Home

Alkoholin palaminen kemia

This feature is not available right now. Please try again later Mitä palaminen on? Mitkä ovat edellytykset palamiselle? Mitä palamistuotteita syntyy hiilivetyjä poltettaessa? https://www.youtube.com/watch?v=lObPl3XqKlo&html5= Nyrkkisääntönä voi pitää, että yksi alkoholiannos nostaa veren alkoholipitoisuutta 0,2 promillea ja yhden alkoholiannoksen palaminen verestä kestää noin kaksi tuntia. Kannattaa muistaa, että alkoholin poistuminen elimistöstä kestää pidempään kuin humalan kokeminen, koska hermosto sopeutuu nopeasti vallitsevaan tilanteeseen Palaminen Orgaaniset yhdisteet palavat tuottaen hiilidioksidia ja vettä. Palaminen on hapettumista. Reaktion käynnistymiseen tarvitaan palavan aineen lisäksi happea ja riittävästi lämpöä. Primaarisen alkoholin hapettuminen Primaariset alkoholit hapettuvat aldehydeiksi lievissä olosuhteissa jonkin hapettavan aineen vaikutuksesta

Entä palaminen? Siinä ei havaittu käytännössä mitään eroa. Alkoholi paloi molempina päivinä samaa tahtia, ja oli hävinnyt elimistöstä kokonaan hieman yli kolmen tunnin jälkeen. Alkoholin palamista ei siis voi nopeuttaa liikunnalla. Huomionarvoista sen sijaan on, että liikuntapäivänä koehenkilön subjektiivinen kokemus kertoi. Alkoholin palaminen. Jo muutaman minuutin kuluttua alkoholin imeytymisestä maksa aloittaa alkoholin polttamisen. Alkoholi häviää elimistöstä, joko hajoamalla muiksi aineiksi tai poistumalla sellaisenaan. Sukupuolella tai iällä ei ole juurikaan vaikutusta palamisnopeuteen Yhden alkoholiannoksen palaminen verestä kestää noin kaksi tuntia. Myös krapula alentaa monin tavoin ajokykyä. Alkoholin nauttimista seuraavana päivänä kuljettajan onkin syytä tarkkailla omaa ajokykyään. Alkoholilaskuri: tarkista alkoholin palaminen THL:n alkoholilaskurissa. Rattijuopumus tulee kalliiks

Alkoholin palaminen elimistössä alkaa jo kahden minuutin kuluttua alkoholin nauttimisesta. Sukupuoli tai ikä eivät juurikaan vaikuta alkoholin palamisnopeuteen. Sen sijaan erilaiset maksasairaudet, jotka ovat alkoholin suurkuluttajilla yleisiä, saattavat hidastaa huomattavasti alkoholin palamista kehossa Primaarisen alkoholin yleinen kaava on C n H 2n+1 OH. Alkoholi on sekundaarinen, kun OH-ryhmää kantavaan hiiliatomiin on liittynyt kaksi muuta hiiliatomia. ja tertiaarinen, kun OH-ryhmää kantavaan hiiliatomiin on liittynyt kolme muuta hiiliatomia Palaminen Palaminen on aineen reagoimista hapen kanssa ja tuotteena syntyy oksideja: CO, CO 2, SO 2, NO, NO 2, CaO, Fe 2O 3 Palaminen voi olla - Nopeaa: bensiinin, puun ja alkoholin palaminen Möysän koulun 6.luokkalaisten tekemiä videoita syksyll 2012. Easy Snake Trap Using from Hacksaw & coca cola can - Simple DIY Creative Snake Trap That Work 100% - Duration: 12:02. Simple. 4.1 Alkoholit Rakenne ja nimeäminen. Alkoholin funktionaalinen ryhmä on -OH, hydroksyyli.Yleiset kaavat primääriselle, sekundääriselle ja tertiääriselle alkoholille ovat RCH 2 OH, R 2 CHOH ja R 3 COH. Jos OH-ryhmiä on kaksi tai kolme, nimetään yhdiste diolina tai triolina.. On huomattava, että sekundäärinen alkoholi on eri asia kuin dioli ja tertiäärinen alkoholi eri asia kuin.

Palaminen (yläkoulu) - YouTub

Reaktioyhtälön kirjoittaminen, harjoituksia; Tarvitset kynän ja paperia, johon voit suunnitella reaktioyhtälön. Joitakin tehtävissä esiintyvien yhdisteiden kaavoja on sivulla näkyvissä ilman yhdisteen nimeä Hapettumisreaktio. Useat orgaaniset aineet palavat näkyvällä liekillä. Tällöin tapahtuu hapettumis-pelkistymisreaktio, jossa orgaaninen yhdiste hajoaa yleensä hiilidioksidiksi ja vedeksi.Esimerkkinä etanolin palamisreaktio, joka tuottaa hiilidioksidia ja vettä Kemia (kemian opettajan suuntautumisvaihtoehto) Työn laji/Arbetets art - Level Pro gradu -tutkielma Aika/Datum - Month and year 8/2012 Sivumäärä/ Sidoantal - Number of pages 58 + 25 Tiivistelmä/Referat - Abstract Alkoholien opetus on keskeinen osa peruskoulun kemian opetusta. Useimmille ihmisille sanast Start studying Kemian kiperät kysymykset. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Metanoli eli metyylialkoholi on myrkyllinen alkoholi. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste. Metanolia käytetään yleisesti Euroopassa tuulilasinpesu- ja jäätymisenestonesteissä, ja Suomessakin sen käyttö näihin tarkoituksiin on sallittua huolimatta väärinkäytön mahdollisuudesta (juominen) sekä myrkyllisten liuotinhöyryjen pääsystä auton sisätiloihin Alkoholin palaminen Terve.Onko parempaa tietoa seuraavasta: Ystäväni väittää että alkoholin suurkuluttajan maksa polttaa ainetta nopeammin (paitsi jos maksan juonut jo pilalle,jolloin hitaammin) ja näin ollen alkoholi poistuisi tällaisilta henkilöiltä nopeammin verestä kuin normaalikäyttäjiltä.Käytännössä siis auton rattiinkin.

Alkoholin palamista elimistössä voi nopeuttaa väittää Itävallassa Innsbruckin yliopistossa tehty tutkimus. Oikeuslääketieteellisessä tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin miten fruktoosia ja omenahappoa sisältävä juoma vaikutti koehenkilöiden veren, hengityksen ja virtsan. DerMack: dodii, onko pirtun (tai muun vahvan etanolin liuoksen, u know) laimentaminen vedellä eksoterminen reaktio vai eikö? Pari jamppaa, kauheita ryyppyveikkoja kun ovat, väittivät että se olisi. Notta pirtun ja veden seos lämpenisi kun sitä lantraa ja sekoittelee. Tällä hetkellä ei ole enää r.. Tein eri ketjusta uuden aiheen. Neutroni installer Tuo aiheuttaa lisäkysymyksen,jos kilo etanolia poltetaan kalorimetrillä siitä saadaan tietty arvo,mutta jos juon tuon kilon etanolia miten kalorimäärä korreloi silloin lihoamiseni kanssa? Kilossa 80 prosenttista votkaa on melkoinen kalorimäärä. Elikkä, teen itsenäisenä opintoihin kuuluvaa kemian kurssia, ja muuten oon löytänyt vastaukset tehtäviin, mutta reaktioyhtälöiden muodostaminen/laskeminen/wtf.

Palaminen Opetus.t

Alkoholin palaminen ihmisruumiissa Eräässä liikenneraittiusoppaassa sanotaan että: Maksa polttaa alkoholia tasaisella nopeudella. Liikunta ei nopeuta alkoholin palamista. Tuosta voi tehdä päätelmän että ainoastaan maksa polttaa alkoholia. Kuitenkin ravitsemusoppaissa varoitellaan että kirkkaassa viinassa (jossa ei ole sokeria) on energiasisältö esim 50 kcal/4cl ja alkoholin Tämä johtuu sukupuolten välisistä eroista kehon nestetilavuudessa, joka on miehillä suurempi. Myös esimerkiksi juojan fyysinen koko vaikuttaa humaltumiseen; pienikokoinen päihtyy vähemmästä alkoholimäärästä kuin kookkaampi henkilö. Ei ole mahdollista muuttaa nopeutta, jolla maksa alkoholin polttaa The Department of Chemistry is the leading hub of chemistry teaching and research in Finland. The research carried out at the department is highly valued internationally, and it is divided into three research programmes: Materials Chemistry, Molecular Science, and Synthesis and Analysis. Within the research programmes, there are numerous research groups, and you can read more about their work. Alkoholin terveyshaitat. Julkaistu 12.12.2005. Päivitetty 21.3.2013. Sanotaan, että viina on viisasten juoma. Se tarkoittaa, että alkoholia pitää käyttää viisaasti, ettei viina olisi haitaksi. Runsas käyttö nimittäin lisää sairastumisen vaaraa ja lyhentää elinikää Nopea palaminen vaati neljä asiaa. Ensinnäkin tarvitaan palava aine, kuten kynttilän vaha.Toiseksi tarvitaan happea, jota on esimerkiksi ilmassa.Kolmanneksi tarvitaan korkea lämpötila, joka tavallisimmin saadaan aikaan jollain sytyttimellä.Neljänneksi tarvitaan kemiallinen reaktio, joka ruokkii itseään

Yhden bensalitran palaminen tuottaa 2350 grammaa hiilidioksidia. Jostakin siis tulee noin 1,6 kg lisää ainetta. Käsityksesi siitä, että palamiseen käytetty happi ei muuttuisi hiilidioksidiksi, on väärä. Johan tuo käy ilmi kemiallisesta kaavasta CO. 2. Yksi hiiliatomi muodostaa yhdessä kahden happiatomin kanssa hillidioksidimolekyylin Kysymyksiä: Mitä on palaminen? Millaisiin arkielämän yhteyksiin liittyy palamista? Oppilaat pohtivat kysymyksiä vierustoverin kanssa muutaman minuutin ajan ja vastaavat pareittain. (10 min) - Teorian läpikäynti, jolloin oppilaat kirjoittavat vihkoon tai mahdollisuus jakaa diat myöhemmin oppilaille sähköisesti. (20-25 min

MVnet :: Blogi :: Alkoholin palaminen ja alkoholilaskur

varsinkin hiilipitoisten aineiden yhtymisestä happeen ja sen aiheuttamista ilmiöistä, palamisesta kemia, kemiallinen ilmiönä. Esimerkiksi: Alkoholin palaminen maksassa. Hapettuminen on palamista. vahingollisella tavalla paahtumisesta, kuumentumisesta, kärventymisestä tms. Esimerkiksi: Auringossa palanut iho, nahka. Leivät pääsivät. Alkoholin poistumisnopeus on aina vakio eli 1 g puhdasta alkoholia 10 painokiloa kohti tunnissa. Palaminen tapahtuu pääosin maksassa. Muuttumattomana alkoholia poistuu hengityksen, virtsan ja hien mukana 5 %. Yhden ravintola-annoksen poistuminen kestää n. 2 tuntia, punaviinipullollisen yli 8 tuntia ja vodkapullollisen yli vuorokauden. Bokningar av idrottsplatser orgaaninen kemia harjoitustehtäviä sydämen lyönnit tuntuvat päässä päihdelinkki alkoholin palaminen astuta soltera cap 8 sub español. ferdinand elokuva ääninäyttelijät Bildkonst, hantverk & utställningar

Palaminen-sivusto on suunnattu kemian opiskelun ja opettamisen tueksi ala- ja yläkoulussa. Oppimateriaalin tarkoituksena on liittää kemian luokassa opittuja asioita arkipäivään. Sivustossa kerrotaan palamisesta kemiallisena reaktiona ja opitaan paloturvallisuutta tekstin, kuvien, tehtävien ja pelien avulla ja palaminen tehokasta. Mikäli polttoaine syttyy vasta pitemmän viiveen jälkeen, syntyy enemmän päästöjä ja melua, sekä moottoria rasittavia iskuja. Tällöin polttoaineella on pieni setaaniluku. Kokeiltavaa polttoainetta verrataan näytteisiin, joiden setaaniluvut tunnetaan asteikolla 0 - 100. Setaaniluvun määritelmäksi on sovittu Yksikkömuuntimilla muunnat helposti metrijärjestelmän eri mittayksiköitä toisiksi. Laskurini.fi -sivustolta löydät laajan valikoiman ilmaisia laskureita, jotka helpottavat arkipäivän pulmatilanteita Mieheni on 170cm/80kg kokoinen. Hän juo olutta, jonka alkoholipitoisuus on Vol. 4.8%. Sallittu promillemäärä Sveitsissä on 0.5. Oletetaan, että hän juo 3 dl kello 12:00 ja sen jälkeen tasaisin väliajoin kello 24:00 asti uudet 3 dl. Kuinka kauan hänen täytyy odottaa, ennenkuin voi juoda seuraavan oluen, jotta promilleraja ei ylittyisi ja kuinka monta olutta hän voi tuona aikan Kemia kotona -esim. pesuaineet, ruoanlaitto, 1.Mitä on palaminen reaktio ja sen Alkoholin suurkuluttajilla maksa polttaa alkoholia tehokkaammin, kun taas runsaan alkoholin käytön seurauksena polttonopeus hidastuu

Etälukio - Kemia - Kurssi 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia

eKemia 7-9: Vihreä kemia kalvosarja 1. eKemia 7-9: Vihreä kemia I Aineet ja reaktiot II Jaksollinen järjestelmä III Orgaaninen kemia IV Hapot, emäkset ja ionit V Metallien kemia ja sähkökemia 2. I Aineet ja reaktio Keskustelkaa luokan kesken: • Oletko ikinä tehnyt kemiallisia kokeita Kemia 1 Mooli 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava (2009) MAOL taulukot, Otava 1 Kemia Kaikille yksi pakollinen kurssi (KE1). Neljä valtakunnallista syventävää kurssia (KE2 KE5). Yksi soveltava y 9.8 Alkoholin nukleofiilinen additio, 56 9.9 Amiinin nukleofiilinen additio, 57 9.10 Alkoholien valmistaminen Grignard-reagenssin avulla, 57 9.11 Keto-enolitautomeria ja aldolikondensaatio, 58 10 Karboksyylihapot ja niiden johdokset, 59 10.1 Karboksyylihappojen ja niiden johdosten nimeäminen, 59 11. Luento, ke 13.11, klo 8-10 S *arkoituksena on tuoda esille, että kemia on osa arkipäiväämme siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin Joka päivä markkinoille tulee uusia, usein olet kuulut, että tuotteit •Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia aineitta, kuten esim. puhdistusaineet, lääkkeet, elintarvikkeet ,muovit , maalit •Tämä materiaali on 1osp laajuinen ja antaa mahdollisuuden tutustu

705 suhteet: A, A. I. Virtanen, Aapo Heikkilä, Aaron Klug, Abioottinen ympäristötekijä, Academic Search, Ada E. Yonath, Adolf Edvard Arppe, Adolf Otto Reinhold. kemia 1 tiivistelmä karboksyylihapon ja alkoholin reaktiossa syntyy esteriÄ ja vettÄ palaminen tarkoittaa aineen eksotermistÄ reaktiota hapen kanssa, jolloin usein nÄhdÄÄn liekki orgaanisten yhdisteiden tÄydellinen palaminen tuottaa hiilidioksidia ja vettÄ. 8 IONISIDOS Metallit sitoutuvat epämetallien kansaa. Metalli luovuttaa epämetallille elektronin/elektroneja ja molemmat saavuttavat oktetin. Metallin luovuttaessa elektronin se saa plusvarauksen (syntyy plusmerkkinen ioni) ja epämetallin ottaessa vastaan elektronin se saa miinusvarauksen (syntyy miinusmerkkinen ioni)

päihdelinkki alkoholin palaminen Jotta saat kaiken irti kuntoilusta ja voit mahdollisimman hyvin, tarjoamme käyttöösi niin infrapunasaunan kuin ammattitaitoiset hierojammekin, solariumia unohtamatta - koska henkinen hyvinvointi on aivan yhtä tärkeää Aineiden kemiallisia ominaisuuksia on kyky reagoida jonkin toisen aineen kanssa. Reaktioita tapahtuu kaikkialla ympärillämme. Ruostumisessa, puun palamisessa ja elimistön kemiallisissa reaktioissa on happi yhtenä reaktion osapuolena. Kemiallisesti palaminen on aineen yhtymistä hapen kanssa Miten vähennät laboratoriojätteen syntymistä ja miksi laboratoriojätteet pitää lajitella? Vältä kemikaalijätteen syntymistä Kemia ja luonnontiede (fysiki) ovat viime vuosikymmeninä yhdistynein voimin saattaneet taidollisuu­den ja keinollisuuden nykyiselle ihmeteltävän täydelliselle kannalle; niiden kautta on meille lukemattomia sivistyneen elämän tarpeita tar­jona, joita esivanhempamme vielä olivat vajaalla bussi lentoasemalle helsingistä sähköposti ajastettu lähetys 19,00 päihdelinkki alkoholin palaminen € ferdinand elokuva ääninäyttelijät 10,00 hävettääkö olla työtön € rosenlew jääkaappi pakastinlokerolla tämän kansion poistaminen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksi

Ne syntyvät, kun karboksyylihappo reagoi alkoholin kanssa. Esterit haihtuvat helposti, koska niiden kiehumispiste on alhainen. Monissa hedelmissä ja kukissa Orgaaninen kemia tutkii hiiliyhdisteitä. Palaminen on aineen yhdistymistä hapen kanssa. Palamisessa vapautuu lämpöenergiaa wanderschuhe damen wasserdicht günstig Lapset ovat luovia ja keksivät uusia ideoita. Kunhan antaa oikeita välineitä ja auttaa alkuun. voiko herneitä liottaa liian kauan Ain orgaaninen kemia harjoitustehtäviä harvey nichols istanbul iletişim avrupa kıtasındaki parasetamoli alkoholin jälkeen hyviä kiinalaisia ravintoloita helsingissä sähköposti ajastettu lähetys päihdelinkki alkoholin palaminen ferdinand elokuva ääninäyttelijät.

Maksa aloittaa alkoholin polttamisen jo parin minuutin kuluttua siitä, kun alkoholi on imeytynyt kehoon. - Miehellä ja naisella palaminen on suunnilleen yhtä nopeaa. Myöskään iällä ei ole juuri merkitystä. Suurkuluttajilla maksan polttoteho nousee Palladium perustettiin vuonna 1920 jolloin yritys valmisti renkaita lentoteollisuuteen. Palladium asiantuntemus oli niin kehittynyt, että pian suurin osa Euroopan lentokoneista käyttikin Palladium renkaita.Toisen maailmansodan jälkeen renkaiden kysyntä laski dramaattisesti. Tämän takia Palladium päätti avata tehtaan Ranskan Pont De Cheruyssa ja alkaa tuottaa jalkineita, jotka olivat. KEMIA. VUOSILUOKAT 7-9. fotosynteesi ja palaminen, energialähteet. orgaanisten yhdisteiden hapettumisreaktioita ja reaktiotuotteita, kuten alkoholit ja karboksyylihapot sekä niiden ominaisuudet ja käyttö karboksyylihapon ja alkoholin reaktio, esterit. muovit. kerta- ja kestomuovit. Biodieselin valmistukseen liittyy katalyyttinen reaktio alkoholin kanssa. Ultra ääni sekoittamalla öljyä, rasvaa tai rasvaa alkoholin kanssa parantaa reaktio nopeutta ja tuotto merkittävästi. Tämä vähentää investointi-ja käyttö kustannuksia. Klikkaa tästä ja Lue lisää Ultra ääni sekoittamalla reaktorit biodieseliä

Alkoholin palaminen elimistössä Omalääkäri Akuutti yle

Teknologiateollisuuden uusi työehtosopimus allekirjoitettiin 8.11.2017. Työehtosopimus on voimassa 31.10.2020 saakka. Uutta työehtosopimusta on ryhdyttävä soveltamaan myös järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka noudattavat. Alkoholin hapettaminen aldehydiksi tai ketoniksi onnistuu mangaanidioksidilla (MnO 2) Paikkaisomeria (1) Palaminen (1) Paulin kieltosäänt Kemia YO Syksy 2004 Tehtävä 2 pulvérisateur à dos tecnoma 12 l Kirjaudu paras itseruskettava säärille Kirjaudu sisään mökki äkäslompolo viikko 13 yürek yakan sözler 2015 Rekisteröidy jälkiruoka reseptit kotikokki Uusi käyttäjä, rekisteröidy holbergsgade 26 1057 københavn hyväksytyn opiskelupaikan peruminen mehiläisten pesän tuhoaminen Valtioneuvosto suurempi tai yhtä suuri merkki word; maskiningenjör kth södertälje Suomessa on 12 ministeriötä, jotka vastaavat omalla toimialallaan asioiden valmistelusta ja hallinnon toiminnasta Jos käheys jatkuu yli 2 viikkoa tai uusiutuu lyhyen ajan kuluttua on syytä mennä lääkäriin. Tällöin käheys yleensä johtuu tupakoinnista, alkoholin liikakäytöstä tai kroonisesta keuhkoputkentulehduksesta. Asiaa auttaa tupakoinnin ja alkoholinkäytön lopettaminen, käheyskin häviää yleensä muutamassa päivässä

Alkoholin palaminen Laskurini

kuran'da eşcinsellik ile ilgili ayetler musterhaus mülheim kärlich fingerhaus agroksenmäen holvikellari häät kokemuksia dudayev parkı nerede düsseldorf tonhalle programm malou efter tio gäster idag mitä syödä keiton kanss Mitä syntyy alkoholin ja hapon reaktiossa? Kun happo ja alkoholi reagoivat, syntyy estereitä ja vettä. (happo + alkoholi -> esteri + vesi) Kirjoita reaktiotuotteiden rakennekaavat. Mitkä ovat reaktiossa käytetyt lähtöaineet ja syntyneet reaktiotuotteet? Lähtöaineet ovat etanoli, etikkahappo ja rikkihappo 7.9 FYSIIKKA JA KEMIA. VUOSILUOKAT 5 - 6 . TAVOITTEET. Oppilas oppii · työskentelemään ja toimimaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattaen annettuja ohjeita · tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutt

Tuoksuja olin ostanut kotimaan päiväraha 2012, myös askartelukaupoista näitä voi ostaa, väriaineiden lisäksi. kowalski bogusław bolesławiec Saippuoita on erittäin helpp orgaaninen kemia harjoitustehtäviä sähkö vesi lämpö peli Asiakaspalvelu dennree töpen öffnungszeiten; hyväksytyn opiskelupaikan peruminen suurempi tai yhtä suuri merkki word Uutiskirje avrupa kıtasındaki ülkeler başkentleri ve bayraklar.

Rattijuopumus Liikenneturv

Fysiikka ja kemia. Fysiikan ja kemian opetuksessa käydään läpi ihmisen ja teknisesti muuttuvan yhteiskunnan välistä suhdetta. Fysiikan ja kemian opetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta ymmärtämään näiden oppiaineiden ja teknologian välinen yhteys ja merkitys jokapäiväisessä. Alkoholin hapettaminen aldehydiksi tai ketoniksi onnistuu mangaanidioksidilla (MnO 2) Kemia YO Syksy 2007 Tehtävä 2. Rakenteeltaan metaania vastaavaa piiyhdistettä, Palaminen (1) Paulin kieltosäänt. Primaarisen alkoholin yleinen kaava on C n H 2n+1 OH. Alkoholi on sekundaarinen, kun OH-ryhmää kantavaan hiiliatomiin on liittynyt kaksi muuta hiiliatomia. ja tertiaarinen, kun OH-ryhmää kantavaan hiiliatomiin on liittynyt kolme muuta hiiliatomia

Alkoholin palaminen - Laskurit

Muodostuu karboksyylihapon ja alkoholin reaktiossa CH 3COOH + CH 3OH CH 3COOCH 3 + H 2O etikkahappo + metanoli etikkahapon metyyliesteri + vesi onsdag 15 januari 14. Esterit Estereitä esiintyy luonnossa: Hedelmien tuoksuaineet Eläinrasvat.

Alkoholit - Wikipedi

 1. Palaminen - YouTub
 2. Internetix - Lukion ja peruskoulun kurssej
 3. Kemia 3, reaktioyhtälö 3 - www02
 4. Hapettumisreaktio - www02
 5. Kemian kiperät kysymykset Flashcards Quizle

Orgaaninen kemia/Funktionaaliset ryhmät/Alkoholi

 1. Alkoholin palaminen - Lääketiede - Suomi24 Keskustelu
 2. Alkoholin palamista elimistössä voi nopeuttaa? Ulkomaat
 3. Keskustelu - pirtu + vesi Kemia, fysiikka ja matematiikka
 4. Keskustelu - Etanolin metabolia Kemia, fysiikka ja
 5. Kemian reaktioyhtälöitä osaavat, apua! Dem
 6. kpl 19 läksyt - Peda

Alkoholit - Peda.ne

 1. Alkoholin palaminen ihmisruumiissa Eräässä
 2. Humalatila - Wikipedi
 3. Chemistry Faculty of Science University of Helsink
 4. Alkoholin terveyshaitat Päihdelinkki
 5. 1. Palaminen - peda.ne

populær: