Home

Forskellige deleordninger

På delebarn.dk kan du få værktøjer og hjælp til livet i sammenbragte familier. Få et lettere liv efter skilsmissen med kalenderen og de andre værktøjer En 7/7 deleordning er ikke for børn! Indlæg skrevet af Bettina Vestergaard den 18. oktober 2016 med temaet Deleordninger og samvær. Og jeg er overbevist om, at en 7/7 deleordning heller ikke er for voksne Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018 er en statistisk baseret indikatorundersøgelse, som tager temperaturen på danske bør­ns velfærd og trivsel.Den giver indblik i, hvordan den brede del af børnebefolkningen trives på forskellige livsområder Processen . Det er i virkeligheden en gammel idé at skabe et bofællesskab nær MC Klint. Endnu er det ikke lykkedes, men faktisk bor der allerede ca. 120 personer i området, som på den ene eller anden måde har interesse i Kosmologien Om Foreningen Far. Foreningen Far er Danmarks største organisation for børn og fædre med fokus på aktiviteter, rådgivning og viden. Vi giver altid gerne en kop kaffe, lytter og støtter i de landsdækkende rådgivningscentre eller på telefonrådgivningen, men det er altid forældrenes ansvar at træffe de bedste valg for deres børn

SAMVÆRSGUIDE 2 Barnets ret til to forældre Et barn har ret til kontakt med begge forældre, når forældrene flytter fra hinanden. Det samme gælder, når barnets forældre aldrig har boet sammen Enhedslistens grønne program. Enhedslisten har en vision om et økologisk bæredygtigt socialistisk samfund. Vi ønsker et samfund, hvor mennesker samarbejder om at få opfyldt deres behov uden at forringe resten af verdens eller fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov Den grønne omstilling af det danske samfund er i fuld gang. Det mærker vi tydeligt i Danmarks Grønne Investeringsfond ved en stadigt voksende efterspørgsel efter risikovillig kapital til projekter, der accelererer den grønne omstilling - samtidig med at det er en god forretning

Skilsmisse - Delebarn - Deleordning - Planlæg i børnehøjde

  1. Borgermøde om Hasle den 23. august. Hasle Fællesråd har gentænkt rollefordelingen på et borgermøde. Til oplæg om Hasle fra lokale borgere, - og politikere med på en lytter og som debatdeltagere
  2. En 7/7 deleordning er ikke for børn! - Skilsmissekonsulenten
  3. Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018 - VIV
  4. Forsid
  5. Foreningen Fa

  1. Delprogram: Det grønne program > Enhedsliste
  2. Danmarks Grønne Investeringsfond - Årsrapport 201
  3. Nyheder - Hasle Fællesrå

populær: