belysning. I Bygningsreglement 2015 (br15) er der fortrinsvis regler omkring belysning i kapitel 6.5 6.5 Lysforhold, og 6.5.3 Elektrisk belysning, som omhandler hvordan der skal være kunstig belysning i arbejdsrum og fælles adgangsveje. Se også anvisning om Bygningsreglement 2015, SBi-anvisning 258

Krav til belysning på offentlige områder og arbejdspladse

21 BR08 kunstlys BR08 Afsn Elektrisk belysning Arbejdsrum og fælles adgangsveje skal have en kunstig belysning i fornødent omfang Belysningen udføres i henhold til standarderne i DS700-serien. 22 DS700-serien DS 700:2005 Kunstig belysning i arbejdslokaler DS 703:1983 Retningslinjer for belysning i sygehuse DS 704:1998 Belysning. Definitioner. B4 Markering af fælles adgangsveje B5 Niveaufri adgang og ramper i fælles adgangsveje B6 Løfteplatforme og trappelifte i offentligt tilgængelige enheder B7 Trapper i fælles adgangsveje B8 Elevatorer B9 Fritliggende enfamiliehuse B10 Sammenbyggede enfamiliehuse B11 Etageboliger B12 Wc-rum, offentlige tilgængelige eller for andre beskæftiged og-veje/belysning Belysningen på private fællesveje er omfattet af dette regelsæt, på baggrund af: Lov om Private Fællesveje af 04.11.2015: §7 Vejbelysning (for private veje og stier) samt §59 Belysning (for private fællesveje i byer og bymæssige områder). Der henvises også til Vejloven om offentlige veje af 27-12-2014, hvor §92 bl.a Universal LED væg armaturer til opgange godkendt til fælles adgangsveje med polycarbonat afskærmning. Kan tåle mange tænd sluk og giver 100% med det samme også i udendørs områder hvor der nået af året er koldt. Om firmaet. Højager Belysning A/S er landsdækkende leverandør af belysning 3 INDHOLD WINSTA® Installation til belysning T-stykke i armatur - 3-polet/230 V 4 Afgrening på loft - 3-polet/230 V 5 I fælles adgangsveje - 3-polet/230 V

Arbejdsrum og fælles adgangsveje skal have en kunstig belysning i fornødent omfang Belysning udføres i henhold til standarderne i - Kvaliteter for den gode. Godkendt til fælles adgangsveje Slank og elegant indendørs loft og væg serie med indbygget bevægelsessensor, der med automatisk tænd og sluk funktion sikrer energibesparelser eksempelvis på trapper, i korridorer og badeværelser. Armaturer er hurtige og nemme at montere og kræver ikke separat afbryder

• 3.3 Er fælles adgangsveje tydeligt markeret? • 3.4 Er information om bygningen letforståelig? • 3.5 Er der niveaufri adgang til alle enheder? • 3.6 Er trapper sikre og gangvenlige? • 3.7 Har elevatorer de krævede funktioner? • 3.8 Er der wc-rum de rigtige steder Om kunstig belysning. Kap. 6.5.3 Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal have kunstig belysning i fornødent omfang. Arbejdspladsbelysning skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 12464-1 Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser, med DS/EN 12464-1 DK NA. Om Indeklim

SENSOR MED INTEGRERET LED BELYSNING. Fælles adgangsveje. B.E.G. s PD4-M-TRIO-3P-i kan håndtere tre faser, hvilket gør den ideel til fælles adgangsveje Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 130 cm. hvis der ikke er plads til opsætning i opgangen eller lignende, anbringes brevkassen uden for den pågældende opgang. Min. 100 cm (90 cm) Min. 130 c

rør. Godkendt for fælles adgangs-veje. Væg- og loftarmatur i stål/glas. Bund i galvaniseret stål, afskærmning i opal mat glas. Der er mulighed for sløjfning i armaturet. Montering direkte på væg/loft. Godkendt for fælles adgangsveje. Elegant loft/vægarmatur, bund i presset aluminium, afskærmning i opal polycarbonat Væglampe designet til belysning af kontorer, opgange, industrilokaler mv, konstrueret i et frisk og indbydende design. Argo serien kan monteres på væg eller loft, fås med bevægelsessensor og korridorfunktion (10% vågelys). Diameter: 250 mm. IP 40/54, IK klasse 10, brandhæmmende PC. Godkendt til fælles adgangsveje BR95 - afsnit 12.8 stk. 5 Anlæg til belysning af fælles adgangsveje og udendørsarealer, herunder trapper, gange, stier samt indendørs og udendørs parkeringsanlæg, skal forsynes med automatisk styring efter dagslysforhold og brugstid, med mindre særlige forhold gør sig gældende, f.eks. sikkerhedshensyn. LTS - møde den 4. maj 2006 Inddat

Belysning af fælles adgangsveje skal være højere end DS 700 Serien fore-skriver. SBi Anv. 230 Vejl. Se tjeklisten Belysning af fælles adgangsveje og rum. B . 10 • Belysning o DS/EN 12464-1 . o Dagslysstyring o Bevægelsesmeldere og zoneopdeling o Funktionsafprøvning Kapitel 19: Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg • Dokumentation for bygningens termiske indeklima • Isolering af installationer i henhold til DS 452 • Installationers overensstemmelse med DS 46 I forsamlingslokaler, i fælles adgangsveje og i flugtveje skal lysinstallationen fordeles på mindst to grupper, der kun omfatter den pågældende belysning. Disse grupper må ikke være beskyttet af samme fejlstrømsafbryder (eller andet udstyr til beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen). 2 Regler og vejledning. Pr. 1. januar 2016 skal alle ordregivere benytte www.udbud.dk, når de annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af udbudslovens afsnit IV om offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse

Lareno A/

Fælles adgangsveje skal give ni-veaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager. Even-tuelle niveauspring og højdeforskel-le skal udlignes med ramper. Be-stemmelsens formål er at give alle mulighed for at bevæge sig rundt på hver etage til alle enheder i en bygning. 4.2 Bredde af fælles adgangsveje skal være mindst 1,3 m Lav fælles foranstaltninger på byggepladsen. Lav fælles foranstaltninger på byggepladsen, fremfor at hver underentreprenør selv skal finde en løsning - det vil på de fleste byggepladser være billigere. For eksempel vil en fælles sammenbygget skurby til al mandskab have et meget mindre varmebehov end enkeltvogne

Krav og regler - Indeklimaportale

Firkantet vandalsikkert udendørs LED væg armatur i klassisk design med 2 tværgående sikrings bøjler. Oplagt løsning til facadelys, tæt lav sti belysning, montering på hegn, over døre m.m. - IK 10 vandal klasse med vandalskruer og skærm i slagfast UV-stabiliseret polykarbonat - IP65 og godkendt til fælles adgangsveje - Fast 1100 LED lyskilde inklusiv med [ Aluminium LED-profil til trappebelysning med opal diffusor - meter bånd. LED-trappebelysning med bevægelsessensor. Trappe- og gangarealer indendørs og udendørs, som er fælles for flere lejligheder, lejemål og andre enheder er eksempler på fælles adgangsveje. Bruge reb lys eller lav spænding haven lys langs udendørs trapper og dæk.

Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og fri loftshøjde i forhold til den tilsigtede brug. Bestemmelsen anses som opfyldt, når: 1) Trappens fri bredde er mindst 1,0 m, og den fri højde målt i trappens ganglinje er mindst 2,10 m. 2) Trapper har en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på. Trappens. ISO 21542 7.9 Width of stepped path and stair og 13 Stairs, DS 3028 4.2.8 Udvendige trapper i fælles ad-gangsveje og 4.4.7 Indvendige trapper i fælles adgangsveje, BR08 2.6.3 stk. 2 og 3 Adgangs- og kørselsarea-ler og 3.2.2 Fælles adgangsveje Den internationale standard 21542 har krav om, at udvendige trapper minimum skal være 1,0 m brede Belægningen i den fælles gårdhave bliver en mosaik af forskellige materialer; dvs. der anvendes fliser, klinker, asfalt, grus og gummi. Flere steder bryder bede og mindre græsflader de hårde belægninger. Det fremtidige anlæg vil være aflåst og forsynet med fælles adgangsveje i Baldersgade 8 og Ægirsgade 1, s Anlæg til belysning af fælles adgangsveje og udendørsarealer, herunder trapper, gange, stier samt indendørs og udendørs parkeringsanlæg skal forsynes med automatisk styring efter dagslysforhold og brugstid, med mindre særlige forhold gør sig gældende, f. eks. sikkerhedshensyn

populær: