Home

Luonnonvarat 2017

Maailman aineksen käyttö kasvaa kasvamistaan - minne ja kenelle luonnonvarat virtaavat? Ihmiskunnan vuosittainen luonnonvarojen kulutus on kasvanut huimasti, ja kasvu jatkuu Metallien kaivostuotanto uuteen nousuun. Vuonna 2014 Suomen kaivoksista tuotettiin yhteensä yli 550 000 t metalleja. Suomen kaivosten yhteenlaskettu vuosittainen metallien tuotanto on ollut tätä suurempaa vain vuosina 1965-1988. 1980-luvun lopun jälkeen metallien yhteenlasketun tuotantomäärän osalta kuusi parasta vuotta ajoittuu vuosiin 2010-2015

Maailman aineksen käyttö kasvaa kasvamistaan - minne ja

MIPS on ekotehokkuuden mittayksikkö, joka kertoo kuinka paljon luonnonvaroja (materiaalia) tarvitaan yhden palveluyksikön tuottamiseen. Kirjainyhdistelmä tulee englannin kielen sanoista Material input per unit of service, eli materiaalipanos tuotettua palvelua kohden Keva-päivä 2019 - Uusiutumisen ulottuvuudet . Päivä: torstai 14.3.2019 Aika: klo 8.00-13.30 Paikka: Marina Congress Center, Helsinki Päivän aikana käsiteltiin uusiutumisen eri ulottuvuuksia ja uudistumiskykyä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan eri näkökulmista

Vuoden 2015 elokuussa 193 maata sopi seuraavista 17 tavoitteesta: Tavoitteet voidaan ryhmitellä joko numerojärjestyksessä tai jakaa viiteen eri kategoriaan, joita ovat rauha, yhteistyö, ihmiset, planeetta ja hyvinvointi Suomi lukuina Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. Sivusto sisältää taulukoita ja kuvioita muun muassa väestöstä, asumisesta, koulutuksesta, yrityksistä, hinnoista ja kulttuurista 2 (6) 1.9.2017 OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 00531 Helsinki puhelin 0295 331 000 oph.fi UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 00531 Helsingfor Lapin suhdannekehitys jatkui positiivisena myös vuonna 2018 - paras kehitys rakentamisessa ja matkailupalveluissa. Lapin liikevaihdon kehitystrendi säilyi positiivisena koko maan kehitystä noudatellen, joskin edellisvuotta maltillisempana Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä - ECOREG 2019. ECOREG-hankkeessa luodun alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmän indikaattoreille tehtiin vuoden 2017 ja kevään 2018 aikana kahdestoista vuosipäivitys molempia maakuntia koskevana

Metallit - Geologian tutkimuskesku

 1. nan kuukausikuvaajat
 2. en pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making, PALO) on monitieteinen tutkimushanke, jossa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus
 3. Tilastot Joukkoviestintä Joukkoviestintätilastot kuvaavat joukkoviestinnän eri sektoreiden taloutta, yritysrakenteita, sisältöjä, kulutusta, yleisöjä, kansainvälistymistä ja työvoimaa
 4. PÄIVÄN BYROKRAATIN SUOSITUSLISTA VUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALEIHIN 162 Matti Virén, Perussuomalaiset (sit) 48 Eija-Riitta Korhola, Kokoomus 49 Piia Kurki, Kokoomus 56 Kimmo Sasi, Kokoomus 103 Amos Ahola, Liberaalipuolue 105 Jussi Mäkipelto, Liberaalipuolue Päivän Byrokraatin suosituslistalle europarlamenttivaaleissa on päässyt tällä kertaa ehdokkaita kolmesta eri puolueesta
 5. Kansalaisaloitepalvelu - Maanpinnan alapuoliset luonnonvarat

etusivu - kymenlaakso

 1. Tilastokeskus - Jätetilasto 2017
 2. Mikes Vtt Mike
 3. Maat ja vedet - www.metsa.f
 4. eDelph
 5. MIPS-luku - Wikipedi
 6. Keva-päivä - Kev
 7. Kestävän kehityksen tavoitteet - Wikipedi

Suomi lukuina Tilastokesku

Päivän Byrokraatt

populær: