Home

Familieformer psykologi

Fire familietyper Psykologi Noter - studienet

Denne familiedefinition blødte man op for i 1991, da man indlemmede andre familietyper i statistikkerne. I dag opererer Danmarks Statistik med ikke færre end 37 familieformer. Man regner for eksempel enlige, der bor sammen med et barn eller flere børn, for at være en familietype, men inden 1991 blev de betegnet som 'enlige' Andre familieformer. Storfamilien består af flere kernefamilier, typisk et forældrepar med voksne sønner eller døtre og disses ægtefæller og børn. I samfund, hvor storfamilien er almindelig, er der ofte faste regler for, hvor det nygifte par skal slå sig ned forståelse af forskellige familieformer og deres syn på skilsmisse. 372 af børnene lever selv i skilsmissefamilier og har besvaret spørgsmål om deres oplevelser under og efter skilsmissen. Spørgeskemaundersøgelsens resultater er suppleret og uddybet via interview med 11 elever fra 5. klasse på to forskellige skoler. Familieli

Det sociale akvarium - Alle er sammen, men uden egentligt at være fælles om noget. Derfor navnet, da det minder om fisk i et akvarie. Eksempelvis er familien samlet, men den ene er på pc'en, den anden ser tv og den tredje læser Den moderne socialpsykologi beskæftiger sig endvidere med analyser af sociale, etniske og kønsrelaterede problemer. Vigtige forskningsretninger inden for socialpsykologien er bl.a. handlingsteorier, rolleteorier, etnometodologi, symbolsk interaktionisme, kritisk psykologi og socialkonstruktionisme. Den sidstnævnte hævder, at sociale. Og det er som om, at hvis man har etableret en anderledes familie, så er det ligesom mere legalt at spørge ind til, fx hvordan man har skabt børnene, hvorfor og hvilke overvejelser, man har gjort sig. Spørgsmål, som man aldrig ville stille til en traditionel familie, i hvert fald ikke hen over et middagsbord - Et psykoanalytisk studie af den homoseksuelle familiekonstellation Af Mathilde Balle Kristensen, 20104123 10. Semester, Psykologi Aalborg Universitet, 29. maj 2015 Vejleder: Liselotte Grünbaum Rapportens samlede antal tegn 190.636 Svarende til antal normalsider: 79, Nye familieformer Eksempler på emner : Kernefamilien er i opbrud, og både nye og traditionelle kønsidentiteter er i spil i takt med, at kønsarbejdsdelingen forandrer sig. Sverige har lanceret en feministisk udenrigspolitik, som ændrer fokus i international politik, blandt med et alternativt begreb om sikkerhed

Det er ikke svært at finde opsigtvækkende eksempler på nye familieformer. For nylig viste DR den amerikanske dokumentar Donor Unknown. Her fulgte man en gruppe efterkommere af en anonym sæddonor, da det lykkedes dem at finde hinanden og siden den mand, hvis sæd havde gjort deres tilblivelse mulig Mental robusthed (træne mentalt): Positiv psykologi, fokus på menneskets ressourcer. Fokus på de positive følelser, de relationer, en bevidsthed om ens styrker, problemløsning og selvregulering. Passende grad af mentalisering: mellem 25-35 %. Mentaliserer man for meget kan man ende med at få stress ser vi på forskellige familier og familieformer. Vi ser både på, hvordan nogle voksne har svært ved at vænne sig til at tage ansvar og være forældre. Til sidst gennemgår vi Bowl-by og ser på tilknytning - tilknytningsmønstre, indre arbejdsmodeller og tryg basis/sikker base. 6. Eriksons psykosociale faser side 36 UNGDO Psykologsamtaler eller gruppeforløb. Behandling og forebyggelse af stress, angst og depression. Tlf: +45 2634 6466 mail@arbejdspsykologisk.d Tidligere havde man udelukkende mulighed for at kommunikere mundtligt, hvis man var til stede på samme lokalitet, som den man ønskede at tale med. Men med telefonens, mobiltelefonens og ikke mindst internettets fremkomst er det blevet muligt at kommunikere over store afstande

Her er Danmarks 37 forskellige familieformer - TV

 1. Betydningen af familien har således ændret sig markant. Vi kan vælge den til og fra, og vi kan bruge den til individuel selvudfoldelse, hvor man tidligere måtte underlægge sig normer og andres behov
 2. Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Undervisningsmateriale til stx, hf, hhx og htx Samfundsfag, Samtidshistorie, Dansk, Historie, Mediefag, Psykologi oversigt indledning s.4 s. 5 S. 6 S. 7 Hvorda
 3. Det traditionelle samfund - frem til 1850 (1870´erne) Det moderne samfund - 1850-1970´erne (tydeligt fra 1950´erne og 60´erne og frem) Det senmoderne samfun
 4. Psykologi er et populært og mangfoldig fag som spenner fra medisin via biologi til samfunnsfagene. Vi tilbyr fem ulike studieprogrammer til deg som er interessert i psykologi. Hvilket av.
 5. Institut for Psykologi, København. 1.2K likes. Ved at følge vores facebook-side kan du holde dig opdateret om interessante begivenheder som instituttet..

 1. Positive psychology is the scientific study of what makes life most worth living, or the scientific study of positive human functioning and flourishing on multiple levels that include the biological, personal, relational, institutional, cultural, and global dimensions of life
 2. dre holdt op for omkring 10-50.000 år siden.« Pinker peger altså frem mod, at menneskets hjerne måske slet ikke er så stenalderagtig endda
 3. Først blir eg litt frustrert: Denne psykologen snakkar jo ikkje om psykologi! Men då ho kjem inn på kva som styrer menneska, skjønar eg det: For Hanne Haavind er psykologi ein grunnkategori, den er argumentasjonen som styrer våre val, i kjærleiken, i forplantinga, i omsorga

Den postmoderne psykologi Ifølge den postmoderne tænkning var dannelsen af identitet - frem til omkring midten af det 20. århundrede - noget Traditioner i opløsning forholdsvist ukompliceret. I hvert fald for de fleste. Indtil da definerede individet sig nemlig ud fra strukturelle forhold som Den postmoderne psykologi & Familieformer i den senmoderne velfærdsstat samt familiens betydning for unge Oplæg for Livsmod 28. april 2015 Ved Karen Margrethe Dahl, SFI Dagens spørgsmål Hvad er den historiske, samfundsmæssige o Har du svært ved at beslutte dig? Kan du heller ikke beslutte dig? Vi vader i valg og dilemmaer, og vi er så bange for at vælge forkert. Men i virkeligheden er der kun én ting, vi bør frygte­­­ - nemlig at stå stille og ikke turde at satse Speciale i Psykologi ved Aalborg Universitet. Titel: Skilsmissebørns Tilknytning til en Partner i Voksenlivet. During the last couple of decades divorce rates in Denmark have raised considerably, resulting in a generation where a third of all children

vi i vores egne liv oplever en fornyelse af familieformer. Derudover ser vi også i højere grad, at medierne har fokus på menneskets værdier i form af diverse livsstilsprogrammer. Vi har en forestilling om, at familien før i tiden var en økonomisk enhed og en dynamisk funktion, der hang sammen. Var man mer Faget har derfor et godt potentiale til at indgå i samspil med andre fag. I psykologi ville det mest oplagte samspil være med faget dansk. Her vil psykologi kunne bidrage med en nuancering af analyserne af de læste tekster, både litteratur- og sagprosatekster Når vi anvender begrebet negativ identitet i psykologi og samfundsfag skal vi derfor være bevidste om dette faktum. I det kommunistiske diktatur Sovjetunionen (1917-1991) skete det ofte, at folk med udprægede forkerte meninger blev tvangsindlagt på psykiatrisk sygehus uden at være psykisk syge - eller fik domme, der sendte dem til. Loven ekskluderer. Selv om det er mere og mere almindeligt, at homoseksuelle, singler og andre, der lever i alternative familier, får børn, kan de stadig opleve, at de ikke har samme rettigheder som forældre, der lever sammen i et konventionelt parforhold Men det kan samtidig kritiseres for at være for abstrakt, hvis man er interesseret i at forstå mere nutidige udviklingstendenser i forskellige familieformer (Westerling, 2012). Den danske sociolog og socialforsker Karen Magrethe Dahls (2014) studie af familiepraksis og opdragelsesformer viser et mere nuanceret billede end Sommers fremstilling

De traditionelle samfund udfordres af viden og muligheder, der ofte bryder med de traditionelle magt-mønstre og sædvaner. Eksempelvis kan man let forestille sig, at folk, der lever på landet i Afrika, vil rejse ind til byer eller andre steder, hvor chancerne for arbejde er bedre Lars Dencik, född 17 maj 1941 i Borås, är en svensk socialpsykolog.Han är professor emeritus i socialpsykologi vid Roskilde universitet.. Lars Denciks föräldrar fick 1939 asyl i Sverige på grund av Nazitysklands förföljelse av judar i det ockuperade Tjeckoslovakien. [1

psykologi - opfattes som den rekvisit, indi-videt iscenesætter sig selv med i en given si-tuation. Den kunne være det, der markerer et tilhørsforhold til en bestemt gruppe i den arena, man færdes i, eller den rekvisit, der for-tæller en bestemt historie om en. Altså en identitetsmarkør, der kan forvaltes uhyre for til professor i psykologi Gordon Harold fra University of Sussex, UK, som med deling af sit overblik over den internationale forsk - ning har været en stor hjælp. Til sidst en stor tak til Nordea-fonden for denne spændende op-gave, der har dannet baggrund for mange interessante drøftelser og overvejelser på kontoret og i vores private liv

o Psykologi - Transition - Relations-dannelse - Efterfødselsreaktioner o Sundhedsvæsenets anbefalinger og tilbud under graviditet - Gravide med særlige behov (Smidt 6 timer inkl. fremmøde (Peitersen, Pedersen og Pryds 2014, 20-28) Fosterets normale udvikling (Sundhedsstyrelsen, Anbefalinger for svangreomsorgen 2013 Denne bog om oplevelsesorienteret familieterapi er noget helt særligt. For enhver, der gerne svælger i Yaloms mange gode tekster, vil dette være en perle, som tilnærmer sig samme klasse Men selvom alternative familieformer er mere og mere udbredte, kræver det stadig stor styrke af 'vælge dem', mener Jesper Bay-Hansen. Læs også: 6 gode råd til den sammenbragte familie Han henviser til, at man sagtens kan møde fordomme fra andre, og at det kan kræve sin kvinde eller mand at stikke ud fra mængden Indehaver af konsulentvirksomheden Super Navigators ApS, der er specialiseret i at skabe fleksible arbejdskulturer, der tiltrækker og fastholder talenter. Stifter af B-samfundet.dk som arbejder for mere fleksible samfund, der understøtter forskellige familieformer, arbejdsformer og døgnrytmer. Organisationen har medlemmer i 50 lande

De 4 familietyper i det senmoderne samfund by marie - Prez

 1. Mest af alt er det dog, at skabe dialog og debat om emnet. Jeg er sikker på, at der i fremtiden bliver behov for et langt mere nuanceret billede af hvad familie er og kan, end den som kernefamilien i dag tillader. Måske de forskellige familieformer som eksisterer i dag, kan bidrage til hinanden. Det har jeg i hvertfald nogle bud på hvordan
 2. Den canadiske professor i klinisk psykologi, Jordan B. Peterson, har på rekordtid opnået verdensberømmelse med sin seneste bog og sine YouTube-indslag. Helt fortjent. Jordan B. Peterson: 12 REGLER FOR LIVET - EN MODVÆGT TIL KAOS. Oversat fra engelsk af Ulla Oxvig efter 12 Rules for Life - An Antidote to Chaos
 3. Mor og far er skilt men bor sammen med deres otte børn. Familien Tatarczuk fra Viborg kalder sig selv for en kærlighedsfamilie. Her bor mor og far sammen - selvom de er skilt og har nye kærester
 4. Brud og konflikter mellem voksne søskende stammer fra opvæksten - og de roller man har fået fra forældrene. 6 gode råd til at løsrive dig og få et bedre forhol
 5. Jeg har også nogle ideer, men det bliver nemlig lidt for hurtig noget med kønsforskelle, så det kunne jo være andre der ikke var påvirket af selve undervisningen havde andre ideer :- ) f.eks. er subjektivering jo meget bredt og kunne rumme nogle gode ideer som jeg måske ser mig blind på pga. jeg er præget af undervisningen
 6. Med udgangspunkt i den modsætning mellem kontinuitet og forandring, som forskningen i familieliv og familieformer afdækker, beskriver og diskuterer bogens forfattere betingelserne for familiens liv i det nye årtusind. Hvad betyder de store forandringer i det moderne samfund for den måde, vi lever på
 7. Gennem de seneste årtier er talrige nye familieformer dukket op i kølvandet på fertilitetsteknologien, som gør, at det i dag er muligt at få børn, uden der er både en mand og en kvinde i parforholdet. I debatten har der været luftet forskellige antagelser om, hvad det eventuelt gør ved.

Den amerikanske sociolog og psykolog Carey Keyes med hovedfokus på positiv psykologi foreslår, at mental sundhed og psykisk sygdom bør betragtes som to forskellige dimensioner: Den ene dimension, psykisk sygdom, spænder fra fraværet af psykisk sygdom til svær psykisk sygdom Adskillige af disse psykologiske og pædagogiske teorier rummer i øvrigt også sociologiske og kulturteoretiske elementer. (Bilag 1 til Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse, august 2012) Kurset er ikke en introduktion til de 2 fag (pædagogik og psykologi) der er nævnt i dimensionen, men omvendt er det klart at fagene. Psykologi handler om de måder vi mennesker reagerer på i bestemte situationer, og hvordan du kan være med til at støtte og give relevant omsorg. Indhold i faget kan fx være: psykologi som videnskab, fag og vinkel på jordemoderens praksis. At blive forældre - identitetsteori. Graviditetens psykologi - transition og udvikling Lene Winther I Familieterapi. 153 likes. Jeg tilbyder individuelle, par eller familiesamtaler. Hos mig vil du opleve nærvær og en oprigtig interesse i at..

Den senmoderne familie Psykologi Note

Denne bog handler om søskende. At være søskende, at have søskende og få søskende er vilkår i rigtig mange børns liv. Reelt ved vi meget lidt om, hvad børn og unge i Danmark selv forbinder med det at være søskende, hvem de tænker som deres søskende og hvad de gør eller ikke gør sammen Æresrelateret social kontrol bryder med individuelle rettigheder, altså retten til at bestemme over egen krop, følelser, relationer og identitet. Denne bog giver fagfolk et solidt ståsted, når de møder udfordringer med denne form for social kontrol

Kritikere: Etisk Råd stempler nye familieformer Informatio

Få Mennesket i postmoderniseringen af Lars Dencik som e-bog på dansk - 9788778422156 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com En super dejlig bog om alle de forskellige familieformer der er her hjemme og rundt om i verden. I nogle familier er der mange medlemmer i andre ganske få. En familie kan også blot være to

Eksperter: Nye familieformer afspejler tiden - politiken

 1. rende bliver stillet én af tre forskellige mulige opgaver. I Jura og psykologi opgaver stilles et tillægsspørgs-mål inden for det samfundsvidenskabelige område. I socialt arbejdes opgave, er det samfundsvidenskabeli-ge område inkluderet i opgavens analyse del. Den skriftlige opgave relaterer sig til modulets læringsmål
 2. På denne studieretning opnår du engelsk på højeste niveau, samtidig med du får indsigt i danske og internationale samfundsforhold samt menneskets psykologi. Studieretningsfagene supplerer hinanden på en lang række områder og giver mulighed for projekter, hvor man f.eks. kan beskæftige sig med internationalisering, kulturforståelse.
 3. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 4. Netavisen om tro, etik og eksistens: Kristeligt Dagblad er avisen til alle danskere om livets store spørgsmå
 5. ister takker af - to og et halvt år med frihed, faglighed og dannelse Det er ikke nogen hemmelighed, at årets folketingsvalg bliver punktummet for

En afgørelse af forældremyndighed, bopæl eller samvær bør altid bero på en konkret vurdering af, hvad der er bedst for det enkelte barn, hvilket både kræver en psykologisk vurdering af barnet, en psykologisk vurdering af forældrenes omsorgsevner og - ikke mindst - en vurdering af, om forældrene kan samarbejde til barnets bedste Forskellige familieformer, netværk og dets betydning Retlig regulering og centrale myndigheder på området herunder internationale konventioner Metoder inden for socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og de-res familier Inddragelse af og samtale med børn og unge Færdighede Andre familieformer: Regnbuebarn.dk. Hjemmesiden henvender sig til alle, der ønsker at få børn uden at leve i den traditionelle kernefamilie med far, mor og børn. Har blandt andet et åbent forum og mulighed for at søge profiler, som ønsker at blive forældre. Delebarn.d De typiske behandlingsmetoder. Behandlingen af psykiske lidelser sker ved forskellige biologiske, psykologiske og sociale metoder. De biologiske behandlingsmetoder retter sig mod en eventuel tilgrundliggende legemlig sygdom eller påvirkning med alkohol eller andre narkotiske stoffer Familien er arena for kærlighed, skænderi, forsoning og opladning. Tre professorer samler trådene i bogen Familie og børn i en opbrudstid Familien. Den pukkelryggede. Den omklamrende. Den trygge. Uanset om billederne er positive eller negative, så er familien ikke til at komme udenom. Den har.

Familien under forandring faktalin

Disse nye familieformer kaldes bl.a. den moderne familie, et familiemønster som er mere fleksibelt og uforudsigeligt, hvor mor og far ikke nødvendigvis bliver sammen, men lever som single forældre eller finder nye partnere, som også har børn fra tidligere forhold. Enlig forælder: Ny partner - hvordan Hej, jeg skal til vejledning i morgen, og jeg har valgt at skrive om regnbuefamilier. Dog ved jeg ikke helt hvordan jeg skal gribe det an mht. fokus på opgaven - altså hvad jeg skal konkretisere det ind til Et humanistisk værdigrundlag - det nordiske humanistmanifest (1) Humanisme er et sekulært livssyn. Det har som sit udgangspunkt, at mennesker er en del af naturen, født frie, alle med samme værdighed og rettigheder, og udstyret med fornuft og samvittighed View Karen Marie Ramstad Gunnerud's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Karen Marie Ramstad has 9 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn. Familielivet og livet i institutionen er to verdener, som er grundlæggende forskellige og betydningsfulde for barnet på hver sin måde. Hver verden har sine adfærdsforventninger til barnet og indebærer særlige udfordringer, som barnet skal håndtere (Dencik og Jørgensen, 1999:246)

De mange familieformer og arbejdsformer betyder, at balancen i høj grad skabes gennem individuelle valg . Balancen handler om at forene produktivitet og livskvalitet, og metoden er at lære at strukturere og navigere. At leve er at navigere. En supernavigatør. Når du er i balance, er du, hvad jeg betegner som, en supernavigatør Dorte Marie Søndergaard works as a professor at Aarhus University, School of Education in Denmark. Her research focus include empirical and theoretical analyses of social marginalization and.

familie Gyldendal - Den Store Dansk

Pia P skriver Hej. Jeg skal til eksamen i psykologi om et par dage, hvor emnet er identitetsdannelse. Jeg inddrager Jerome Bruner - fortællingens betydning for selvdannelse samt G.H. Mead - selvopfattelsen og dens udvikling. Jeg bruger ordet identitetsdannelse mens mine teoretikere anvender selvet og selvopfattelse Tiden er inde til at sætte overliggeren så højt, at vi ALLE (skoler, kommuner, forældre, uafhængige konsulenter mv.) går efter et fælles mål - at give vores børn - fremtidens Danmark - de bedst mulige kompetencer på det personlige, faglige og sociale område med udgangspunkt i hvert enkelt barns unikke egenskaber Appen, der er lavet i et samarbejde mellem Søren Sander, direktør for et app-udviklingsfirma, og Gert Martin Hald, der var censor for Sanders speciale i psykologi i 2012. Specialet, der er klausuleret, omhandlede efter sigende grimme skilsmisser, hvad det så end er Hvad er karakteristisk for børns og unges identitetsdannelse i det nuværende samfund. Med udgangspunkt i en definition af identitetsbegrebet fokuseres og di.. Når det gælder i relation til de mindre børn, viser min erfaring mig dog, at børn ofte er rigtig gode til at indordne sig under de nye familieformer. Rigtig mange ser rent faktisk den ekstra forælder som noget oveni. En bonus. Det skal altid være med respekt for barnets biologiske forælder. Barnet har både en mor og en far

Man må hilse denne velafbalancerede bog om familiens sociologi, psykologi og - i mindre omgang - historie velkommen. Uanset at man har haft på fornemmelsen, at et paradigmeskifte var undervejs, og at der behov for at tænke radikalt moderne om den radikalt moderne familie, er det først med dette samleværk, at perspektivet for alvor folder. Samantha Tornello, studiets hovedforfatter og ph.d. kandidat i psykologi ved University of Virginia, sagde: Dommere træffer ofte beslutninger om forældremyndighed uden at vide, hvad der rent faktisk kan være i børns interesse, baseret på psykologisk forskning 1 STUDIEMATERIALE DeT eR sÅ DeT nYe Af Line Knutzon TeATReT VeD sORTe HesT SPILLEPERIODE: 11. sep. - 24. okt. 2015 MAN. - FRE. KL. 20, LØR. KL. 17

KRAKTERISTIK FOR DE 4 FAMILIETYPER - spinke

AT står for 'Almen studieforberedelse', og er er et samarbejde mellem fag på tværs af naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.I gymnasiet skriver eleverne AT-opgaver gennem alle tre år for at forberede dem på afgangsprøven i AT, som skrives og forsvares mundtligt i 3.g Lectio - Studieadministration og kommunikation: Skema, Lærerløn, Timeregnskab, Bogdepot, Fravær, Karakterer, Spørgeskemaer, Konsultationer, Dokumenter, Beskeder.

Request PDF on ResearchGate | On Jan 1, 2008, Linda Kahlin and others published Sociala kategoriseringar i samspel : Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samta Forskellige familieformer. Læs om tre forskellige måder at være værtsfamilie på her: Par/singler med børn. Par/singler uden børn. Par/singler med udeboende børn. Hverdagen for studerende på DIS. Hør to af vores tidligere studerende fortælle om, hvordan det var at bo hos en dansk værtsfamilie i fire måneder imens de læste på DIS foreldre. Det kan bety en familie der foreldrene er av samme kjønn, men også mer alternative familieformer, for eksempel der to lesbiske og to homofile menn har bestemt seg for å være foreldre sammen, to kvinner som deler omsorgen med barnets far, eller der to menn får barn med en kvinne og alle tre skal være omsorgspersoner for barnet.

socialpsykologi Gyldendal - Den Store Dansk

familieformer på. Hun viser, hvordan tilknytning og familie-relationer kan opstå på de mest overraskende måder, samt hvordan børn og dyreunger har en høj grad af fleksibilitet i forhold til, hvem der er en 'god nok' omsorgsgiver. Bliv klogere på: Hvordan tilknytning i familien kan opstå på mange forskellige måder Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er vores opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat Du kan sagtens blive værtsfamilie selvom du ikke har børn. Vi har både par og singler, som åbner deres hjem for vores studerende. Alle familieformer er repræsenteret hos DIS, for det vigtigste er, at du er nysgerrig og har lyst til at dele din hverdag med et ungt menneske fra et nordamerikansk universitet igennem fire måneder Pejorative opførsel psykologi siri, har du kæledyr? Jeg vil ikke tyrkiet hotel for singler. Instant checkmate giver ikke forbrugerrapporter og er ikke et forbrugerrapporterings bureau. For dette accepterer tukta ikke at se sin søn i flere måneder på et tidspunkt, hvor hun er i eifel Kirsti Ramfjord Haaland er spesialist i klinisk psykologi og jobber på Østensjø familiekontor i Oslo. I boka gir hun tips til hvordan voksne bør oppføre seg for å støtte og styrke barna.

Parkursus (PREP) er for alle par - i alle livsfaser og familieformer. Er du studerende, pensionist eller har du af anden årsag en lavere indkomst, kan du få rabat på kursusgebyret - læs mere her. Hvad siger andre deltagere om Parkursus (PREP) Vi har siden 1999 hjulpet enlige kvinder fra hele Norden og Europa, som ønsker at blive forældre som single. VivaNeos StorkKlinik blev i sin tid åbnet af jordemoder Nina Stork, fordi hun ønskede at gøre det muligt for enlige og lesbiske at blive mødre i en tid, hvor dansk lovgivning ikke tillod, at læger inseminerede kvinder, som ikke var gift eller samlevende med en mand Jeg medvirker gerne i relevante artikler, og vil gerne være med til at diskutere emner indenfor graviditet, nye familieformer, at finde ud af det hele, at finde sin egen måde at være gravid på i 2015 osv. Kontakt mig derfor endelig hvis du er journalist, blogger mv. og har et tema du tænker jeg vil være interessant at have med i.

populær: