Home

Få ægtefælles fradrag

TAX.DK skat & afgift: Overførsel af ægtefælles fradrag

  1. Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT
  2. Jeg vil spørge om nogen kan fortælle mig lidt om udnyttelse af ægtefælles personlige fradrag. Min kæreste er på kontanthjælp og langtidssyg på 3. år. For 3 år siden aflyste vi brylluppet for for at undgå forsørgerpligt og dermed ingen eller lille indtægt fra hendes side
  3. løn, og
  4. Jeg er lidt vildrede. Nogen som har prøvet at få deres ægtefælles fradrag? Vi er igang med at spare op til at vi kan betale regningerne begge måneder og leve for 7000 pr måned. Du skal ringe til skat. Jeg har ikke tjekket det, men du får jo ikke hans fradrag udbetalt i kroner/ører med det samme

Udnyttelse af ægtefælles fradrag - Amino

På mange måder tager man altså hensyn til ægteskabet som et økonomisk fællesskab. Ægtefællerne kan derfor overføre visse fradrag og indkomster til hinanden for at gøre skatten mindre. Den ene ægtefælle kan bruge en ret, som den anden ikke har kunnet bruge fuldt ud. Man kan sige, at ægtefællerne indtræder i hinandens rettigheder Du vil da automatisk få overført din ægtefælles underskud til fradrag i din positive indkomst, og du kan risikere at få frikort, fordi din ægtefælle har underskud i sin virksomhed. Dette gælder, selv om underskuddet er opstået før vielsen, og selv om du ikke hæfter for betalingen af hans gamle kreditorer På Skattestyrelsens fradragsvejleder kan du få information om de fradrag, der kan være relevante for dig i din situation. Prøv fradragsvejlederen og tjek, om du får de fradrag, du har ret til. Fradragsvejleder (nyt vindue Ægteskab kan få betydning for din skat og dit fradrag. Skat får automatisk besked fra Folkeregisteret, når du bliver gift. Dog skal du være opmærksom på, at din forskudsopgørelse ikke bliver ændret automatisk, det år du bliver gift

Som udgangspunkt beskattes ægtefæller hver for sig. 1) Dette udgangspunkt fraviges imidlertid på en række punkter. Der foretages således en vis sambeskatning, som bl.a. har til følge, at en ægtefælle kan udnytte fradrag, som den anden ægtefælle ikke kan udnytte Så vidt jeg ved er fordelen v. ægteskab, at ens ægtefælle kan udnytte fradraget, hvis man ikke selv kan/vil udnytte det. Da du er på SU, betaler du nok ikke topskat, og så kan du (vist nok) vælge at lade dit fradrag blive brugt på den andens selvangivelse (for at undgå topskat). Ligesådan hvis den ene slet ikke har indtægt Ved separation og skilsmisse ophører jeres sambeskatning fra det år, I går fra hinanden. Det kommer automatisk med på årsopgørelsen. Hvis du vil rette sambeskatningen på din forskudsopgørelse, skal du ringe til os på 72 22 28 28 Du kan altså maksimum få 6.000 kr. i fradrag for serviceydelser og maksimum få 12.200 kr i fradrag for håndværkerydelser - det er 2 helt separate puljer af penge. Hvis man fx er 2 samboende/ægtefæller og 1 søn/datter over 18 år, kan man altså udnytte et fradrag på 54.900 kr. (3 x 18.300 kr.)

Bruge ægtefælles fradrag? - Hyggesnak - Heste-Nettet

Du kan overtage din ægtefælles bundfradrag ved beregning af mellemskatten, hvis ægtefællen ikke udnytter fradraget fuldt ud. Efter AM-bidrag er bundfradraget 279.800 kroner i 2008. Har din ægtefælle ingen indkomst, kan du altså tjene 279.800 kroner ekstra, som du ikke skal betale mellemskat på seks procent af Det forstår jeg bare ikke, for vi blev gift for 3 år siden og har begge vores ægtefælles personnummer noteret på papirer fra SKAT - de ved altså godt at vi er gift. Alligevel er vores fradrag lige store (ungefähr) og vi får et stort beløb tilbage i år For at være berettiget til ægtefællens uudnyttede fradrag, skal man være SAMBOENDE ægtefæller ved årets udgang. Så er man man i årets løb flyttet hvert til sit, så skal man huske at få ændret forskudsopgørelsen efter de faktiske forhold, så man slipper for et skattesmæk Få ægtefælles skattefradrag kunne få gavn af hendes skattefradrag. eller deromkring og din skat så beregnes inklusive de ikke anvendte fradrag hos konen Få ægtefælles skattefradrag Holst (21.02.2014, 15:32) eller deromkring og din skat så beregnes inklusive de ikke anvendte fradrag hos konen. Knud Holst.

Få ægtefælles fradrag - baby

Afsnit 3: Familie, ægtefæller og børn - Skatteministerie

  1. nej om jeg nu forstår dig ret: Den del af bundfradraget, som ikke bruges, kan ikke overføres til ægtefællen når vi taler topskat - så vidt jeg ved . dobbelt check - så bundfradraget kan ikke modregnes i topskat for ægtefællen - i bundskat overføres det automatisk
  2. Selv om du og din samlever ikke umiddelbart kan få nogle af de omtalte skattefordele ved at gifte jer, bør I være opmærksomme på dem, hvis jeres indtægter senere ændrer sig. En ting er at leve papirløst sammen, noget ganske andet at skulle betale for det - for eksempel med 20.000 eller 30.000 ekstra skattekroner om året
  3. Du kan nemlig få fradrag på helt op til 230.600 kr. om året for det, man kalder medarbejdende ægtefælle. Størrelsen på fradrag skal naturligvis kunne retfærdigøres af din ægtefælles arbejdsindsat i virksomheden
  4. Der beregnes skat efter de to ansættelser med et fuldt personfradrag for den efterlevende ægtefælle og et forholdsmæssigt fradrag for afdøde i forhold til det tidsrum, afdøde har været i live i dødsåret, hvis ægtefællerne var samlevende ved dødsfaldet
  5. regulere. Det betyder at møde op på skattekontoret for at få dem rettet (eller skrive en længere forklaring). Og det sker hvert eneste år, selvom man efterhånden skulle mene at de -efter 7 år -nu måtte kunne finde ud af det. Men nej, for Systemet kan ikke klare det -altså man er underlagt et stif
  6. Du kan få fradrag for gaver til velgørende foreninger m.m. op til 15.600 kr. i 2017 og 15.900 kr. i 2018. Har du oplyst dit cpr-nr. til foreningen, så vil foreningen automatisk indberette dit fradrag. Har du ikke det, så må du selv indberette via selvangivelsen. Håndværkerfradra

Det er korrekt, at du kan få fradrag i forbindelse med betaling af selvrisiko. Du kan kun få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. Du skal kunne dokumentere, at du har betalt en selvrisiko Hvis i er gift kan overtage din den del af dit fradrag som du ikke bruger. Det kender vi flere der har gjort hvor manden (for det meste) har en høj indtægt og konen er på deltid f.eks. Ved ikke lige hvordan man rent praktisk ordner det, men tror vel du bare skal ringe til skat Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat. Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone

Er din indkomst 0 fx pga. at du er studerende så vil dit fradrag kunne bruges af din ægtefælle. Hvis din indkomst overstiger dit fradrag kan du ikke give dit fradrag til din ægtefælle for fx at få din ægtefælle til at falde under marginalskattegrænsen. Det er altså kun et ubrugt fradrag der kan skiftes til ægtefællen Vi tager hjde for, at du skal have et rdighedsbelb, som du kan bruge til fx mad, tj, licens, telefon, Nettoindkomsten er din A-indkomst efter fradrag af skat og Hej Jeg vil sprge om nogen kan fortlle mig lidt om udnyttelse af gteflles personlige fradrag. Min kreste er p kontanthjlp og 3. Jan 2018. Og som nsker fuldt fradrag for den skattepligtige Kan man få fradrag for gardinsyning? » Er der fradrag for installation af gulvvarme? » Kan vi opsætte en fugtstyret ventilator i ydervæg på badeværelse og få fradrag? » Er det muligt at få fradrag for maling af vore døre? » Er der håndværkerfradrag til at udskifte defekt korkgulv i vores kælder med klinker? Tabet på de finansielle kontrakter er ikke et tab på gæld i ejendommen. De finansielle kontrakter, som blev indgået, har ingen tilknytning til gælden. For at få fradrag for tab på en valutaterminskontakt, skal kontrakten afdække en allerede påtaget risiko. Den ene af aftalens valutaer, skal være den valuta, som lånet er optaget i

Fradrag i kontanthjælp, hvis du har løbende indtægter Hvis du har andre løbende indtægter, skal de fratrækkes din kontant- og uddannelseshjælp Hvis din ægtefælle har indtægter, indgår de også i beregningen af din kontanthjælp, da I har gensidig forsørgerpligt Der ses bort fra de første 236.728 kr. af din ægtefælles indtægt. 334.780 kr. - 236.728 kr. = 98.052 kr. Jeres samlede indkomst til beregning af førtidspension udgør herefter 98.052 kr. + din private pension 110.000 kr. = 208.052 kr. Der fradrages herefter 125.000 kr Fradrag i din kontanthjælp ved erstatning Hvis du modtager kontant- eller uddannelseshjælp og får en erstatning, skal den muligvis trækkes fra i din hjælp. Hvis din ægtefælle får udbetalt en erstatning, kan den have betydning for din ret til hjælp, da I har gensidig forsørgerpligt

Styrelsen kan i ganske få tilfælde godkende andre særlige fradrag i din egenindkomst. Det drejer sig om de konkrete tilfælde, hvor du ellers vil blive urimeligt ringe stillet i forhold til andre studerende Fradrag for tab på forudbetalinger En anden positiv konsekvens af de nye regler er, at du som person har tabsfradrag, hvis du har betalt for en vare eller ydelse, og sælger går konkurs. Som udgangspunkt har du et krav på en bestemt vare eller ydelse, når du betaler forud, men hvis leverandøren ikke kan levere den aftalte ydelse fx som. Fradrag for pensioner Sidst redigeret den 10.01.2019 For alle født den 1. januar 1956 eller senere, vil alle pensionsordninger m.v., som udgangspunkt nedsætte efterlønnen. Medlemmer født før den 1. januar 1956 har fortsat mulighed for et lempeligere fradrag for pensioner, ved at udskyde overgangen til efterløn Du skal henvende dig til Skattestyrelsen for at få udfyldt et nyt forskudsskema og derved få et nyt skattekort. Overførsel af ægtefælles fradrag til dit skattekort Du har mulighed for at overføre din ægtefælles fradrag til dit skattekort, hvis din ægtefælle ikke forventer at bruge sine fradrag fuldt ud

512 Skatten og os - FamilieAdvokaten

Betaler du børnebidrag til din tidligere ægtefælle, kan du få fradrag for beløbet grundbeløbet, som udgør kr. 14.736 kr. årligt i 2019. Du kan dog også få fradrag for særlige ydelser i anledning af barnets dåb og konfirmation. Du kan trække børnebidrag fra, indtil barnet fylder 18 år og ikke længere Tror dog på at det skal lykkes da det er noget vi rigtig gerne vil både min mand og jeg. Mht. fradrag kan du se på din lønseddel hvad du har af fradrag - jeg har ca. 5.500 kr/md (vi har et hus som vi skylder penge på og derved har fradrag for). Det giver min mand ca. 3000 kr mere i løn at få mit fradrag Skriv til os. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så udfyld formularen her. Bemærk: Når du indsender din besked, accepterer du samtidig, at en Ret&Råd-advokat kan kontakte dig (via e-mail eller pr. telefon hvis du oplyser dit telefonnummer) og giver dig hermed mulighed for at få afklaret evt. spørgsmål Fradrag på tab af en sådan aktiekapital giver bedre fradragsmulighed end tab på noterede aktier. Modsat tab på børsnoterede aktier, så kan skatteværdien af af dine unoterede aktier og anparter modregnes i skat af anden indkomst, f.eks. i din løn indkomst mm. Tabet indgår ikke med det fulde beløb men med det som hedder skatteværdien. Endvidere vil nogle, argumenterer for at det var for nemt at få førtidspension. Reglerne blev derfor simplificeret sådan at der kun er en førtidspension. Samtidig blev reglerne for hvem der må få førtidspension strammet væsentligt. Fradrag i indtægt hos ægtefæller eller samlever

Fradrag for tab på unoterede aktier. Har du tabt penge, kan du få fradrag på selvangivelsen. Fradrag gives i aktieindkomst og består i, at man får skatteværdien af tabet udbetalt (dvs. værdien trækkes fra i den skat man ellers skulle have betalt) - Derfor er det vigtigt at kontrollere sin årsopgørelse og få det ændret, da der kan være tale om ret store beløb, siger hun. Det er særligt relevant at få med på den årsopgørelse, som danskerne netop har modtaget, da de historisk lave renter satte ekstra skub i konverteringsbølgerne sidste år

Er indbetalingen højst 51.500 kr. (2019), er det muligt at få fradrag for hele indbetalingen i indbetalingsåret. Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af alle dine private indbetalinger til livrenter. Du har fradrag for indbetalingerne til og med i topskatten Der er ingen nedre grænse for, hvilke beløb, du kan få fradrag for. Du kan kun få fradrag, hvis organisationen, du har doneret til har indberettet din donation til SKAT, og hvis de har.

Fradrag - borger.d

Fradrag i den personlige indkomst. Når den personlige indkomst opgøres, kan der foretages en række fradrag efter personskattelovens § 3, stk. 2. Det gælder bl.a. bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. i samme omfang som nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 18 og 52 Følgende betingelser skal være opfyldt før, at der kan opnås fradrag. Den fradragsberettigede skal være fyldt 18 år ved indkomstårets udløb. Arbejdet skal være udført på en helårsbolig, som på tidspunktet for arbejdets udførelse er fast bopæl for den fradragsberettigede. Det er underordnet, om det er en ejerbolig eller en lejebolig Du kan ikke længere få fradrag for indbetaling til kapitalpension. Når du får pensionen udbetalt. Du betaler 40 % i skat. Aldersopsparing: Når du indbetaler. Du kan indbetale 5.200 kr. i 2019 og får ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing. Det kan du indtil 20 år efter din pensionsudbetalingsalder Den side, du prøver at tilgå, er enten flyttet eller eksisterer ikke. Frygt ej - vi hjælper dig videre Måske en af disse sider er interessant for dig

Skal du giftes? Tjek din skat Fagbladet 3

Reglen indebærer, at en medarbejder kan få skattefri kørselsgodtgørelse fra en arbejdsgiver for ialt 60 dages transport mellem hjem og arbejdsplads. Reglen gælder helt tilsvarende for selvstændige, uanset de udbetaler kørepenge som ansat i eget selskab, eller tager kørepenge som fradrag i personlig virksomhed Selv om du har mistet din lønindtægt, så er det som hovedregel en forudsætning for at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, at du ikke har anden indtægt eller formue, som du kan leve af, og at din eventuelle ægtefælle ikke kan forsørge dig med sin indkomst eller formue, idet der er gensidig forsørgerpligt i ægteskabet Evt. ægtefælles personnummer 1/6 Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for 2012 Skatten for 2012 opkræves normalt automatisk på grundlag af SKATs oplysninger om dine forventede indkomster og fradrag for 2012. Denne automatiske forskudsregistrering sker med udgangspunkt i enten din årsopgørelse for 2010 eller din forskuds Efter Skatterådets satser kan du i 2017 få fradrag for 8.000 km x 3,53 kr. = 28.240 kr. Ved begge muligheder er det vigtigt at føre kørebog, så du altid kan redegøre for privat og erhvervskørsel og samtidig huske, at der er tale om skattefradrag og aldrig momsfradrag Få et gratis tagtjek. Bestil et gratis og uforpligtende tagtjek og få samtidig en gratis tagrapport med overblik over eventuelle fejl og mangler. Med et gratis tagtjek får du en gennemgang af dit tag. Vi vurderer om dit tag har brug for en reparation, en renovering eller en udskiftning. » Bestil et gratis tagtjek her

Underskud kan modregnes i din og eventuelt i din ægtefælles øvrige indkomst. Det kan være lettere at opnå fradrag for vedligeholdelsesudgifter, da der er tale om erhvervsmæssig udlejning. Der kan opnås kørselsgodtgørelse ved kørsel i egenskab af udlejer Landsskatteretten har i SKM2014.48.LSR endnu engang fastslået, at det er af stor vigtighed, at der i forbindelse med ophævelse af samliv og skilsmisse indgås skiftlig aftale mellem de tidligere ægtefæller om, hvem der skal betale og have ret til rentefradraget på den tidligere fælles ejendom

TAX.DK skat & afgift: Beskatning af ægtefælle

Der er en række forhold så som civilstand, ægtefælles arbejde, osv. der har indflydelse på beregningen. I det nedenstående har vi stillet et eksempel op på hvordan sådan et regnestykke kunne se ud. Eksempel på beregning af supplerende kontanthjælp ved lønindtægt: Borgeren får kr. 10.968,00 pr. måned i kontanthjælp, før skat Hver ægtefælle hæfter endvidere med sin bodel over for sine kreditorer, der ikke kan få fyldestgørelse for deres krav i den anden ægtefælles bodel for gæld, der alene påhviler den ene ægtefælle. Også her gælder der dog visse undtagelser, fx om fælles hæftelse for indkøb til husholdning mv. samt fælles hæftelse for skattegæld Jeg er hjemmegående husmor og min mand har i flere år arbejdet meget og tjent en hel del men nu er han pludselig gået til fast løn på 18.900kr så jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe ham med at udnytte mit fradrag så han kan få lidt over 1000kr ekstra om måneden I ægtefællens løn indgår det nævnte fradrag på 15,23 kr. pr. arbejdstime, før der sker en reduktion i den anden ægtefælles kontanthjælp. Ægtefællen må tjene et beløb svarende til kontanthjælpen på de 10.500 kr. + 15,23 kr. pr. arbejdstime om måneden før der sker fradrag i den anden ægtefælles kontanthjælp

Fradragsmæssige fordele ved ægteskab? - Mybanker: Sammenlign

> Du kan udnytte din ægtefælles uudnyttede fradrag i mellemskatten. > (..og så er jeg iøvrigt pludselig gået kold på hvordan man overhovedet > regner det ud - er jeg vant til at have programmer der regner det for mig > P ) Jeg checkede hos told/skat for 2005. Og det er ikke meget jeg henter. Kun omkring 15-20000 kr/år Læs om kontanthjælp, kontanthjælpsreformen, kontanthjælpsloftet, satser for kontanthjælp, udbetaling, ferie, barsel, og meget mere. Hvor kontanthjælpssystemet tidligere var langt mere reaktivt, er det i dag blevet mere målrettet mod at få borgerne sluset videre eller tilbage til arbejdsmarkedet

Tusinde tak for jeres mange svar og gæt! Svaret er selvfølgelig SJT 6-A22! Denne konkurrences heldige vinder er Morten Roland Andersen, som vil få tilsendt en præmie. Til de af jer der endnu ikke har vundet noget endnu, er der stadig håb forude.. Der er selvfølgelig flere konkurrencer på trapperne. Så retten (til at få sin udenlandske ægtefælles uudnyttede personfradrag) synes således at være begrænset til grænsegængere. Dvs man må logisk antage, at hvis børnechecken omlægges til et fradrag (barnets personfradrag kan overføres til forældre), så kan der stilles de samme betingelser hertil Udvalget finder, at en ægtefælles ret til at få oplysninger om den anden ægtefælles skatteforhold bør udvides til også at omfatte de formueoplysninger, som indberettes til SKAT, herunder om indeståender i pengeinstitutter, fast ejendom, pensionsindbetalinger, biler, gæld m.v

6 2 Problemfelt I forlængelse af ovenstående vurderer vi, at det kan være vanskeligt for den almindelige gennemsnitsborger, Hr. og Fru. Jensen, at bedømme hvilke skattemæssige konsekvenser det vil have at indgå et ægteskab, men til gengæld også hvilke skattemæssige konsekvenser det har, at komme ud af dette ægteskab igen Det virker omsonst at realisere et tab -> få fradrag for tabet så jeg går i nul -> købe de samme aktier igen -> 2x kurtage i omkostninger. Jeg har også de samme aktier på min datters konto, men hun har jo et stort ubrugt årligt fradrag (hun er kun 4 år) Frygter du at få en kedelig restskat? b-indkomst.dk giver dig overblik over, hvor meget du bør sætte til side til SKAT og AM-bidrag - endda korrigeret for kørselsfradrag, andre fradrag og afskrivninger. Dermed har du altid det opdaterede overblik over hele din B-indkomst, inklusiv fradrag En ægtefælle, som har negativ formue, kan og skal ikke dele, men må selv kæmpe med at få sin gæld ud af verden. Delingen medfører altså, at den ægtefælle, der har positiv formue, kommer til at aflevere halvdelen af sin formue til den anden (og hans kreditorer), uden at få noget igen Hvem kan få fradrag Fradrag for dobbelt husførelse kan opnås af gifte personer, af ugifte samlevende (papirløse par), herunder samlevende af samme køn, og af enlige forsørgere, der har børn under 18 år ved indkomstårets begyndelse, hvis de pågældende på grund af erhverv midlertidigt opretholder dobbelt husførelse

Ligeledes kan en låntager, som har betalt alle renterne på et fælleslån, få fradrag for alle disse renter, hvis det kan dokumenteres, at låntagerens krav mod en solidarisk hæftende medskyldner er uerholdeligt henset til medskyldners økonomiske situation 2. Begravelseshjælp, der beregnes ud fra afdødes formue og ligeledes ægtefælles formue idet man er gift: Hvis afdøde efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, er formuegrænsen 37.500 kr. Hvis afdøde hverken efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, er formuegrænsen 18.800 kr For at få fuldt pensionstillæg må din egen indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 175.900 kroner om året. Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af din indtægten ud over 175.900 kroner og bortfalder helt, hvis du tjener cirka 202.000 kroner om året Som udgangspunkt bliver fradrag automatisk overført imellem ægtefæller så det burde ikke være et problem. At hun har en enkeltmands virksomhed bør ikke influere på dette, da hendes eventuelle overskud går ind som personlig indkomst. Så det korte svar vil jeg mene er ja - fradragene bliver automatisk overført til dig. Jeg takker for svar

Adgangen til fradrag for tab er endvidere betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelse af aktien. Indkomster og fradrag, der medregnes til aktieindkomst, indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Grundlag for ejendomsværdiskat: Ejendomsværdien i henhold til den offentlige vurdering i indkomståret Formuefællesskabet indebærer, at fællesboet opgøres og ligedeles i tilfælde af separation og skilsmisse. Principielt opgør man hver ægtefælles bodel, dvs. alle aktiver med fradrag af gælden, for sig, men det er uden betydning, hvis begge nettobodele er positive Kommunen har fået lønsedlen d.30 januar og har i dag mundtlig fundet frem til at jeg ikke kan få noget udbetalt. Deres beregningsgrundlag er 2 x kontanthjælp for en halv måneden og så har de trukket hele min ægtefælles måneds løn fra..i stedet for en halv, så jeg får nul Det skyldes, at I som ægtepar er sambeskattede og kan overføre fradrag til hinanden i de år, I har været gift. Det er altid en god idé at få en advokat med erfaring inden for deling af ægtefællers formuer til at rådgive og bistå med udformning af en bodelingsaftale. Med venlig hilsen Susanne Graffmann, advokat (H), www.ForumAdvokater.d Meget få benytter denne attraktive mulighed, som er den eneste pensionsform, der ikke bliver modregnet i tillægget til folkepensionen. Du kan indtil udgangen af 2015 oprette en aldersopsparing med skatterabat. Du kan indbetale op til 28.600 kroner om året, og du får hele beløbet udbetalt som et engangsbeløb, når du går på pension

populær: