Home

Boligstøtte nye regler 2017

Du kan læse mere om boligstøtte til andels- eller ejerbolig under Vil du vide mere. Boligstøtte ved forældrekøb. Hvis dine forældre har købt en lejlighed til dig, og du har underskrevet en lejekontrakt med dem, kan du søge boligstøtte efter de normale regler. Boligstøtte ved fremlej boligstøtte. Du får brev fra Udbetaling Danmark, hvis du får mere eller mindre udbetalt, end du plejer. De nye regler ændrer ikke på, hvem der kan få boligstøtte. Husk, at Udbetaling Danmark stadig skal have besked, hvis der sker andre ændringer i din situation, som kan påvirke din boligstøtte

Udbetaling Danmark fik 30 procent flere opkald om boligstøtte i 2016 på grund af nye regler. Opkaldene betød, at sagsbehandlingstiden på at få boligstøtte steg til over tre måneder. Nye regler for boligstøtte gav så mange spørgsmål, at antallet af opkald til Udbetaling Danmark steg med 30 procent i 2016 i forhold til året før eller lavere boligstøtte. Du får brev fra Udbetaling Danmark, hvis du får mere eller mindre udbetalt, end du plejer. De nye regler ændrer ikke på, hvem der kan få boligstøtte. Nye regler for boligstøtte i 2016 Husk, at Udbetaling Danmark stadig skal have besked, hvis der sker andre ændrin-ger i din situation, som kan påvirke din.

Vil du søge boligstøtte - borger

26. jan. 2017, 21:49. Udbetaling Danmark fik 30 procent flere opkald om boligstøtte i 2016 på grund af nye regler. Nye regler for boligstøtte gav så mange spørgsmål, at antallet af. Nye regler for boligstøtte i 2016 Print Del via mail Del via Facebook Del via Twitter Del via LinkedIn Fra 2016 behøver du ikke give besked til Udbetaling Danmark, hvis din husstands indkomst ændrer sig i løbet af året Bek. 252 af 21/3 2017 Nye regler om kollektive bofællesskaber - Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet (Udbetaling af boligstøtte til. Beskæftigelsesministeriets lov nr. 376 af 6/6 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 16/1 2019, med følgende ændringslov indarbejdet: lov nr. 745 af 8/6 2018 (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) § 20 [LF 202 2017-18] - delvis ikrafttræden 1/8 2019 og indarbejdet som kommende lovændring

 1. Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, er der nu en grænse for, hvor meget du kan få i ydelse. De nye regler betyder, at du risikerer at miste en del af din støtte. Det er din boligstøtte og din særlige støtte (§ 34), der bliver berørt
 2. Skrivelse nr. 9319 af 18.05.2015 om boligstøtte (Nye regler boligstøtte for kollektive bofællesskaber i familieboliger, der består af 3 eller 4 personer. Børn tæller ikke med i opgørelsen over antal personer.
 3. Nye regler om indtægtsregulering. Den 1. januar 2016 træder der nye regler i kraft om boligstøtte. De nye regler vedrører anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af boligstøtte. Læs mere om reglerne om indtægtsregulering (nyt vindue) Nye regler om indtægtsregulerin

Nye regler for boligstøtte gav 150

Boligstøtte - Beregning, ansøgning, satser i 2019 med mer

Nye regler: Hver anden ledige bolig tilbydes direkte til ekstern venteliste. Nye regler for ventelister betyder, at hver anden ledige bolig bliver tilbudt direkte til boligsøgende, på den eksterne venteliste deres boligstøtte for 2016 som Digital Post den 27. juni, mens de fysiske breve lander i postkassen nogle dage senere . De næste opgørelser bliver sendt i fire etaper i løbet af efteråret 2017. Læs mere: I kan læse mere om opgørelse af boligstøtte for 2016 på borger.dk/ boligstoette-2016 Der er kun én person i husstanden, der kan søge og få boligstøtte. Som enlig kan du få op til 15% af din husleje i boligstøtte. Børnefamilier og pensionister endnu mere. Boligstøtte er skattefri. Boligstøtte (førtidspensionist og folkepensionist) For førtidspensionister og folkepensionist gælder særlige regler Boligstøtte Opgørelse af boligstøtten for 2016 Som beskrevet i sidste måneds udgave af Fagligt Nyt, blev der den 1 . januar 2016 indført nye regler i boligstøtteloven om bl .a . anvendelsen af eIndkomst . De nye regler bevirker, at boligstøtten bliver genberegnet måned for måned . Det betyder dog ikke, at den årlige opgørelse falder.

Nye regler for boligstøtte 2016 - Allégårde

Kontakt kommunen, hvis du har spørgsmål om lån til indskud i din nye almene bolig. Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtte. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om boligstøtte. Hvis du har brug for hjæl I december 2015 modtog 283.000 husstande boligydelse, hvilket er 0,7 pct. færre end i 2014. Antallet har været faldende siden 2007, og skal bl.a. ses i sammenhæng mede ændrede regler for nye førtidspensionister, der gør at de nu får tildelt boligsikring efter andre regler og dermed bliver flyttet til en anden kategori

Beregning af boligstøtte torsdag den 31. august 2017. Kakel badrum 2016. This Pin was discovered by Frida Wahlbeck. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest Vil min boligstøtte ændre sig, hvis jeg har en svingende indkomst, når de nye regler træder i kraft? Hvis du eller dem du bor sammen med har en svingende indkomst, vil du opleve, at din boligstøtte kan ændre sig fra måned til måned. Det gælder eksempelvis for: Studerende, der arbejder fuldtid tre måneder om året

Lov om individuel boligstøtte indeholder regler om bolig-ydelse, boligsikring og lån til beboerindskud. Boligydelse ydes til folkepensionister samt førtidspensionister på den gamle ordning (førtidspension der er tilkendt efter regler gældende før den 1. januar 2003). Boligsikring ydes til ikke Nye regler for boligstøtte i 2016 Hvis du får boligstøtte, så bemærk, at der gælder nye regler fra 2016: Fra 2016 behøver du ikke give besked til Udbetaling Danmark, hvis din husstands indkomst ændrer sig i løbet af året. Udbetaling Danmark får nemlig hver måned besked fra SKAT - dog ikke, hvis du e Nye regler om indtægtsregulering. Den 1. januar 2016 træder der nye regler i kraft om boligstøtte. De nye regler vedrører anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af boligstøtte Boligydelse er boligstøtte til folkepensionister. Boligydelse gives også, hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003. Boligydelse kan gives til leje-, andels- og ejerboliger. Der er forskellige regler. Hvordan udbetales boligydelsen? Boligydelse ydes fra den første i måneden, efter du har indgivet ansøgningen

Førtidspension - Satser 2018 - Vi kan Hjælpe dig med din Økonomi

Nye regler for fornyelse af kørekort for borgere over 75 år 22.06.2017. Fra og med den 1. juli bortfalder den øvre aldersgrænse på 75 år for den almindelige gyldighedsperiode for førere af motorkøretøjer i gruppe 1 Over 2000 lavindkomstfamilier mister boligstøtte, fordi deres børn er ungarbejdere hos eksempelvis bageren. Det kan blive dyrt for lavindkomstfamilier, når teenagebørnene tager et fritidsjob.

Boligstøtte er en fællesbetegnelse for boligydelse, boligsikring og lån til betaling af beboerindskud. Den afgørende forskel mellem boligydelse og boligsikring er, at boligydelse ydes efter mere gunstige regler end boligsikring ger træder i kraft fra 1. juli 2017. De fleste dagpengeberettigede bliver påvirket af de nye regler. Regelsættet for arbejdsløshedsforsikring er et stort og kompliceret område. Kapitlet in-deholder de overordnede regler, og nedenfor i de respektive afsnit er de nye regler kort skitseret. Supplerende information kan bl.a. fås hos a-kasserne Mens du før bare kunne bygge inntil kvadratmeter uten å søke, blir det nå i . Men du må bygge i samsvar med lover og regler. Nabo bygger takterrasse på sin nye garasje , over to meter inn på. De har fått gjenboere tett inntil sitt kjøkkenvindu der dette ikke var noen problemstilling tidligere. Vi vil rive den gamle garasjedelen og. I 2018 kan en førtidspensionist efter de gamle regler højest få 3.958 kroner per måned i boligstøtte med 0-3 børn. Med 4+ børn er beløbet på 4.947 kroner per måned. Efter de nye regler kan en førtidspensionist højest få henholdsvis 3.543 kroner per måned og 4.429 kroner med mere end fire børn. Satserne for 2019 er en smule højere

Boligstøtte - borger

 1. Boligstøtte i andelsbolig? Der er kommet nye regler omkring boligstøtte for andelshavere. Tidligere kunne alle andelshavere også søge om boligstøtte, men sådan er reglerne ikke længere. Som andelsboligejer har du derfor kun ret til boligstøtte, hvis du samtidig er pensionist og modtager den sociale pension
 2. istrationerne, når de nye regler træder i kraft
 3. Med det nye år kommer også nye dagpengeregler! Her på Fagmagasinet.dk har vi lavet en oversigt over de vigtigste ændringer. Det nye dagpengesystem træder i kraft af 2 omgange. Første del allerede fra d. 2. januar 2017 og anden del fra 1. juli 2017. Læs her og se om de nye ændringer kommer til at berøre dig
 4. Med det nye forlig om boligbeskatningen kommer det til at ændre sig. De nye regler vil betyde, at boligejere fra om med 2021 skal betale cirka 0,55 procent i ejendomsværdiskat op til 6 millioner kroner. Al værdi over denne grænse beskattes med 1,4 procent
 5. Det giver plads til mere i udbetalt boligstøtte under loftet. Hvis den samlede boligstøtte f.eks. er på 2000 kr. men der kun udbetales 900 kr. på grund af loftet, vil man kunne få de 1100 kr. man har mistet, ved at få en arbejdsindtægt på ca. 1100 kr. (løn efter arbejdsmarkedsbidrag)

Nye regler for boligstøtte i 2016 - alabubolig

1. januar træder der traditionen tro en række nye regler i kraft som kan have betydning for dig som bilist. Kørekort til 17-årige. I en tre-årig forsøgsordning, er det nu muligt for 17-årige at tage kørekort konsekvenserne af de nye lave ydelser? Mini-guide: Nye lave ydelser Dansk Socialrådgiverforening har lavet en guide til TR og AMiR, der be-står af en serie værktøjsnotater om håndtering af konsekvenserne af de nye lave ydelser, som følge af indførelse af kontanthjælpsloft, 225-timers regel og integrationsydelse Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte. Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du ønsker at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig. Hvis du har brug for hjæl Kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen og ferie - Få et overblik over de forskellige elementer i jobreformen. Kontanthjælpsloftet 225 timers reglen Ferie 1) De nye regler om kontanthjælpsloftet er trådt i kraft den 01. april 2016, og får virkning fra den 01. oktober 2016

Vær opmærksom på, at du vil blive logget ud, hvis du lukker vinduet. Din ansøgning vil blive gemt, hvis du er i gang med en. Du kan finde ansøgningen igen på siden Din Boligstøtte Med de gamle regler, så ville du få 31/40 andele af en fuld folkepension. Med de nye regler skal du have boet i landet i 46,8 år for at få fuld folkepension. I den nye aftale vil du fortsat få en forholdsmæssig reduktion i pensionen, som med den gamle brøkpension. Men hvordan det præcist udregnes ved vi ikke helt endnu

Nye pasregler træder i kraft - er du klar? Lørdag 7. oktober træder der en skærpet grænsekontrol i kraft i Københavns Lufthavn. Alle, der rejser ind og ud af Schengen-området, skal nu have scannet deres pas Hvis ændringen har betydning for din boligstøtte, får du et brev fra Udbetaling Danmark. Måneden efter får du enten udbetalt det, du har fået for lidt eller får trukket det beløb, du har fået for meget i din boligstøtte. Hvad kommer de nye regler til at betyde for min boligstøtte Hvis du har stiftet det meste af gælden samtidigt med at du har levet som beskrevet ovenfor, vil hele hustandens økonomi (dog ikke børns økonomi) blive brugt som grundlag for skifterettens afgørelse om, hvor meget gæld, der eftergives, og om en gældssanering kan blive gennemført Nye regler om familiesammenføring Senest opdateret den 1. januar 2018 EU-regler kan være mulige for danske statsborgere, der flytter til eller fra Danmark Der gives ikke kun vejledning efter de nationale danske regler. Der gives også vejledning om familiesammenføring efter de særlige EU-regler. EU-reglerne er over de danske regler

Blå blok er blevet enige om nye regler for det, som kaldes kontanthjælpsloftet - altså grænsen for, hvor meget folk kan modtage i offentlige ydelser. Mindre ferie, mindre boligstøtte og krav om mindst 225 timers arbejde på et år er blandt de nye regler Her kan du læse mere om de nye regler og se eksempler på økonomiske konsekvenser. Den nye reform består af tre dele: Et såkaldt kontanthjælpsloft - der er et loft for hvor meget, man kan få i særlig støtte og boligstøtte Boligstøtte Ydelsen er et tilskud til huslejen, man kan søge, hvis man bor i lejebolig og i øvrigt opfylder forskellige kriterier om bl.a. indkomst og boligens karakter. Myndighedsansvaret for boligstøtte lå indtil den 1. marts 2013 i landets kommuner Vi ser frem til at byde dig velkommen på vores nye hjemmeside d. 11. december 2017, hvor du kan glæde dig til hele 2500 ekstra lejemål i Vejen og Grindsted

Nye regler for boligstøtte i 2016 - Greve Kommun

Pjecen giver beboere og boligsøgende den grundlæggende viden om boligstøtte. Blandt andet er der eksempler på mulighederne for at få boligstøtte i typiske almene boliger til gennemsnitlige huslejer. Den erstatter pjecen Boligstøtten 2016 og er opdateret med nye satser for, hvad man må tjene for at få boligstøtte De nye regler ændrer ikke på, hvem der kan få boligstøtte. Husk, at Udbetaling Danmark stadig skal have besked, hvis der sker andre ændringer i din situation, som kan påvirke din boligstøtte. Læs også om boligstøtte her: borger.dk/boligstøtte Du kan også altid ringe eller skrive til Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål. Tilbag Ny offentlig myndighed udbetaler boligstøtte. Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte Det nye er, at de fire afdelinger er samlet under ét afdelingsnummer (107), så i dag Nye regler for boligstøtte i 2016 BOLIGSTØTTE: Hvis du får boligstøtte, bør du være opmærksom på, at der gælder nye regler fra Fra 2016 behøver du ikke give besked til Udbetaling Danmark, hvis din husstands indkomst ændrer sig i løbet af året

Fra 2018 er der kommet nye regler, når du udlejer et værelse eller din bolig i en periode. De nye regler gælder, uanset om du er ejer, andelshaver eller lejer af boligen. Med de nye regler får du et fast bundfradrag og skal derudover betale skat af 60 procent af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget Den nye reform består af tre dele: Et såkaldt kontanthjælpsloft - der er et loft for, hvor meget man kan få i særlig støtte og boligstøtte. 225-timersreglen - der betyder, at man skal have arbejdet mindst 225 timer inden for de sidste 12 måneder for at få sin ydelse Dem der ikke er fritaget fra loftet, skal fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017, have arbejdet 113 timer, indenfor de sidste 6 mdr. Så fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017, ser de 6 mdr tilbage, og i de 6 mdr, skal man have arbejdet 113 timer. Fra 1. april 2017, skal man have arbejdet 225 timer indenfor de sidste 12 mdr Boligstøtte - boligsikring - boligydelse er det samme. Boligstøtte, boligsikring og boligydelse er tre begreber, der dækker over den samme ydelse. Boligstøtte. Hvis du vil vide mere og om, hvordan du søger, skal du gå på borger.dk - klik her . Særlige regler. Der er særlige regler for boligstøtte, hvis du bor i

§2 Ejere eller andelshavere i private andelsboligforeninger, der modtager folkepension, har efter ansøgning ret til boligstøtte efter reglerne i denne lov. Retten omfatter tillige personer, der har bopæl i Danmark, og som modtager en tilsvarende udenlandsk alderspension, som EF-forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger finder anvendelse på Her følger desuden et kort oprids af de nye regler og konsekvenserne af dem: Kontanthjælpsloftet De nye regler om kontanthjælpsloftet betyder, at der er en grænse for, hvor meget du samlet kan modtage i kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, hvis du samtidig modtager særlig støtte til boligudgifter eller boligstøtte Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtte. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte. Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du ønsker at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig Dagpengereformen 2017 - Hvad ændrer sig? Efter Folketingsvalget i 2015 har den nye regering (Venstre) indgået en bred aftale sammen med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om at gennemføre en større reform af det nuværende dagpengesystem Med andre ord kommer de nye regler til at påvirke langt de fleste danskere i større eller mindre grad. I galleriet i toppen af artiklen kan du få en gennemgang af en række af de nye love og regler, og hvad de betyder for dig, når 2017 bliver til 2018, og de træder i kraft

Regler - Forsid

Folketingets partier har i dag vedtaget et lovforslag, der udmønter den politiske aftale om en ny ferielov i Danmark fra oktober 2017. Det betyder, at nye på arbejdsmarkedet i fremtiden kan holde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse. I dag risikerer de at skulle vente op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie FDM test og bilsyn regner med, at de nye regler betyder, at ca. en tredjedel flere biler skal til omsyn. Kunderne hos FDM vil som udgangspunkt ikke komme til at mærke en forskel Som udgangspunkt er reglerne blevet strammet, så flere vil opleve at skulle til omsyn

Lov om individuel boligstøtte - socialjura

Nye regler for boligstøtte BOLIGSTØTTE: Hvis du får boligstøtte, bør du være opmærksom på, at der gælder nye regler fra 2016. Fra 2016 behøver du ikke give besked til Udbetaling Danmark, hvis din husstands indkomst ændrer sig i løbet af året. Udbetaling Dan-mark får nemlig hver måned besked fra SKAT - dog ikke, hvis du e Nye regler for folkepensionister. Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte . Læs mer

Nye regler for folkepension. Pr. 1. september 2017 træder nye regler for folkepension i kraft. 01-09-2017 Nyhed. Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk. Du. Hej. Betyder de nye regler, at hvis jeg bliver skilt imorgen eller allerede er skilt, så kan jeg efter 1/4 have delt bopæl men samtidig have alle børn boende hos den ene forælder trods 7/7 ordning, og den ene forælder kan få boligstøtte og børnetillæg mm for alle børn

Kontanthjælpsloft og timeregel Roskilde Kommun

Forsikring & Pensions håndbog Sociale Ydelser 2017 fortæller kort, klart og kontant om de sociale ydelser fra det offentlige. Bogen indeholder alle nye satser og regler, der gælder fra 1. januar 2017. Man kan også se, hvordan den enkelte ydelse spiller sammen med forsikringsordninger og pensioner. Overblik over tilskudsmulighedern Nye regler om integrationsydelse og dansktillæg. JURASPALTEN: 13. december 2017 blev lovforslag L 120 om ændringer af integrationsydelsen og dansktillægget fremsat i Folketinget. Formålet med lovforslaget er at styrke tilskyndelsen til at arbejde og blive selvforsørgende Nye flygtninge rammes hårdest. Langt hovedparten af de nye flygtninge bor i den almene sektor. Integrationsministeriet skønner, at ca. 40.000 personer bliver berørt af den nye integrationsydelse i 2017. Den betyder at flytninge modtager mellem 50 og 82 % af kontanthjælpssatserne Boligstøtte Det er ikke kommunen, men Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig. Læs mere om reglerne for at få boligstøtte, på borger.d • Udbetaling Danmark har i 2017 bidraget til regelforenk-ling med blandt andet forslag til nye administrations-modeller for boligstøtte, pension og familieydelser. • Datatilsynet roste i oktober 2017 Udbetaling Danmark, som den eneste myndighed ud af otte, for efterlevelse af persondatalovens regler efter deres tilsyn i 2016

Boligstøtte - themis

Den 1. oktober 2017 kommer der nye og strammere låneregler. Reglerne gælder for udlån i Danmarks to største byer nemlig København og Århus. Overordnet set er årsagen til nye låneregler blevet indført for at begrænse udstedelsen af de mest risikable og billigste realkreditlån Boligstøtte Økonomi Husleje Nye regler for boligstøtte gav 150.000 ekstra opkald til udbetalingen Danmark. Udbetaling Danmark fik 30 procent flere opkald om boligstøtte i 2016 på grund af nye regler. Opkaldene betød, at sagsbehandlingstiden på at få boligstøtte steg til over tre måneder Nye regler gør det nemmere at bygge skur, carport og drivhus. Fra 1. januar 2018 er et nyt bygningsreglement, BR18, trådt i kraft. Det nye bygningsreglement betyder, at du ikke længere skal anmelde småbyggeri som skure, carporte og drivhuse op til 50 kvadratmeter til kommunen, før du går i gang

Boligsikring - star

 1. 1 Nye regler for boligstøtte i 2016 Hvis du får boligstøtte, så bemærk, at der gælder nye regler fra 2016: Fra 2016 behøver du ikke give besked til Udbetaling Nye regler for boligstøtte i 2016 - Find din lejebolig.
 2. Opfylder du ovenstående, kan du få boligstøtte uanset om du er lønmodtager, studerende, på dagpenge eller andet, så længe din indtægt ikke vurderes til at være for høj. Der gælder særlige regler, hvis du er pensionist eller førtidspensionist. Du vil i så fald have en udvidet adgang til at modtage boligstøtte
 3. dre i boligskat end i dag. Resten - knap fire ud af ti boligejere - får en særlig skatterabat, så ingen nuværende boligejere kommer til at betale højere samlet boligskat i 2021 end med de nuværende regler

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 121: Orientering om ..

 1. Selvom de nye regler først skal gælde fra den 1. august 2017, udstedes de nu, så den enkelte landmand kan se, hvor store udbringningsarealer han skal råde over i planperioden 2017/2018 for at overholde harmonireglerne og den nye fosforregulering
 2. Som tidligere skrevet her på su.dk er der nye regler for studerende, der starter på en videregående uddannelse d.1. juli 2016 eller senere. De nye regler gør, at du højst må være 6 måneder forsinket (målt i ECTS)
 3. Siden d. 31. januar 2014, har landets unge fået udbetalt deres kontanthjælp efter de nye satser, der er gældende efter kontanthjælpsreformen. Kontanthjælpen er erstattet af uddannelseshjælp, og der er indført forsørgelsespligt for samlevende over 25 år
 4. folkepension) og boligstøtte er overvejende lovbestemte. Der er med virkning fra 1. januar 2013 indført nye regler om førtidspensioner. De nye reg-ler adskiller sig blandt andet ved, at unge under 40 år ikke længere skal have førtids-pension, men i stedet skal have en helheds-orienteret og tværfaglig indsats i et eller flere.
 5. Dette medfører blandt andet, at en person, der har modtaget boligstøtte til en privat andelsbolig mv. på grundlag af en ansøgning indgivet før 1. maj 2008, vil blive omfattet af de nye regler, hvis vedkommende på et tidspunkt på ny søger om boligstøtte til en andelsbolig mv
 6. Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtte, folkepension og førtidspension. Det er ikke din kommune, som udbetaler boligstøtte, folkepension og førtidspension. Pr. 1. marts 2013 overtog den nye, offentlige myndighed Udbetaling Danmark opgaven. Det er stadig kommunen, der tilkender førtidspension. Kontakt Udbetaling Danmar

Nye regler for boligstøtte i 2016 - Domea

 1. Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger nej tak til cookies, antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik
 2. kærestes børn bor. Han har to børn med sin ekskone, som har adresse hos hende lige nu. Vi har dem ca. halvdelen af tiden, derfor overvejer jeg at foreslå, at den ene skal have adresse h.
 3. Det er den nye myndighed, Udbetaling Danmark, som overtager ansvaret for sagsområderne. Sagsområderne er folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse
 4. Nye regler for bilsyn: Se de vigtigste ændringer her! Af Kasper Erling den 18. januar 2017 Ved årsskiftet trådte en række nye regler for syn af køretøjer i kraft, og her har vi samlet nogle af de mest interessante
 5. Der er den 12.3.2008 fremsat forslag (nr.111) til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelboliger m.v. som lån). Efter gældende regler udbetales den beregnede boligstøtte til en privat andelsbolig som 40% tilskud og 60% lån

Ændring af kontanthjælpsloft: Handicappede i særlige boliger beholder boligstøtte. Advarsler fra handicaporganisationer og kommuner gør så stort indtryk, at lovforslag bliver lavet om, så omkring 500 handicappede i særlige boliger undtages Fra 2. januar 2017 har 65-årige a-kassemedlemmer mulighed for et særligt seniormedlemskab. Det giver seniormedlemmet ret til at få hjælp til jobsøgning i a-kassen og på jobcentret, men ikke ret til dagpenge. NB: Også hvis du tidligere er blevet udmeldt på grund af 65-årsreglen, kan du fra 2. januar 2017 genindmelde dig som seniormedlem senere, men opkrævningen af den nye højere ejerafgift sker først fra den 1. juli 2018. Indtil de nødvendige regelændringer er vedtaget og trådt i kraft, vil biler m.v. blive afgiftsbe-rigtiget efter de gældende regler, selvom de nye regler får virkning fra den 3. oktober 2017

Din integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte. Hvis du ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i din husstand, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad du kan få Søg boligstøtte. Hvis du bor til leje i en helårsbolig med eget køkken, kan du måske få boligstøtte

L 113 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love. (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.) Gå ikke glip af noget! Hos Alabu Bolig sker der altid en masse, så følg os på de sociale medier og hold dig opdateret med nyheder og konkurrencer.. Ny tilbygning? Her er de nye regler, der gør det nemmere for dig. Fra 1. juli 2017 behøver du ikke længere at anmelde småbyggeri mellem 35 og 50 kvadratmeter til kommunen, før du går i gang. Ifølge en beregning som Realkredit Danmark lavede for home i december, betyder de nye regler, at et lån på et gennemsnitligt sommerhus til en milion kroner bliver ca. 1.100 kroner billigere efter skat hver måned svarende til et fald i den månedlige ydelse fra cirka 3.700 til 2.600 kr. med et afdragsfrit fastforrentet 30-årigt lån på 2,5 % Nye regler om udlejningsdage hos private udlejere. varme og boligstøtte. Du skal således betale skat af den del af lejeindtægten, der eventuelt overstiger dit.

populær: