Home

Verdensmål 16

På denne portal kan du følge med i, hvordan Danmark og danskerne arbejder med målene. Du finder også materialer og idéer til, hvordan du selv kan bruge Verdensmålene i din hverdag, både som privatperson og i arbejdslivet Tre børn fortæller om verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) som en del af Red Barnets undervisningsmateriale til indskolingen om FN's verdensmål. Se mere på https. Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. Verdensmål 17: Partnerskaber for handlin

Verdensmål nr. 16 har til hensigt at understøtte fred og stabilitet i verden. I forløbet tager vi fat i den verden børnene kender og har indflydelse på; nemlig børnefællesskabet i børnehaven. Vi arbejder ud fra spørgsmålet om, hvad der set i børneperspektiv, skal til for at det er rart at være i børnehave Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Plakater med de 17 verdensmål. Læs mere. Hele Verden i Skole Vesterbrogade 2 b DK-1620 København Denne video handler om Verdens mål nr. 16 En væsentlig del af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, er de 169 delmål med konkrete målsætninger. I samarbejde med Verdens Bedste Nyheder og Udenrigsministeriet har vi produceret plakaten med de 169 delmål. Ikonerne er designet af Trollbäck + Company og The New Division Delmål for Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner Delmål 16.1 Reducer vold overalt. Vi skal reducere alle former for vold og voldsrelaterede dødsfald overalt. Delmål 16.2 Beskyt børn mod overgreb, udnyttelse, menneskehandel og vold. Vi skal stoppe mishandling, udnyttelse, menneskehandel og alle former for vold og.

Download primærikonet og målikonerne til mål 16 i vektorformater. Få nyheder fra Verdensmål direkte i din indbakke én gang om måneden. Dit navn Din email 16 profiler udpeget til nyt verdensmåls-panel Folketingets tværpolitiske netværk for FN's verdensmål har nedsat et såkaldt 2030-panel. Panelet består af 16 prominente aktører fra forskellige dele af det danske samfund, bl.a. Karen Hækkerup, som skal samarbejde med politikerne om at fremme FN's 17 verdensmål De 16 verdensmål eller områder som FN har peget på, hænger alle sammen. Det interessante ved dem er ikke at se dem hver for sig, men at få øje på, hvordan de reelt er uløseligt forbundet med hinanden. Det er let som virksomhed at drømme sig til at kun et eller to af disse verdensmål er relevante for o Afskaffelsen af fattigdom er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål. Nedbrydning af mål 1 i delmål Delmål 1.1

Verdensmål nr. 16 - fred, retfærdighed og stærke institutioner. 400. Antallet af lande, som er medlem af FN. 193. 500. Hvad betyder det, at man ikke må. 16. Verdensmål.nu. Er en banan med brune pletter en dårlig banan, og. Bananplanten kaldes ofte en palme, men er egentlig en. hvordan er den blevet sådan? urt. Bladene sidder så tæt sammen, at. På www.verdensmål.nu finder du lærervejledninger med klikbare link til film og tv-klip, og bøger som digitale bladrebøger til præsentation på storskærm. Mål 16: Fred, retfærdighed og. Nedenfor kan du læse mere om FN's 17 verdensmål (også kaldet the Sustainable Development Goals) og finde relevante links. 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling blev vedtaget af alle FN's medlemsstater i 2015, og går ud på at løse centrale globale udfordringer inden udgangen af 2030 MÅl 16 frem fredelige og rummelige samfund, styrk adgang til retssystemer for alle, og opbyg effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer af samfundet MÅl 17 Øg midlerne til implementering, og styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling dE 17 vErdEnSMåL de 17 verdeNsmål

Verdensmålene - Verdens Vigtigste Plan Verdensmål

Red Barnet undervisningsmateriale til mellemtrinet har fokus Verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse), 5 (ligestilling mellem kønnene, 10 mindre ulighed og 16 retfærdighed og stærke institutioner Alle verdens lande har sammen vedtaget den mest ambitiøse plan for kloden nogensinde: 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. I 2030 skal børn og unge vokse op i en verden uden sult og fattigdom, hvor alle er lige, og naturen og klimaet har det godt. Millioner af børn, unge og lærere over hele verden er med til at sikre, at vi når det To all workers, working people, oppressed nations, brothers and sisters, Mayday is approaching, the international day of unity, struggle and solidarity of the working class,.. 15.40 FN's Verdensmål - Hvad forventer de kommende generationer? Winner of the 2019 SDG Pioneer campaign in Denmark, Charlotte Sølling, MP Pension 16.00 Tak for i da I FNs verdensmål er der indbygget en forpligtelse om at arbejde for, at målene er opfyldt for alle, og at ingen lades tilbage. Rapporten påpeger også, at Danmark har langt endnu, når det kommer til at beskytte miljøet herhjemme og sikre miljøbeskyttelse og tilpasning til klimaforandringer i verdens fattigste lande

17 VERDENSMÅL for bæredygtig udvikling Lone Belling SKABENDE NÆRVÆR kontakt@skabende.dk FN's 17 verdensmål er en ny fælles verdensfortælling - hvis vi griber den. Den er vedtaget af alle lande i verden, og alle er forpligtet til at handle på dem. Vi er først nået i mål når alle er i mål ud fra mottoet Leave no one behind Fortalere og kritikere har ordet fra salen. Vi involverer deltagerne mere end tidligere, således de kan gå til sessionerne med en fornemmelse af at både hovedmål og delmål er 'vores mål'. Spørgsmål rettes til paneldeltagere som har haft FNs Verdensmål inde under huden i dagligdagen Alle 193 medlemslande i FN står bag de 17 verdensmål, som skal sikre en bæredygtig udvikling i hele verden. I Danmark arbejder regeringen målrettet med de 17 verdensmål, og for andet år i træk ligger Danmark på en andenplads over lande, som er kommet længst med at indføre og leve op til målene

Verdensmål 16 - YouTub

 1. verdensmål 16: Fred, retfærdighed & stærke institutioner Virksomheden hiveonline bruger blockchain-teknologi til at forebygge korruption og give små virksomheder i udviklingslande en pålidelig finansieringsplatform
 2. 17 verdensmål - Danmarks ramme for handling 12 Regeringens prioriteter 14 Prioritet 1 - Vækst og velstand 14 Prioritet 2 - Mennesker 15 Prioritet 3 - Miljø og klima 16 Prioritet 4 - Fredelige og trygge samfund 17 Vi følger fremskridt 18 Bilag. FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling 22 Indhol
 3. MiljøForum Fyn Industri og Fyns Maritime Klynge inviterer fynske virksomheder til en workshop med fokus på FN's verdensmål.Her får du muligheden for at arbejde helt konkret med at implementere verdensmålene i egen virksomhed
 4. For de mest relevante Verdensmål vil delmålene blive gennemgået og perspektiveret til en dansk kontekst. Der vil være fokus på, hvordan man bruger Verdensmålene i sin forretning og hvilket udbytte og hvilke faldgruber, der kan være. I workshoppen kommer du til at arbejde med det Verdensmål, du synes er mest relevant
 5. De 17 verdensmål skal sikre én bæredygtig verden for alle inden 2030. I dag er kendskabet til målene kun på 20% blandt danskerne, hvilket Danmark for Målene vil ændre på. For at gøre FN's verdensmål nærværende, kombinerer vi 3 mål ved hvert arrangement med ét overordnet tema

Verdensmålene FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udviklin

The Johannesburg Declaration on Sustainable Development and the Plan of Implementation, adopted at the World Summit on Sustainable Development in South Africa in 2002, reaffirmed the global community's commitments to poverty eradication and the environment, and built on Agenda 21 and the Millennium Declaration by including more emphasis on. Verdens 10 dyreste øl Det er ikke kun sjældne vine og dyre champagner som koster kassen. Se her 10 af de mest kostbare øl her 2. The End of History, BrewDog, Skotland - 5000 kr., 330 m

The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including those related to poverty. Få viden og inspiration til, hvordan dit hospital gennem FN's 17 verdensmål bliver mere bæredygtigt. FN's 17 verdensmål - også kaldet Sustainable Development Goals (SDG) - er mange forskellige ting, men hvordan kan hospitaler bidrage med løsninger, der bringer os tættere på at nå et eller flere mål FN's 17 verdensmål (Substainable Development Goals) blev præsenteret i september 2015 og støttes af Danske Rederier. Alle brancher, industrier og sektorer bør opfordres til at tage de globale problematikker alvorligt og tage ansvar

Næ, men når ing.dk skriver en dansk artikel på dansk, så er en mil en dansk mil og den er 7.532,48 m. At journalisten så bevistløst oversætter a mile (underforstået en U.S.Survey mile) til en mil, viser bare det generelle niveau - Sønderborg Kommune er én af landets førende kommuner, når det gælder implementering af FN's Verdensmål på lokalt niveau. Vi er meget glade for, at kommunen gør endnu en stor indsats for at inddrage alle borgere i den bæredygtige omstilling ved at afholde en Verdensmåls-festival FN's 17 verdensmål Alle ledere i verden godkendte i september 2015 17 globale FN mål for at sikre en bæredygtig udvikling i både den rige og fattige del af verden. De 17 verdensmål er historiske og ambitiøse og de skal gennemføres i alle lande i verden - ikke kun i fattige lande Furesø forandrer, Værløse Bymidte, 16.05.2019 - 12:00, free Verdensmål 3: Sundhed for alle | Furesø Bibliotek og Borgerservice Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal du være logget ind afgørende rolle for vores bidrag til N's verdensmål. Rapporten indeholder desuden en lang række indsigter om virksomhedernes arbejde med CSR, rapportering på samfundsansvar og Verdensmål og giver en række forslag til, hvordan virksomhederne kan understøttes i at gribe de nye forretningsmuligheder, som N's Verdensmål er et udtryk for

2030-panelets opgave er at understøtte Folketingets tværpolitiske 2030-netværk. Netværkets formand, Kirsten Brosbøl (S), håber, at der over tid kan udvikles tilsvarende danske indikatorer og baselines for de resterende 16 verdensmål. Den lokale tilpasning har nemlig manglet Flasken vejer 11.3 kg og med 6 liter Macallan kommer den op på 16.8 kg. Læs også: Kæmpe investeringer i skotsk whisky produktion. 0 kommentarer. Log ind. Vis kommentarer

Verdensmål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 1. Verdensmål & Cognita (16) Delmål 16.2. Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes
 2. Når en virksomhed eller en organisation udvikler sin strategi, kan de 17 verdensmål udgøre en katalysator og/eller en platform for at definere det nødvendige HVORFOR og de målsætninger, som virksomheden vil arbejde henimod
 3. Står det til borgmester Peter Rahbæk Juel skal Odense være en foregangskommune i de danske bestræbelser på at efterleve FN verdensmål. Målet er at skabe et bæredygtigt samfund for kommende generationer. De 17 verdensmål blev formuleret i 2015 som et værktøj til brug i bestræbelserne på at gøre verdenssamfundet mere bæredygtigt
 4. Med støtte fra Tuborgfondet har vi produceret to plakater med Verdensmålene. Den ene viser ikonerne med en tekst om målene. Den anden viser elever fra folkeskoler og gymnasier, som har valgt deres yndlingsmål
 5. Med udtrykket 'bæredygtig' mener man her økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Man har i den forbindelse opstillet 17 verdensmål, som alle lande skal arbejde hen imod. For hvert af disse hovedmål er der opsat en række delmål, så man i alt kommer op på 169 delmål med konkrete målsætninger
 6. Han vil ved dagens møde komme nærmere ind på, hvordan de i KLS PurePrint arbejder med FN's verdensmål og vigtigheden af at lære af sine fejl. Altinget/Mandag Morgen, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, onsdag den 19. juni 2019 kl. 13.30 - 16.30 . Med forbehold for ændringer
 7. dske skader, gennem fx by- og landskabsplanlægning (SDG7, SDG11 og SDG15)

16.10. Verdensmål i Værdikæden - den bæredygtige danske restaurant. Kim Rahbek, Talsperson, REGA samt stifter af Sticks'n'Sushi Karen Panum Thisted, Projektleder. Samtidig anslås det, at arbejdet for at nå FNs Verdensmål i 2030, generer et globalt markedspotentiale på minimum 12 bilioner dollars - det er næsten 80.000.000.000.000 kr. Hvorfor ikke få en andel af det kæmpe marked? Kom godt i gang med FN's Verdensmål - alle taler om det, men hvordan får din virksomhed taget hul p å arbejdet

De 17 verdensmål Hele Verden i Skol

 1. FN's verdensmål forpligter alle FN's medlemslande til at handle. De store nationale udfordringer, som vi står over for i dag, har både lokale, regionale og globale konsekvenser. Derfor er det nødvendigt at løse dem i fællesskab. Læs mere om FN's verdensmål heri, hvor du finder en kort præsentation af d
 2. Nyt acceleratorforløb, SDG Accelerator, skal bistå 30 i en periode over to år til at anvende FN's verdensmål til udvikling af nye bæredygtige produkter og forretningsmodeller og styrke bæredygtighed på alle niveauer i organisationerne
 3. Den samme udfordring vil der være med de 17 verdensmål for SMV'er. Det skal gøres meget konkret for dem - hvad deres rolle er og hvad de kan vinde på det. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet vil gerne især inden for byggebranchen være med til at tage en dialog om det praktiske element i at arbejde med de 17 verdensmål
 4. 17.16 Enhance the global partnership for sustainable development, complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and financial resources, to support the achievement of the sustainable development goals in all countries, in particular developing countrie
 5. Det er essentielt, at myndigheder og den private sektor arbejder sammen for at opnå FN's 17 verdensmål i 2030. Derfor matcher access2innovation virksomheder med lokale organisationer i udviklingslande og UNOPS hjælper projekter i hus
 6. Verdensmål 15 - Livet på land. De delmål, som vi vurderer i særlig grad vedrører Danmark er følgende: eller besøg os torsdag kl. 16-18 . Kontakt os gerne
 7. Klik ind på verdensmålene Ovenfor er gengivet ikonerne for FNs sytten mål for en bæredygtig global udvikling. Klik ind og se mere om de enkelte mål. Start på det øverste ikon til højre, hvis du vil have en kort generel introduktion

Verdens mål nr. 16 - YouTub

De fleste af os har en forestilling om, hvordan det står til ude i verden - men har vi ret? Går det fremad, og er FN's verdensmål tæt på eller langt fra opfyldt? Test dig selv og se, hvor meget du ved om verdens tilstand og FN's 17 verdensmål. Svarene finder du i bunden af i siden. MÅL 1: AFSKAF FATTIGDO Velkommen til Bastabum.dk, her blogger har jeg blogget siden 2012, jeg er Michala Bastian og mor til Molly My på 6 år iadara, trebati 500 ml domace ili kupovne slasticarske kreme i plus 200 ml slaga od slatkoga vrhnja/slatke pavlake. Umesati 200 ml slaga od slatkoga vrhnja u kremu koju si prethodno napravila ili kupila ( spojiti u jedan fil domacu slasticarsku kremu i slag od slatkog vrhnja koji si prethodni izmiksala elektricnim mikserom I forlængelse af to nye standardiseringsområder vedrørende cirkulær økonomi og bæredygtig finansiering skal der udarbejdes standarder inden for bæredygtig udvikling. Begge arbejdsområder har fokus på de 17 verdensmål. Tid: Mandag d. 4. marts 2019 kl. 14.00 - 16.30, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn

17 Verdensmål - Forsid

Af landskabsarkitekt Kirsten Høi, Vand og Natur - Herlev Kommune, medlem af bestyrelsen, Park- og naturforvalterne. I kommunerne er arbejdet med FN's 17 verdensmål for alvor gået i gang og det er et arbejde, som vi kan forvente får mere fokus fremover, da FN's lande har forpligtiget hinanden på at leve op til målene frem til 2030 Hvidovre Kommune er ligesom 47 andre danske kommuner vært for 6 temadage om verdensmål henover sommeren. Den første temadag kommer til Hvidovre torsdag den 16. maj, hvor alle borgere er inviteret til eventen på plænen ved Rådhuset fra kl. 13-17 (Se FN's delmål 17.16 og 17.17. her.) 3. Brug FN's verdensmål til at holde øjet på bolden. I det hele taget giver det god mening at tage et nøjere kig på synergien mellem turismestrategien og FN's verdensmål. For er der ét område, som verdensmålene er relevante for, så er det turisme

Der er et øget fokus på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i danske virksomheder, viser undersøgelse fra Dansk Industri. Både Grundfos og Chr. Hansen ser gode forretningsmuligheder i verdensmålene Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner er altafgørende for den fjerde prioritet i regeringens handlingsplan om fredelige og trygge samfund. Vi lever i et samfund med høj grad af tillid mellem borgerne og myndighederne. Men tilliden kommer ikke af sig selv og bør ikke tages for givet FN's verdensmål bliver temaet for KL´s Kultur og Fritidskonference 2019 i Vejle. Sæt kryds i kalenderen d. 15.-16. maj 2019 hvor KL's kultur- og fritidskonference sætter fokus på FN's verdensmål. På konferencen zoomer vi ind på udvalgte verdensmål og ser på udfordringerne i et kultur- og fritidsperspektiv Klimaindsats, 14. Livet i havet, 15. Livet på land, 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner, 17. Partnerskaber for handling. Hvordan bidrager Fjernvarme Fyn allerede til verdensmålene? I den kommende strategiperiode vil Fjernvarme Fyn udvælge ét eller flere verdensmål, som vi vil arbejde med. Vi bidrager dog allerede til.

Mål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke - Verdensmål

En formiddag med fokus på nye samarbejdsformer, nye forretningsmodeller og ny videnskabelse. Hvordan skabes og udvikles dynamiske rammebetingelser for udvikling af grønne løsninger mellem offentlige og private aktører - og alle dem midt imellem Vi - professoren og de to venner i denne signatur - mener så afgjort, at kursen er rigtig, men vi har brug for at justere Danmarks kompas. Vi har brug for at måle, om vi rent faktisk skyder den rette fart på de Verdensmål, der virkelig flytter noget i en dansk kontekst. Det tillader vi os at tvivle på, indtil andet er bevist

Materialer Verdensmål

FN's 17 verdensmål har vundet en enorm udbredelse, men i Danmark kunder kun 16% af danskerne til målene. Det skal kampagnen DANMARK FOR MÅLENE lave om på. DANMARK FOR MÅLENE rummer GLOBAL GOALS TOUR—et initiativ, som via en omfattende turné i 48 danske byer fra maj til september 2019 har en mission om at udbrede de 17 verdensmål. De tre fattigdomsindikatorer fra Danmarks Statistik er værktøjer i rapporteringen vedrørende FN's verdensmål. 16. juli 2018 kl. 11:00 Som en del af Danmarks indsats i forhold til de 17 verdensmål, der er vedtaget af FNs generalforsamling, har Danmarks Statistik udarbejdet tre fattigdomsindikatorer De 17 verdensmål. I 2015 gik 193 lande sammen om 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene har vundet enorm udbredelse, men i Danmark kender kun 16% af danskerne til målene. Det skal der laves om ved med forskellige tiltag. Så Danmark og danskerne kan stille med verdens bedste hold for verdensmålene Nu er det muligt at tilmelde sig KL's Kultur- og fritidskonference, som afholdes i Vejle d. 15.-16. maj 2019. På konferencen zoomer vi ind på udvalgte verdensmål af FN's 17 verdensmål og ser på udfordringerne i et kultur- og fritidsperspektiv Hvilke tiltag tager regionen for at blive mere bæredygtig? Og hvordan arbejdes der med FN's Verdensmål? Pressemeddelelse fra Ingeniørforeningen, IDA. Det er nogle af de spørgsmål, vi får svar på, når IDA's bæredygtighedskaravane besøger Rigshospitalet til en konference med FN's Verdensmål som omdrejningspunkt mandag den 20. maj

16 profiler udpeget til nyt verdensmåls-pane

12-årige Victoria og hendes omgangskreds tager nu livtag med FN's verdensmål. Det sker i en ny serie børnebøger skrevet af den erfarne energi-, miljø- og klimajournalist Jesper Tornbjerg. - FN's verdensmål for 2030 bliver kun nået, hvis rigtig mange børn og voksne får dem ind under huden DxOMark is the leading source of independent image quality measurements and ratings for smartphone, camera and lens since 2008 Af STEEN HILDEBRANDT Professor, Ph.D. Tænk, hvis den danske regering fra september 2015, hvor FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget, havde taget verdensmålene til sig, havde forklaret og formidlet verdensmålene til befolkningen, havde taget verdensmålene alvorligt; tænk hvis statsministeren og andre ministre igen og igen havde talt om og fremhævet vigtigheden af. Om et års tid skal der stå 17 poster med stedsbestemt kunst, såkaldt landart, langs vadehavet med info og tanker om FN's verdensmål, og det skal esbjergensiske skoleelever være med til at udvikle. Torsdag tog de hul på projektet. Esbjerg: Hvad har FN's 17 store og meget ambitiøse verdensmål. Her kan du læse mere om FN's verdensmål. De 17 Verdensmål er samlet set den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie. Deres i alt 169 delmål handler om at løse mange af verdens største problemer. Blandt andet skal vi udrydde fattigdom og sult, sikre øget global lighed og opnå en bæredygtig verdensøkonomi

Strategi, eksperimenter og verdensmål Martin Manthorpe, Direktør strategi-, kunde- & forretningsudvikling og public affairs. NCC Danmark A/S. 15.00. Brainstorm i grupper på udvalgte cases - dialog, brainstorm og inspiration. 16.00. Opsamling på brainstorm i plenum Daniel D. de la Cour, Leading Specialist, Vand og Miljø, COWI. 16.2 Folkemødet 2019 står i Verdensmålenes tegn. Vi sætter FN's Verdensmål som ramme for Folkemødet 2019. Vi beder om, at vi sammen over de fire dage på Nordbornholm i juni arbejder på at diskutere og oversætte de globale mål til konkrete hverdagsmål for Danmark Watch Netflix movies & TV shows online or stream right to your smart TV, game console, PC, Mac, mobile, tablet and more Verdens elever skal undervises i FN's Verdensmål . Af: Sebastian Bjerril. I næste uge skal Verdenstimen på skemaet på skoler over hele verden. For verdens unge skal lære om de nye Verdensmål, der bliver vedtaget på FN's generalforsamling senere på ugen FNs 17 verdensmål sætter kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Stevns tager nu også handsken op og inviterer til borgermøde den 23. april

DE 16 VERDENSMÅL - Ledelsessysteme

Get the latest news, updates, and happenings at Google. Learn about Google's core values and company philosophy Verdensbedstenyheder.dk is tracked by us since February, 2014. Over the time it has been ranked as high as 1 569 299 in the world, while most of its traffic comes from Denmark, where it reached as high as 10 339 position Since 1946, Klipsch has been providing legendary sound through speakers, headphones & home audio. Step up your game & shop Klipsch online today

Mål 1: Afskaf fattigdom Verdensmålene - for bæredygtig

PROGRAM POLITISK KICK-OFF MØDE - FN'S VERDENSMÅL den 5. februar 2018 kl. 16.00 - 19.00 i Randers Regnskov Regions Midtjyllands regionsråd og vækstforum har ansvaret for i fællesskab at udarbejde en stra-tegi for den regionale vækst og udvikling. Temaerne for arbejdet er fastlagt i Lov om erhvervsfrem FN's verdensmål har fået meget spalteplads og generel stor opmærksomhed. Der er bred enighed om, at der med verdensmålene eksisterer store muligheder for dansk erhvervsliv i at lave god forretning og samtidig bidrage til at fremme verdensmålene Hvordan arbejder universiteter og virksomheder med FN's verdensmål, og hvad gør journalister? Hvordan understøtter vi, at det er den relevante forskning, der modtager midler og de relevante initiativer, der tages i virksomhederne, og hvordan monitoreres, at det faktisk støtter verdensmålene Udfordringer er der nok af for tidens ledere: Teknologisk eksponentiel udvikling, de 17 verdensmål og en medarbejderskare med faldende engagement og stigende stress. Det hele kan dog gå hånd i hånd, hvis vi indser, at tiden er inde til at skifte ledelsesgear og etablere et 18. verdensmål

KVINFO arbejder for realisering af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling 2030. KVINFO har særligt fokus på mål 5 om ligestilling mellem kønnene, mål 8 om anstændige jobs, mål 10 om mindre ulighed, mål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner og mål 17 om partnerskaber for handling 16.09.2016 The SDGs are closely linked with human rights and labour standards. For companies, this means human rights approaches can be linked with the SDG agenda - and that SDGs actions should build on a strong human rights foundation The Initiative is so named as it brings focused attention to this issue, moving it into the spotlight and placing it at the centre of efforts to achieve gender equality and women's empowerment. FN's Verdensmål er således udtryk for vores fælles globale ansvar og repræsenterer verdenssamfundets mål om at skabe en bedre verden. Verdensmålene handler om børn. Alle 17 verdensmål involverer børn - direkte eller indirekte - fordi børn og unge er helt afgørende for vores fælles fremtid

populær: