Home

Politisk konvergens

konvergens, konvergent udvikling, i evolutionslæren udvikling af strukturer med lignende udseende og funktion fra forskellige udgangspunkter. Konvergens opstår, når organismer fra forskellige udviklingslinjer i lang tid bliver udsat for lignende selektionstryk ved tilpasning til samme miljø Politisk internationalisering og business systemers konvergens . By Morten Ougård. Topics: dansksproget,.

konvergens Gyldendal - Den Store Dansk

Sektorerna har utvals för att maximera variationen i hur transnationella de är; detta eftersom BBM:s kausala tes är att det finns en dubbel process i arbetsmarknadsrelationer i Europa: i sektorer med hög transnationalitet sker en konvergens, medan i hemmamarknadssektorer förblir nationella skillnader konvergens, begreb af fundamental betydning i matematisk analyse, specielt i teorien for uendelige rækker. En følge af reelle tal x1,x2,... kaldes konvergent, hvis der findes et tal x, så tallet xn er vilkårligt tæt på x, blot n er tilstrækkelig stor Konvergens mellem lande. Et vigtigt begreb i økonomisk vækstteori er konvergens, dvs. tilnærmelse. De fleste økonomiske vækstteorier har som resultat, at fattige lande (lande med et lavt BNP-niveau pr. capita) alt andet lige vil vokse hurtigere end rige lande (lande med et højt BNP-niveau pr. capita)

Nedlegging av en politisk arena: Fylkeskommunal helsepolitikk før statlig overtakelse av sykehusene slags konvergens mot et politisk sentrum tater tyder på at denne konvergens mot det. Vi ser att det fortfarande skedde konvergens från 1870 till ungefär 1887. Efter ungefär 1897 började tvärtom skillnaden mellan USA:s och Europas reallöner tvärtom öka igen. Prado menar att för det sena 1800-talet så har Williamson överskattat konvergensen Sverige-USA, men att en viss konvergens ändå skedde Konvergens är inte bara ett ideal utan en ekonomisk och politisk nödvändighet. English They also talk about convergence of content which I will discuss a little later. more_ver En række drivkræfter afgør, i hvilken retning og i hvilket tempo konvergens-udviklingen vil gå. Der er tre hovedgrupper af drivkræfter, jf. nedenfor. De politisk fastsatte rammebetingelser i form af bl.a. kultur-, medie og telepolitik kan naturligvis også siges at være en slags drivkraft i kon

Translation for 'konvergens' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio begyndte at handle politisk, begyndte vi også at reflektere over, hvad det vil sige at kommunikere politisk. Aristoteles' to skrifter Retorikken og Politikken (ca. 350 BC) vidner om, at politisk kommunikation har været genstand for undersøgelse og debat i mindst 2.500 år. Studiet af politisk kommunikation i politica, 42. årg. nr. 3 2010. i en dansk, politisk kontekst, er det i første omgang nødvendigt med en operationel, teoretisk definition af denne, hvilket vi præsenterer som det sidste i nærværende teoriafsnit. Som beskrevet i indledningen, bruges neoliberalisme hovedsageligt som et skældsord. At vi alligevel vælger a Då denna artikel antagit en rent deskriptiv forskningsuppgift att systematiskt undersöka förekomsten av ideologisk konvergens mellan de öst- och västeuropeiska partierna under perioden från Berlinmurens fall fram till idag, gör vi inga anspråk att på basis av våra analyser utreda huruvida de europeiska partiernas påtryckningar och. Børge Haugetun Norsk verneplikt, avvik frå overordna konvergens med dansk og svensk innsatsforsvar. Hausten 2012 Universitetet i Bergen, Institutt for samanliknande politik

Politisk internationalisering og business systemers

  1. Abstract. This paper seeks to create a deeper understanding considering what people perceive as main reasons for their decision to vote for Sverigedemokraterna (a Swedish political party that is considered to hold antihuman values) in the previous general election
  2. Konvergens-trilemmaet. Udover det monetære tilemma introducerede Mojmir Hampl konvergens-trilemmaet, hvor han lagde vægt på, at man ikke samtidig kan have høj konvergens-vækst, fast valutakurs og lave makroøkonomiske ubalancer
  3. Migrants in the Scandinavian Welfare State. During the 1990s and more so after the turn of the century, the authorities and the public in Scandinavia have become increasingly concerned about the pressure on welfare inflicted by the immigration of people with low skill levels from countries in the South

Det er tankevækkende med de små spydigheder som finansministeren kom med ved præsentationen af Finansloven. Konvergenskrav og Euro-diskussion er yderst relevant al den stund vi har klaret os BEDRE end Eurozonen og samtidig slet ikke er underlagt noget krav om konvergens da vi er UDEN for Euro-samarbejdet konvergens m (definite singular konvergensen, indefinite plural konvergenser, definite plural konvergensene) convergence; References konvergens in The Bokmål Dictionary. konvergens in Det Norske Akademis ordbok (NAOB) Vad gäller studiens huvudfråga, konvergens mellan regionerna, kom studien fram till att visst konvergens skedde fast inte under första fasen av perioden. Dock var konvergens styrkan tillräckligt kraftfullt under andra fansen för att kunna påstå att de relativa ekonomiska skillnaderna minskade under den tio åriga perioden

Konvergenser is a group show that from its first edition in April 2015 aimed to be an annual exhibition at Nevven Gallery grouping together the Gothenburg based artists that we love the most Politisk styring af skolerne: Nødvendigt og umuligt? Februar 2007. Mads Leth Jakobsen. Konvergens i offentlig politik. Et projekt om betydningen af globalisering, europæisering og ideer for tværsektorale liberaliseringsreformer i danske netværksindustrier. Januar 2007. Svend-Erik Vrede Skaanin Økonomisk globalisering og europeeres vurdering av demokrati: En flernivåanalyse av 29 land i tidsperioden 2002-2012 Siri Hansen Pedersen Masteroppgave Institutt for sammenlignende politikk Universitetet i Bergen Våren 201 Konversai, San Jose, California. 24,141 likes · 2,504 talking about this. Konversai introduces the Knowledge economy. Share your knowledge, earn and also..

Få styr på styringen V

DiKon - Digital Konvergens Som frivillig udarbejdede jeg politisk kommunikations materiale for socialdemokraterne i Høje-Taastrup kommune i forbindelse med folketingsvalget i 2011 Det var ikke længere politisk muligt ved hjælp af forskellige former for beskyttelse at skabe betingelser for, at der kunne opstå stærke private økonomiske koncerner. Senere, især efter 1986, blev den nominelle konvergens prioriteret, om end der kunne konstateres divergens og asymmetri på det sociale og regionale plan

så henseende. Konvergens i retning af Maastricht synes mere et spłrgsmål om łnske end om evne. Endvidere har de gode resultater med hensyn til konvergens i de seneste to år også noget at głre med den recession, som mange af ansłgerlandene oplevede i kłlvandet på finanskrisen i Rusland Larsson, Anders Olof & Skogerbø, Eli (2018). Out with the old, in with the new? Perceptions of social (and other) media by local and regional Norwegian politicians Mediekonvergens. Mediekonvergens Begrebet mediekonvergens anvendes i en række indbyrdes forskellige betydninger. I den mest generelle betydning betegner konvergens det forhold, at digitalisering betyder, at forskellige medier smelter sammen, således at tidligere forskelle ikke længere gør sig gældende

PNVA: Konvergens - pokernet

  1. Metapedia Fundraiser 2018: The Internet is the foremost field in the metapolitical battle of our time. Help us hold down the front
  2. Værdier, etik og socialt ansvar i virksomheder - Brudflader og konvergens Jacob Dahl Rendtorff (red.) Center for Værdier i Virksomheder Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi December 200
  3. Oversættelse for 'konvergens' i den gratis dansk-engelsk ordbog og mange andre engelske oversættelser. det er en økonomisk og politisk nødvendighed

Vi har en form for mental konvergens i Danmark, fordi vi er et så relativt homogent samfund. Vi har en fælles måde at anskue og forstå samfunds- og moralske normer. Dette tror jeg personligt er den største grund til det. Den måde vi er opdraget på, spiller vel også en rolle 4.0 Politisk og økonomisk afklaring 34 5.0 En generel evaluering af Eurozonen 37 5.1 Maastrichtkriterierne & Stabilitets- og Vækstpagten 38 5.1.1 Konvergens i niveauet for den lange rente 38 5.1.2 Det lange renteniveau og den offentlige saldo 47 5.1.3 Konvergens i gæld 52 5.1.4 Konvergens i inflation 56 5.2 En Keynesiansk tilgang 6 En mer demokratisk offentlighet? - Debatt og aktivisme med politisk relevans - Bredere deltagelse, men også nye skiller og hierarkier - Skiller mellom ulike arenaer - Men liten grad av fragmentering og ekkokamrewww.samfunnsforskning.no 44 42 Politisk korrekthed - et fremmedord for nogle, en standard for andre. For den med demokratisk sans er der en stil vi bruger når vi diskuterer, og den standard har at gøre med erkendelsen af, at ingen bør diskrimineres på grund af sin etniske, seksuelle eller kulturelle/religiøse baggrund da Men euroområdet skal ikke være en elitær klub, en elitær politisk klub, og vi bør ikke sige, at medlemskab kun er tilgængeligt for lande, som allerede konkret har omsat en vis grad af konvergens

Det viser sig at nogle dele af den finansielle model ændres som en konvergens af globaliseringen, f.e ks. Var der før i tiden et t æt samar bejd e mellem erhv er vs vir ksom heder nes leder e og ba nk ernes be styrels er dette gik dog i opløsning da erhvervsvirksomhederne fik mulighed for at handle i udlandet og få kredit hos udenlandske. Derfor skal der gøres en større indsats for at bekæmpe social dumping ved at forbedre de fælles europæiske regler på området og sikre en markant forbedring af deres håndhævelse i hele EU. Samtidig skal der ske en større opadgående konvergens i leve- og indkomstvilkårene i Europa

AAU's Moodle uses cookies as part of its functionality and for measuring visits. A cookie is a small text file, which is stored in your browser to recognize your computer when revisiting the site Det understreges, at ØSU ikke går ind for skatteharmoniseringen for dens egen skyld, men som én blandt flere væsentlige faktorer i opretholdelsen af den grad af konvergens mellem økonomiernes dynamik, som er nødvendig inden for en økonomisk union, for at justeringsmekanismerne ikke skal udsættes for potentielt uimodståelige pres Conny Mithander, född 1954, är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria och docent vid Karlstads universitet.Mithander disputerade vid Göteborgs universitet den 28 januari 1989 på en avhandling om ideologisk konvergens mellan politisk höger och politisk vänster. [1 sv Bosnien och Hercegovina genomgår en längre period av politisk, ekonomisk och social stagnation med utbredd och ihållande politisk handlingsförlamning, försämrade relationer mellan folkgrupperna till följd av politisk retorik och den politiska elitens ovilja och oförmåga att nå fram till kompromisser och en samsyn om landets akuta politiska, ekonomiska och sociala problem

Subantarktis - Wikipedia, den frie encyklopæd

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her. Tak fordi du deltager i debatten Øjvind Larsen / Piketty's Capital: The Revival of Political Philosophy, Political Economy and Social Sciences in the Light of the Declaration of Human and Citizens' Rights in the French Revolution of 1789 Digitala tekniken, förändring i politik och ekonomi har bidragit till konvergens mellan olika medieformer. Typ hur förr fanns det en synlig skillnad på massmedier och sociala medier. Idag är det en betydligare smärre synlig skillnad då interaktionen ökat i medier samt hur massmedia påverkas av sociala medier och tvärtom

Konflikt, konvergens, komplementaritet Forholdet mellom Jesus og Muhammad har ofte blitt framstilt som ein uforsonleg konflikt. Med dette konfliktbiletet som bak-teppe drøftar artikkelen meir nyanserte tilnærmingsmåtar, karak-terisert med stikkord som konvergens og komplementaritet Reflekteret ligevægt: problemet med meta-­‐ begrundelse Af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Til bog om metode i politisk teori redigeret at Rasmus Sommer og Søren Flinch Midtgaard

Inden for rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil varetager, fastlægger og gennemfører denne en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der bygger på udvikling af gensidig politisk solidaritet mellem medlemsstaterne, fastlæggelse af spørgsmål af almen interesse og opnåelse af en stadig stigende konvergens i. Skulle for eksempel et af Maastricht-kravene til konvergens omhandlende statsgældens størrelse, der ikke må overstige 60% af BNP, for eksempel have faktisk gyldighed, ville mellem halvdelen og to tredjedele af landene kun opfylde dette krav ved at acceptere stabiliseringskriser med Internationale Monetære Fond's indblanding Redaktionen : Politisk konvergens? November [2006] Frank Aaen : Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet: Óscar García Agustín : Mexico, landet hvor revolutionen ikke er orange: Pia Gjellerup : Nye muligheder: Ole Sohn : En anden politik, et andet flertal og en anden regering: Kasper Vieland Nielsen : Dårlige valg for die Linke i Tysklan

Skillnader och konvergens i europeiska

Forskning som tar for seg politisk kommunikasjon foregår innen blant annet medievitenskap, statsvitenskap, sosiologi, historie, retorikk, psykologi, antro- pologi, markedsføring og kulturstudier. Politisk kommunikasjon er med andre ord et utpreget tverrfaglig felt og har alltid vært det (Semetko & Scammell, 2012; Swanson & Nimmo, 1990) James Ernesto Jimmy Morales Cabrera (født 18. marts 1969) er en guatemalansk politiker og Guatemalas nuværende præsident. Han blev opstillet ved præsidentvalget i 2015 og vandt den 25. oktober 2015, hvorefter han blev indsat i embedet som præsident den 16. januar 2016 Emne (politisk, mad, interesser osv.) Sproget (formelt? uformelt? slang? ironi? Informerende, regulerende,selvfremstillende? Logos, etos, patos? argumentationskneb?) Skal der være billeder, videoer, giffer? Skal der være konvergens eller divergens mellem billeder og tekst? Tilhørere (hvem skal bloggen henvende sig til? Klaus Majgaard / Den moderat modige leder In: Den modige leder. ed. /Karsten Mellon. Frederikshavn : Dafolo Forlag A/S 2019, p. 87-97 (Ledelse for læring Göteborg Studies in Sociology No 36 Department of Sociology, Göteborg University Laissez-faire, systemkritik eller reformism? En studie av den svenska opinionsbildand

Start studying SOS1006 - Mediesosiologi (KAP. 1 - Kommunikasjon og medium). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Jakob Skovgaard-Petersen, University of Copenhagen, Center for the New Islamic Public, Faculty Member. Studies Islamic Studies, Ulama and their impact, and Media Studies Studiet av politisk konvergens på inntakssiden i det politiske systemet kan forstås som at ulike typer av politisk polarisering eller politisk avstand mellom velgere og politiske partier har blitt mindre over tid. Det finnes noen slike studier av enkeltland, men ikke omfattende komparative studier som stöttas av en imponerande politisk och militär rörlighet. Landet har intagit en revisionistisk hållning i fråga om de normer och principer som reglerar den europeiska ordningen. Det betraktar Atlantpakten som en motståndare, och ser varje utvidgning av Nato som ett hot mot dess nationella säkerhet

Euron ledde till en början till en konvergens av medlemsstaternas räntenivåer på deras statsobligationer. För många av de medlemsstater som tidigare hade haft höga statsräntor blev räntan betydligt lägre, vilket möjliggjorde en tillgång till billigt kapital Vejen til Europa Side 6 af 125 Abstract Throughout the recent decades, studies of the European Union have increasingly focused on the effects on member states and their responses to the politics, policy and polity of th

Økonomisk vækst - Wikipedia, den frie encyklopæd

spärrat translation in Swedish-English dictionary. sv Delvis ogiltigförklaring av rådets förordning (EU) nr 25/2011 av den 14 januari 2011 om ändring av förordning (EG) nr 560/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten (EGT L 11, s Disse initiativer skal medføre større konvergens mellem økonomierne indenfor eurozonen og samtidig vise, at samarbejdet ikke kun handler om monetære områder, men også om politisk samarbejde, som skal udvides, udtalte Merkel i forbindelse med mødet. Harmonisering af finanspoliti sv Som konstateras i den andra rapporten bidrar makroekonomisk stabilitet exempelvis till att ekonomisk konvergens kan uppnås på nationell nivå, men när den nationella skattepolitiken begränsas i syfte att uppnå stabilitet (t.ex. genom tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten) blir det svårare för de enskilda staterna att.

Selected publications from Malmö University Electronic Publishing. Friberg, Torbjörn (2015) The Politics of Knowledge in Education New Zealand Journal of Educational Studies;1, 161-163, ISSN 0028-8276, DOI , URL

Regeringen mener vi skal overholde konvergens-krav til trods for to åbenbare problemer i logikken: Vi har en undtagelse over for Euroen, og er slet ikke forpligtet til at overholde nogen konvergenskrav I denne rapport undersøges de stigende og faldende tendenser inden for arbejdskvaliteten i hele EU fra 1995 til 2010. Forbedring og harmonisering af arbejdsvilkår er centrale målsætninger for Den Europæiske Union, men arbejdskvaliteten påvirkes af mange forskellige faktorer European Commission - Press Release details page - Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Bruxelles, den 21. marts 2019 Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet og EU-landene er nået til politisk enighed om de vigtigste elementer i reformen af det europæiske tilsyn på de områder, der vedrører EU's finansielle markeder, bl.a. bekæmpelse af hvidvask af penge

English. Setting up a conditional prohibition applicable to those processes and products would result in the best environmental and economic outcome as it would have a strong signal value and thus reduce the risk that economic operators engage in costly development of such products or processes that would likely be subsequently prohibited En omskiftelig politisk situation . Konjunkturopsvinget har nu varet i uafbrudt 18 kvartaler, men har endnu ikke nået sit højdepunkt, idet der f.eks. stadig er et betydeligt uudnyttet potentiale på arbejdsmarkedet, og lønningerne stiger i et atypisk lavt tempo. Væksten i BNP og inflationen beror derfor stadig på politiske tiltag Men skal vi for alvor tage del i den internationale konvergensrevolution, skal der være politisk opbakning til at investere langt mere i konvergens på det nationale plan. Et sted at starte er at udfolde begrebet konvergens i en national sundhedsforskningsstrategi og beskrive gevinsterne European Commission - Press Release details page - Europa-- Pressemeddelelse Kommissionen Strasbourg, den 16. april 2019 I dag lancerer Kommissionen en debat om, hvordan man gør beslutningstagningen på EU-plan inden for socialpolitikken mere effektiv Medier Jeg vil gerne takke både forlaget og Aske Kammer for denne bog. Der var virkelig brug for en opsamling på disse tendenser med et dansk snit.( ) Jeg håber, at studiestederne tager denne bog til sig og gør arbejdsspørgsmålene til en del af deres undervisning for de er gode

populær: