Home

Tandlæge løn 2017

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om

 1. af principperne i § 8, stk . 2 . Ved sådan aftale kan det bestemmes, at løn-nen også omfatter betaling for overarbejde med den virkning, at der ikke ydes overarbejdstillæg efter § 7 . Aftalen skal stå i forhold til løn, stillingsindhold og overarbejdets omfang og kan behandles fagretligt . § 2. Ansættelsesbreve Stk. 1
 2. Den gennemsnitlige løn for en nyuddannet medicinkandidat er 43.100 (det er altså før specialiseringen), og 10 år senere er månedslønnen steget til 60.200. Sidste år var der 2.558 ansøgninger til 564 pladser på Medicin
 3. Retten til fravær med løn, er dog betinget af at adoptionsmyndigheden har besluttet, at et eller begge forældre, skal være hjemme i forbindelse med at de adopterer barnet. Orlov uden løn Derudover har ansatte ret til orlov uden løn og uden anciennitetstab, således at orloven i alt kommer op på 52 uger. § 18. FERIE
 4. tandplejeres beskæftigelse hos tandlæger 2017-2020 . 2 . En tandplejer har ret til at holde fri med løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning
 5. tandlæge, som er tillagt forhandlingskompetence i forhold til andre tandlæger og ansæt-telsesmyndigheden sendes til organisationen, som inden for en frist på 7 hverdage fra modtagelsen af resultatet kan kræve optaget forhandling med ansættelsesmyndigheden. Kræves der ikke forhandling, anses forhandlingsresultatet for tiltrådt

Se listen: Her er uddannelserne, som giver millionløn. Den sikre vej til en årsindkomst på 1,3 mio. kr. er en kandidatuddannelse som aktuar. En ny liste viser lønninger for 194 uddannelser 5 tips til lønforhandlingen Kom med om på den anden side af forhandlingsbordet, og få 5 tips til lønforhandlingen fra en leder, der har forhandlet løn mere end 250 gange Overenskomster. Dansk Tandplejerforening varetager tandplejernes faglige og uddannelsesmæssige interesser samt forhold vedr. løn og arbejdsvilkår og har forhandlingsretten på de områder, hvor tandplejere har en overenskomst med arbejdsgivere

Top 20: Disse KU-uddannelser giver dig den højeste løn

Lønstatistik for Tandlæge. Medellønninger til dette job og andre inden Sundhed og Behandling, og andre nyttige statistikker Løn- og personalestatistikken bygger på oplysninger indhentet i perioden fra den 14. november 2017 til den 12. januar 2018 blandt de medlemsvirksomheder, som har overenskomstansatte. Løn- og personalestatistikken 2017 er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Dansk Industri Stk. 7. Den lange dag, jf. stk. 2, b, kan, når den falder på en helligdag eller søgnehelligdag, ikke flyttes til en anden ugedag. § 6 Aftalt arbejdsti KOMMUNALE LØNNINGER PR. 1. JANUAR 2017 Løntrin Årsløn i alt Løntrin Månedsløn i alt inkl. områdetillæg inkl. områdetillæg Gruppe 3 Gruppe Danmarks Statistik vil fremover offentliggøre tal for både den standardberegnede timefortjeneste (løn for normale timer) og fortjeneste pr. præsteret time (løn for de udførte arbejdstimer). Begreberne er blevet udviklet i forbindelse med Lønkommissionens arbejde med at analysere løn og ansættelsesvilkår i den offentlige sektor

§ 3 Løn Stk. 1 Den enkelte ansatte har krav på en individuelt forhandlet løn, jf. protokollat om løn-politik. Den individuelle løn er en fast løn, der skal udbetales månedsvis. Der kan som supplement hertil fx anvendes bonus, resultataflønning eller engangsvederlag Dansk Tandplejerforenings formand Elisabeth Gregersen hæfter sig først og fremmest ved, at der er skabt bedre lønforhold, både generelt ved en sikring af reallønnen, men også ved, at der er opnået flere uger med fuld løn for kvinder på barsel Aftale om administrative chefer 2017 til 2019 af 19. januar 2018 (chefaftalen) Hovedaftale mellem Naalakkersuisut og DJØF for ansatte indenfor DJØF området af 16. juni 1993 ; Overenskomst om juridiske kandidater og universitetsøkonomer m.fl. 2017 til 2019 af 26. oktober 2017 ; Til toppen. Klinikassistenter og tandtekniker Du kan læse alt om løn for kommunalt og regionalt ansatte her. I lønoversigterne finder du eksempelvis løn for chefer og ledere i kommuner og regioner, løn for lægesekretærer og lægesekretærelever, løn for tandklinikassistenter, løn for kontorelever og mange andre faggrupper. Lønoversigterne er senest opdateret den 1. april 2019

Din løn består af mange forskellige elementer fra forskellige aftaler og overenskomster. Det kan være svært at holde styr på, hvad rammerne er og hvem der sætter dem. BUPL hjælper dig på vej til at forstå din løn bedre, så du lettere kan gennemskue, om du får den rigtige løn Reguleringsprocenten - der er den procent man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb (31.3. 2018 niveau) for at få det aktuelle beløb - er 2,020238 %. Hvis du skal omregne et tillæg i 31.3. 2000 niveau til nyt grundbeløb i 31.3. 2018 niveau, skal du gange med 1,344105 Løn og priser i alt, nye skøn 100,0% 1,5 1,7 2,5 Løn og priser i alt Gamle skøn G.1-1 i BV2018 1,4 1,9 2,4 * 2016 er inklusiv 0,02 pct. til døgnarbejdstidsområdet og 0,14 pct. vedr. AUB. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2017, overenskomsterne samt egne beregninger Stk. 3. Deltidsansatte medarbejderes løn beregnes efter forholdet mel-lem det årlige aftalte timetal og 1924. For it-området 1872, jf. stk. 1. Be-regning af det årlige timetal sker på basis af 52 uger. § 4 Søgnehelligdage og sidestillede dage Stk. 1. Ved aftalt arbejdstid på en søgnehelligdag gives der medarbejde

mellem Nordea og Kreds Nordea om Lokal Løn. § 27 Formål Stk. 1. Formålet med Lokal Løn er at skabe en åben og gennemsigtig lønstruktur, hvor den enkeltes løn kan begrundes i forhold til ansvar, jobkompleksitet og kompetence. Stk. 2. Anvendelse af Lokal Løn skal medvirke til at rekruttere, udvikle og fastholde kvalificerede medarbejder Er uddannet tandlæge og gerne med bred odontologisk erfaring. Kan udføre almindeligt basalt tandlægearbejde såsom fyldningsterapi og endodonti og har lyst til at udføre mindre kirurgiske opgaver. Er fagligt kompetent og sætter en ære i at udføre den bedste og for den enkelte skræddersyede behandling, hver gang Arbejder du som urmager eller optiker, er vi din fagforening. Vi er eksperter i din løn, pension og overenskomst. Vi står klar med hjælp og rådgivning, så kontakt os i dag og hør, hvad vi kan hjælpe dig med Her kan du se, hvad gennemsnitlønnen er for sygeplejersker ansat i kommuner og regioner. Tallene er hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) Foreløbig pr. 1. december 2017 : 5,7703 Generelt Procentreguleringen, der fra 1. april 2012 tager udgangspunkt i lønniveauet pr. 31. marts 2012, er Finansministeriets lønoversigter udsendes primært som en støtte i det daglige arbejde for de arbejdsgivere, der anvender det statslige lønsystem ved anvisning af løn til medarbejdere.

Her finder du tabeller over de lønninger, der gælder for ansatte i private virksomheder, der er dækket Danske Ark-overenskomsten. Minimalløn 2017-2020 Minimallønninger DIO II 2015-2017 Løntabel Danske Ark april 2011 - april 2012 Løntabel Danske Ark 1. april 2012 Løntabel Danske Ark april 2011 - april 2012 Løntabel Danske Ark 1. april 2008 til 31. Offentlige lønskalaer Her finder du lønskalaer m.v. for det offentlige lønsystem fra 2005 og frem. Lønnen består af en anciennitetsbestemt basisløn samt funktions-og /eller kvalifikationsløn priser og løn stiger hele tiden, men ca. 18-19.000 som udlært. Jeg glæder mig til jeg er udlært, om et år Det er en lækker uddannelse, hvis man er lidt praktisk og husmoder-agtig, hehe. kvinde med stort K, altså. Lon Særligt for finansielle virksomheder, hvor lønsumsafgiften opgøres efter metode 2. Her er der tale om finansielle virksomheder med hovedaktiviteter vedrørende forsikring, ind- og udlån, kreditformidling, pensionsopsparing, investeringsforvaltning, betalingsformidling samt handel med værdipapirer eller valuta

Ansøgning . Tilkendelse af førtidspension forudsætter som udgangspunkt, at du som ansøger har gennemgået et ressourceforløb. Ressourceforløbet tilrettelægges med udgangspunkt i ansøgers muligheder og behov for hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse www.okportal.dk Overenskomster og aftaler mv. gældende i regioner på løn-, personale-, og praksisområdet Den særlige støtte er en økonomisk hjælp til dig, som har været ude for ændringer i dine forhold (en såkaldt social begivenhed, fx arbejdsløshed), og som har høje boligudgifter og/eller mange børn

Løn udbetalings 2019: Vi giver svaret på hvornår løn udbetales. Har du også svært ved at finde ud af hvornår løn udbetales, så har vi lavet en liste med datoer på hvornår det er. Nemt og enkelt for dig. Du finder den måned du er i tvivl om og så får du dato og ugedag. Det er værd at bemærke at løn normalvis udbetales bagud De fleste kender deres løn, og hvis din indkomst svinger fra måned til måned, kan du nederst på din seneste lønseddel se, hvor meget du har tjent til dato. Det er klart lettest at regne rådighedsbeløbet ud, hvis du har en budgetkonto, hvorfra du automatisk betaler dine regninger og faste overførsler Aabenraa Kommunale Tandpleje søger tandlæge. Da en af vores unge tandlæger søger nye udfordringer i Hovedstaden, er der en fuldtids og/eller deltids tandlægestilling ledig i Aabenraa Kommunale Tandpleje pr. 1. januar 2018 eller hurtigst derefter. Stillingen vil som udgangspunkt være delt mellem to klinikker i Aabenraa by

Sunny Hill's contract with Loen Entertainment has come to an end.. On August 18, Loen Entertainment made an official announcement on Sunny Hill's social media account. The announcement stated. Når du er flyttet til Odsherred Kommune får du automatisk brev fra Børne- og Ungdomstandplejen i din E-boks, så du kan vælge tandlæge til dit barn. Hvis der i fraflytningskommunen findes en tandlægejournal, vil vi normalt bede om samtykke til at rekvirere denne, for at kunne yde dit barn den bedste tandpleje Kings Of Leon - Full Concert 2017 R1 Big Weekend. 00:00 Wast A Moment 03:37 The Bucket 06:40 Supersoaker 10:27 Fans 14:20 Reverend 18:25 On Call 22:10 WALLS 28:35 Find Me 32:48 Crawl 37:04 Notion. Loen Skylift is located in Loen in Stryn, in the Nordfjord region, in Fjord Norway. By car. Loen Skylift is located right beside road nr 60 in Loen Village, 10 minutes from Stryn, 2,5 hours from Ålesund, 4,5 hours from Bergen and 6 hours from Oslo by car

Overenskomst for tandlæger - kl

Du har tidligere haft en løn på 18.500 kr. efter skat. Du modtager nu kun 14.000 kr. i førtidspension efter skat. Du har således 4.500 kr. mindre til rådighed, end du tidligere har haft. Det skal du gøre: Du skal have et overblik over dit nye budget - både indtægter og udgifter. Du skal tage kontakt til dine kreditorer og lave nye. afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 44/2017 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for B (advokat Mette Østergård) mod Tandlæge A (advokat Morten Ulrich) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Svendborg den 10. december 2015 og af Østre Landsrets 23. afdeling den 1. november 2016

Se listen: Her er uddannelserne, som giver millionløn

Din arbejdsgiver kan ikke trække dig i løn eller kræve, at du bruger afspadsering eller feriedage, hvis du er nødt til at gå til planlagte lægeundersøgelser eller få behandling på eksempelvis et ambulatorium på et hospital eller anden form for lægebesøg i arbejdstiden. Det er gældende regler ifølge Funktionærloven Velkomne til Hoven Loen i 2017! www.hovenloen.no Filmen er laga av Falkeblikk. NB: Klikk på HD nede i høgre hjørne på filmen

Tjek din løn - Lønberegner - Tandklinikassistent Jobinde

07.05.19 • Vi rådgiver dig . Service er ikke kun indendørs rengøring . En faglig voldgift har for nylig slået fast, at medarbejdere på Serviceoverenskomsten kan have et væsentligt bredere arbejdsområde end indendørs rengøring Institut for Odontologi og Oral Sundhed er AU's tandfaglige institut. Her uddannes bl.a. tandlæger, tandplejere og tandklinikassistenter Fagforeningen 3F er specialist i løn- og arbejdsforhold for buschauffører. Løn- og arbejdsforhold for buschauffører. Det er Transportgruppen i 3F, der forhandler overenskomsterne på dit arbejdsområde. Det er derfor hos os, du finder den faglige viden, der skal til for at sikre dig de rigtige løn- og arbejdsforhold Tandlæge søges til Holbæk kommunale Tandpleje Vi søger to tandlæger til besættelse af en fuldtidsstilling 35 timer pr. uge samt en deltidsstilling på 14 timer pr. uge. Det samlede timetal kan evt. deles på anden vis af to tandlæger. Der er tale om faste stillinger med tiltrædelse 1. april 2017 eller snarest muligt derefter

Overenskomster » Tandplejeren - Din Tandplejer forebygger

 1. Dine rettigheder omkring løn, arbejdstid, ferier og fridage, uddannelse og mange andre forhold findes i den overenskomst, som 3F har indgået med arbejdsgiverne. En række forhold er dog overladt til lokal forhandling. Spørg din tillidsrepræsentant eller din 3F fagforening, hvilke aftaler der gælder på din arbejdsplads
 2. Løn for mer- og overarbejde indgår i beregningsgrundlaget ved beregning af såvel pension som ferietillæg, feriegodtgørelse og valgfri elementer. Det er oplyst, at overenskomster 2017-2020 mellem på den ene side Danske Fysioterapeuter og Dansk Kiropraktorforening og på den anden side HK/Privat 2017 fik indføjet en bestemmelse, o
 3. - Svendborg kommunale tandpleje søger tandlæge til fast stilling. - Tandlæge søges til Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje. - Tandplejen i Gentofte Kommune søger to tandlæger. 5 dage fast og 4 dage barselsvikar
 4. Som tandlæge kan du blandt andet åbne din egen klinik eller blive ansat i den offentlige tandpleje. Din primære arbejdsopgave bliver at undersøge og behandle sygdomme i tænder, mund og kæbe hos dine patienter. Du skal også vejlede dine patienter i, hvordan de kan forebygge sygdommene
 5. Medarbejderen har som udgangspunkt ikke krav på fri med løn, når han/hun skal til læge eller tandlæge, fx til regelmæssige undersøgelser, tandeftersyn og lignende. Fraværet skal så vidt muligt placeres uden for arbejdstiden. Er dette ikke muligt, skal medarbejderen aftale med sin arbejdsgiver, at han/hun holder fri uden løn
 6. dst i løn nederst.

Tandlæge UddannelsesGuide

5.000 tandklinikassistenter får ny overenskomst ..

 1. Danmarks borgerlig-liberale tænketank. CEPOS udsender i dag en analyse, der opgør de konkrete skattestigninger, som Socialdemokratiet har fremlagt i udspil siden valget i 2015
 2. isteriet. Bilag 1. Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens § 2 stk. 1, nr
 3. For at udjævne geografiske forskelle i leveomkostninger er der områdetillæg knyttet til løntrinnene. Løneksemplet er beregnet i område 0. Den laveste løn gives i provinsen - den højeste i hovedstadsområdet. Vær opmærksom på, at eksemplet er beregnet før skat. Den udbetalte løn vil altså afhænge af din personlige skatteprocent
 4. imum overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende uddannelsesområde. Virksomheden skal betale løn til sine elever i hele praktiktiden, også under skoleophold. Virksomheden kan dog modtage refusion fra AUB for disse perioder
 5. Lønnen er ikke fulgt med ansvaret - se hvad en skoleleder tjener. Af: Karen Ravn, Maria Becher Trier. Lønnen er ikke fulgt med det øgede ansvar, når skolerne bliver slået sammen, sagde formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal forleden i en kommentar til problemerne med at skaffe skoleledere
 6. Er du frisør eller kosmetiker, er vi din fagforening. Hos os kan du få hjælp og rådgivning om din løn, pension eller arbejdsforhold. Vi er eksperter indenfor dit fag og forhandler din overenskomst
 7. Sekretariatet har telefontid kl. 10-15 mandag til fredag.. Du kan altid sende os en mail på ff@farmakonom.dk, så vil vi besvare den hurtigst muligt. Vi kan bedst hjælpe dig med et præcist svar, hvis du opgiver dit medlemsnr. i din mailhenvendelse

Se overenskomsten Finansforbundet

 1. du er fyldt 30 år ; du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv; den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andr
 2. tjenestefrihed med løn i relevant omfang kan der tages konkrete hensyn i tilrettelæggelsen af opgaverne. I Hjørring Kommune gives der frihed med løn i relevant omfang i forbindelse med svære sociale begivenheder, f.eks. sygdom og dødsfald hos nærtstående. Frihedens omfang fastsættes i dialog melle
 3. Odontologisk Institut. Odontologisk Institut ligger på Nørre Campus og er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Instituttets kerneopgaver er uddannelse af tandlæger og forskning i tandlægefaglige og relaterede emner

Skatteberegneren_2017 finder du på www.pengeuge.dk. OPGAVE 5 Beregn nu Peters (se næste opslag) disponible indkomst i de 6 forskellige kommuner. Brug eventuelt regnearket Skatteberegneren_2017. Prøv at foretage mindst en af beregningerne uden brug af regnearket. INFO I 2017 er personfradraget på 33 800 kr., hvis man er under 18 år Onsdag den 8. maj holdt Banedanmark og Frederikssund Kommune informationsmøde for borgerne i Vinge. Her kunne de blandt andet høre, at byggeriet af Vinge Station begynder i efteråret og forventes færdigt i sommeren 2020 Løn beregneren hjælper dig med at udregne din løn efter skat, ud fra de vigtigeste skatte parametre. Resultatet er en god indikator for hvad du får udbetalt efter skat, men da mange faktorer spiller ind kan det faktiske resultat variere 4 søvnapnø 2017 1. Jan Ovesen, speciallæge, søvnmedicin 2. Søvnforstyrrelser og behandling Obstruktiv søvnapnø RLS, Restless Legs, uro i benene PLMS, Periodic Leg Movements during Sleep Narkolepsi Insomni 21.08.2017 Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra juni 2017. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. samt evt. andre love (Nyt dagpen-gesystem for fremtidens arbejdsmarked) (Nov I) Formålet med lovforslaget er at videreføre principperne i det nye dagpengesystem for løn

Tema om løn på www.pla.dk I PLA får vi ofte henvendelse om løntillæg og bonus/engangstillæg til klinikpersonalet. Derfor har PLA lavet et tema på hjemmesiden, som behandler nogle af spørgsmålene om løn. Du kan få svar på, hvad du juridisk er forpligtet til, hvordan du kan bruge løn som ledelsesværktøj samt beregne løn for dine. tandlæge. Planlagte besøg bør ligge uden for arbejdstiden - er dette ikke muligt, skal friheden aftales i dialog med leder, idet der skal tages hensyn til arbejdspladsen, borgere og kolleger. *Nærområdet vil sige nær din bopæl eller i Næstved kommune. 3. Ved lægeordineret henvisning, kan du få fri med løn ved besøg uden fo Din løn som forvaltningsdirektør består af to dele: En af Djøf aftalt løn og individuelle tillæg. Den af Djøf aftalte løn består af en grundløn og eventuelt særlige tillæg. Grundlønnen er afhængig af kommunens indbyggertal. Hvis der bor under 60.000 indbyggere, er din grundløn også afhængig af antallet af forvaltningschefer Der ydes fuld løn under fraværet. Fraværet medregnes i ancienniteten. Der er mulighed for at aftale yderligere orlov uden løn. Elevtiden forlænges med den periode, eleven har været på barselsorlov, såfremt denne periode udgør mere end 10 % af den fastsatte elevtid. Stk. 2 - Beskyttelse af gravid Om kalender 2017 Kalender 2017 bliver lavet automatisk og vises altid online. Der vises også månedskalendere for 2017 med ugenumre, hvis du klikker på en af månederne ovenover. Derudover vises der også skudår, årstider, sommer- og vintertid, Månens aktuelle position i 2017, månekalender 2017 og verdensure via menuen øverst på siden

Prisen er pr. 1.10.2017 4025 kr. Spørg os hvis du vil vide mere. Hør mere om vores tandpleje. Kontakt Tandlægerne i Rosengårdcentret i Odense på Fyn og hør mere om vores tandpleje. Du kan kontakte os på telefon 66 15 80 35 Vi afgør sager om erstatning, når patienter er kommet til skade ved behandling på hospitalet, hos lægen eller ved bivirkninger fra et lægemiddel. Læs mere her Kategorier af ansatte med færre end tre årsværk er ikke taget med, så derfor er listen ikke udtømmende. Rektor og den øvrige ledelses løn er dog med, idet vi her har fået tallene direkte fra KU. Sammenlign evt. med løntallene fra 2013 ved at følge linket. 1. Rektor: 1 årsværk: 147.933 kr. 2. Prorektor: 2 årsværk: 128.751 kr. 3

Gruppe-2-takster Lægen modtager honorar for patienter fra sygesikringsgruppe 2, svarende til gruppe-2-takster. Derudover kan lægen opkræve et privat honorar hos patienten, når denne er i sygesikringsgruppe 2 Elektrikeruddannelsen er en moderne teknisk erhvervsuddannelse, hvor du både bruger hænderne og hovedet. Uddannelsen varer 4 - 4½ år, og du får løn under hele din uddannelse Den gennemsnitlige tandlæge omsætter ifølge Tandlæge-foreningen for 2-3 millioner kroner årligt og klinikejerens løn udgør ca. 35 pct. heraf svarende til mellem 800.000 og 1 million kroner.4 Boks 2: landssamarbejdsudvalget for tandlægehjælp og de regionale samarbejdsudvalg Landssamarbejdsudvalget er et privatretligt klageorgan, de

Er tandlæger korrupte? - Hyggesnak - Heste-Nettet

Hvis du vil have en høj løn når du er færdig med uddannelse, skal du læse aktuar, statsvidenskab, MBA, civilingeniør eller læge. I top 10 af de bedst betalte stillinger findes også revisor, mejerividenskab og advokat. De uddannelser, der giver den mindste startløn er billedkunstner, tekstildesigner og kulturstudier. Relaterede artikle Den gennemsnitlige ledighed for nyuddannede er over 13 procent, men der er stor forskel fra branche til branche, viser en ny analyse. I omegnen af hver femte nyuddannede erhvervsakademiker eller. Tandbehandling (2019) Her kan du se, hvad danmark giver i tilskud til tandbehandlinger. Alle tilskud er i danske kroner. Det er en betingelse for at få tilskud, at tandbehandling er udført af en privatpraktiserende tandlæge i et EU-/EØS-land

Tandlægeforeningen lønhåndbog ProLø

Som oftest skal medarbejdere have en bestemt anciennitet, før de har ret til løn fra virksomheden. Der kan ligeledes være forskellige anciennitetskrav, afhængig af om medarbejderen er fraværende på grund af sygdom eller en arbejdsskade. Lønnen under sygdom er ikke nødvendigvis den samme som løn ved arbejde På Aarhus Kommunes hjemmeside finder du information, service og selvbetjeningsydelser fra Aarhus Kommune. Du kan også følge med i det politiske arbejde i Aarhus Kommune og se ledige stillinger i Aarhus Kommune Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer Behandl os ordentligt tager rundt i landet i 2019 for at møde borgerne. Det gør vi fordi borgerne skal vide hvem det er som sidder bag skærmen og hjælper borgerne online dvs. pr. mail eller via Facebook grupperne Lørdag d. 25.maj-2019 Læs mere.. En relativt lille og rutinemæssig afskedigelsessag fra Aarhus har fanget opmærksomheden fra de helt store arbejdsgiverorganisationer. Sagen går i korte træk ud på, at en aarhusiansk tandlæge opsagde en medarbejder i fleksjob efter vedkommende udeblev fra en sygefraværssamtale

Tandklinikassistent UddannelsesGuide

Tandlæge løn og lønstatistik sundhed og behandlin

Acceptér cookies. Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Klik på OK eller gå videre på Virk for at acceptere cookies. Du kan sige nej tak til statistik ved at klikke her.Vi bruger en cookie for at huske dit nej Ikke færre end 30 af landets borgmestre står sammen om ønsket om en reform af det kommunale udligningssystem. Også Skives borgmester Peder Christian Kirkegaard har skrevet under på et åbent brev til Folketinget, hvor de argumenterer for, at tiden er inde til at nedsætte en uvildig kommission, der skal udarbejde et nyt og fair udligningssystem Nyheder Nyt it-system på ældreområdet kan påvirke svartider. 14-05-2019 Nyt it-system på ældreområet kan i øjeblikket give dage med lidt længere svartid på telefonerne FLERE GRATIS P-PLADSER 1. maj kommer der markant flere gratis p-pladser i Kolding midtby, taksten for at parkere på de resterende betalingspladser hæves, og de forskellige parkeringslicenser bliver digitale

Udover den angivne løn aftales der lokalt på skolerne yderligere tillæg. Tiltræd ikke en stilling - og sig ikke en evt. nuværende stilling op - før lønnen er aftalt for den nye ansættelse. Det er din tillidsrepræsentant, der skal forhandle evt. løntillæg for dig som nyansat. Stx, hf-kurser og VU Brugt i vores folder om løn og pension. 1. januar 2017 får du en generel lønforhøjelse på 1,20 % Tandlæge søges til Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje Læge- og tandlægebesøg bliver som udgangspunkt sidestillet med sygdom. Det gælder både, når der er tale om helbredende og forebyggende besøg. Derfor har du som funktionær også ret til at gå til læge og tandlæge i arbejdstiden uden at blive trukket i løn

Finansforbundets Standardoverenskomst 2017 by - Issu

Hvis et besøg hos læge, tandlæge eller speciallæge og lignende i arbejdstiden skyldes uarbejdsdygtighed, er der tale om sygdom, og arbejdsgiveren skal derfor yde betaling for fraværet, som var det sygdom. Ambulant behandling Er der tale om ambulant behandling har medarbejderen ret til sygedagpenge for fraværstiden Medianen er den midterste løn i en gruppe, når lønningerne er sorteret fra den mindste til den største. Medianen er således den løn, som halvdelen af gruppen ligger på eller under. Nedre kvartil inden for samme ordnede lønninger angiver den løn, som den laveste fjerdedel af gruppen ligger på eller under Randers Kommune Hvor å bliver til hav, hvor det ferske bliver sal 12. maj 2019: Omfattende telefonproblemer i Region Syddanmark gør, at patienter for øjeblikket kan have svært ved at komme igennem Ved besøg hos læge, og tandlæge, i arbejdstiden, ydes frihed med normal løn i op til 2 ti-mer. Ved besøg hos sygehus, og speciallæge, i arbejdstiden, ydes frihed med normal løn i op til max 4 timer. Ovennævnte er ikke gældende for gentagne behandlingsforløb. Medarbejderen skal forsøge at placere ovennævnte besøg uden for arbejdstiden

populær: